söndag 28 november 2010

Teckenspråkshelgen på Västanvik 26-28 november

Nu i helgen har vi haft ett miniläger i teckenspråk på Västanviks folkhögskola. Det var 22 deltagare 19 deltagare som kom hit med mål att lära sig eller förbättra sina kunskaper i teckenspråk.

På fredagen hade vi bara lära-känna-varandra-lekar och den klassiska kortleken i ringen när man vandrar runt och sitter i knä på varandra.

På lördagen hade vi heldag i skolan med många teckenspråkslektionstimmar. På kvällen var de flesta trötta och vilade innan middagen. På kvällen hade vi 5-kamp som kvällsaktivitet.
På söndagen hade vi lektioner fram till kl 14.00 och sen åkte alla hem.

Det blev en rolig, hektiskt helg med mycket teckenspråk och alla var nöjda när de åkte hem. Nu ser vi fram emot teckenspråkslägret i sommar som är i en hel vecka. Även det lägret är här på Västanvik och det är veckan efter midsommar. Ledare den här helgen var Heléne Larsson och Annica Berlin

//Annica Berlin

fredag 26 november 2010

LSU:s årsmöte

Förra helgen befann sig undertecknad på LSU:s årsmöte.
Ni har nog redan sett en del rapporter här i bloggen om att det har varit
samt att vår styrelseledamot Anna Kain Wyatt blev invald även i LSU:s styrelse.
Något vi naturligvis är väldigt stolta över. Nu ligger ett stort ansvar på Anna att öka LSU:s tillgänglighetsperspektiv. En fråga som de varit lite si och så med innan.

Mötet höll rum på John Bauer Gymnasiet i Liljeholmen. Inte världens bästa lokal rent ljudmässigt men LSU ska ha en eloge för att fixat med bra ljudsystem och slinga.
Mötet började på lördagen med en del formalia, genomgång av verksamhetsåret och så vidare. Sedan delades vi upp i så kallade beredningsgrupper. LSU har nämligen en form där man bryter mötet och delar upp sig i smågrupper för att diskutera vissa frågor.
I år var det idéprogram, strategi för år 2011-2013 samt verksamhetsplan för 2011 som stog att välja på. Tanken var att Anna och jag skulle dela upp oss men då det var så svår ljudmiljö och inte slinga till oss båda fick Anna avstå (det var jag som var ombud och röstberättigade så det kändes bäst så).

Lördagen avslutades med mingelmiddag och återigen kom ljudmiljön att spela en roll.
Jag har inget emot musik under ett mingel men då ska de spela lite lägre. Nu blev det mer av "konsert" över det. Man kan dessutom diskutera om det var ett mingel. Folk satt nämligen vid bord. Inget fel i det, jag hade en intressant diskussion med Unga Allergiker och en tjej från Utrikespolitiska föreningen.

Söndagen kom och vi kör igenom en del beslut. Det blir en del diskussion kring de frågor
som beredningsutskotten förberett men efter ett tag klubbas både idéprogram, strategi för år 2011-2013 samt verksamhetsplan för 2011 igenom.

Det blir också ett val av ordförande, vice ordförande och ledamöter. Ett val som tar en del tid.
Seher som varit ordförande detta år blir omvald med stor majoritet, till vice ordförande väljs Felix König.
Han ställs i valet mot Sara Haraldssson som suttit länge i LSU:s styrelse. Det är synd att Sara inte ställer upp som ledamot då hennes kompetens/erfarenhet hade varit till nytta i styrelsen men nu är det som det är.

Ledamotsvalet går sen utan större bekymmer och Anna blir invald.
När vi sedan kommer till val av valberedning blir det en del förvirring och i mina ögon hårda ord.
Dels har det tidigare under dagen getts ett direktiv till den nomineringskommite som ska utse VB. Det blir oklart hur detta direktiv ska tolkas. (handlar om hur VB ska vara utformat).
Det är en del ombud/organisationer som inte är nöjd med gamla VB. Valet drar ut på tiden och jag tvingas gå innan det är klart.

Men trots en del problem med ljud och tidsbrist så är jag väldigt positiv till LSu efter detta möte.
Vi har fått in Anna i styrelsen, de har en strategi och tankegång för framtiden som ser bra ut och
de har en styrelse som ser ut att kunna ta sitt uppdrag på stort allvar.

Jag vill passa på att önska LSU:s styrelse lycka till under verksamhetsåret 2011 och hoppas att vi ses i framtiden.

torsdag 25 november 2010

Rapport från Styrelsemötet 16-17 oktober

Hej.



Nu är protokollet klart från förgående styrelsemöte så jag har skrivit ner en kort sammanställning av vårat styrelsemöte.

Specialskolan

Styrelsen diskuterade utifrån en skrivelse som HRF hade skickat ut gällande om specialskolor. Vi beslutade att vi stödjer den skrivelsen men vill att ordet hörselskadade ska ändras till ”barn med hörselnedsättning”. Sen vill vi även poängtera att man måste se till individens behov oavsett vilken skolform vi än pratar om.

Rabalder

Vi diskuterade hur vi ville göra med vår medlemstidning Rabalder då det inte finns tillräckligt mycket engagemang i arbetet för tidningen. Det beslutades att tidningen läggs i vila under ett års tid och att frågan tas upp igen i slutet på året.

Återförsäljning av hörapparatsbatterier

Styrelsen diskuterade om vi kände att vi skulle tjäna något på att sälja hörapparatsbatterier. Efter att ha gjort en ekonomisk översyn så kom vi fram till att så var inte fallet. Styrelsen har därför bestämt att inte ha någon försäljning av batterier.

LSU

När vi hade styrelsemötet så var det före LSU:s årsmöte. Styrelsen diskuterade hur vi tog ställning till att LSU var politiska aktörer. Vi tycker inte att LSU ska vara aktörer utan låta det skötas av deras medlemsförbund. Vi bestämde även att Jacob Selin skulle åka och representera UH och föra UH:s talan. LSU har nu nyligen haft sitt årsmöte så det är avklarat.

Kriterier för årets UHare och årets UHledare

På förra styrelsemötet bestämdes det att ta bort årets kille/tjej och istället ge ut pris på årets UHare och årets UHledare. Kriterier har tagits fram och fastsällts.

Tolköversynen

UH har fått en inbjudan till en referensgrupp för ”utredning om tolktjänst för döva och hörselskadade”. Det innebär att man ska göra en utredning över hur teckenspråkstolkar ska organiseras och vilka som ska ha att få tolk. Uh känner att det är en väldigt viktig fråga och kommer att satsa mycket på den. Styrelsen beslutade att skicka Annica Berlin som representant från UH till den ovanstående gruppen. Parallellt med utredningen har UH även en intern grupp som jobbar med denna fråga.

Vi har haft väldigt bra diskussioner på styrelsemötet och kommet fram till en hel del beslut.

/Annica Berlin, ledamot

onsdag 24 november 2010

TÖI:s samrådsmöte kring utbildning av tolkar

TÖI:s samrådsmöte kring utbildning av tolkar. TÖI står för Tolk- och Översättarinstitutet, och de är organiserade under Stockholms Universitet.

Idag så hade vi möte som handlade om tolkutbildningar. Närvarande var representanter från Sveriges Dövas Riksförbund, Hörselskadades Riksförbund, Unga Hörselskadade, Vuxendöva i Sverige, Sveriges teckenspråkstolkars förening, Tolkledarna, Sveriges Vuxendövtolkars förening och natuligtvis TÖI. Det var mycket argument mot varandra, och mycket som handlade om hur man ska göra med tolkutbildningen och vad som behövas att göra det bättre, och vad som krävs av tolkar idag. För några år sedan så var nästan alla döva lika när det gäller saker och ting. Men om man ser den nu tid så är alla döva i samhället olika. Nu när det är många döva som läser på universitet så är det andra krav på tolkarna.

Mycket av diskussionen rörde också hur utbildningen ska organiseras. Brukarorganisationerna och tolkföreningarna är ense om att en universitetsutbildning vore önskvärd, men TÖI kan inte göra så mycket där pga de direktiv de har från riksdag och regering. En universitetsutbildning skulle höja tolkarnas status, kvalitetssäkra utbildningen och underlätta för forskning. däremot så kan folkhögskolorna skryta med fler lektionstimmar. Mycket finns det att ta hänsyn till i diskussionerna.

Diskussionerna kommer att fortsätta framöver, då tolkarna och deras utbilning, möjlighet för vidareutbildning och allmänna kompetens är helt avgörande för alla människor i landet som använder tolkarna.

Edina Nurovic och Gudrun Skaven Petterson

tisdag 23 november 2010

En dag på slottet



För drygt en månad sedan fick jag denna inbjudan. I fredags var det dags att bege sig till Stockholms slott. Det är 21 år sedan som Sverige antog FN:s barnkonvention, närmare bestämt den 20 november 1989 gjorde vi detta. Detta firades nu genom att bjuda in olika organisationer som arbetade för barns rättigheter och delaktigheter till slottet för en dag med föreläsningar och workshops om barns rättigheter.

Kl. 8,30 var jag framme vid slottet tillsammans med representanten från Sveriges dövas ungdomsförbund SDU och Dövblind ungdom DBU. För övrigt var det inte många jag kände igen, och framför allt var jag förvånad över att så många representanter var äldre, trodde det skulle vara fler ungdomar med, med tanke på dagens syfte. Såg i alla fall några kändisar när jag stod där i kön och väntade på att få komma in, såg bland annat Sveriges tidigare stadsminister Ingvar Carlsson, före detta kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth, Birgitta Dahl som varit talesman, Elisabeth Dahlin generalsekreterare för Rädda barnen m.fl.

Vi fick gå igenom två kontroller där vi fick visa både inbjudan och legitimation för att komma in, tyder på att säkerheten är ganska hög även en dag som denna. Något som var lustigt var att våra tolkar inte behövde legitimera sig eller någonting, de kunde bara gå raka vägen in, ja, de såg väl inte så farliga ut de två =) Vi kom in och fick gå genom en rad olika salar, trappa upp och trappa ner, började fundera på när vi skulle vara framme. Men samtidigt var promenaden intressant, det gav oss en möjlighet att se slottet.

Väl inne i rikssalen försökte vi hitta någon bra sittplats så att vi både kunde se tolkarna och scenen, detta visade sig dock inte vara det enklaste. Men till sist lyckades arrangörerna fixa så att vi fick sitta på andra raden, vilken lyxplats vi fick. Tolkarna fick inte stå på scenen i början, för detta skulle störa pressen för mycket, så de fick sitta vid sidan om och tolka till oss, men det fungerade bra. Kungafamiljen kom in, kungen, Silvia, Viktoria, Daniel och Madeleine. Dagen inleddes med att kungen hälsade alla välkomna och talade några ord om barnens rättigheter. Drottningen tog sedan vid och talade om barn och dess rätt att få göra sin röst hörda, att få en trygg uppväxt. Sedan tog övriga talare vid, det var en rad olika personer som talade några minuter var och en, bland annat Maria Larsson (barn och äldreministern), ordföranden i föreningen Maskrosbarn, Elisabeth från Rädda barnen osv. många intressanta personer som tog upp och belyste en rad olika situationer som barn kan drabbad av. Det var också två personer som körde improvisationsteater gällande bemötande, ett roligt avbrott i det annars ganska intensiva programmet som gav oss möjlighet till lite skratt =)

Under förmiddagen var det uppträdande av ungdomar som spelade olika bläckblåsinstrument. Det var också en diskussion med elever från tre olika skolor närvarande. En skola från Stockholm fanns med på plats, sedan fanns det videolänk kopplat till en skola i Jönköping samt en i Strängnäs. De diskuterade och talade om hur barn och ungdomar skall kunna göra sin röst hörda och få mera inflytande. En tjej sa att de ville ha lärare som är som harar, med stora öron och små munnar, krokodillärarna med stora munnar men små öron var däremot inte uppskattade hos ungdomarna.

Det var sedan dags för lunch. Det var bordsplacering och jag hamnade vid ett bord med moderatorn för dagen Beata Wickbom representanter från Stockholms universitet, en psykolog osv. Vi hade flera intressanta diskussioner om barn och ungdomar under lunchen. Bland annat hur stödsamtal med barn skall ske på bästa sätt, då dagens psykologer och kuratorer sällan har erfarenhet eller utbildning gällande samtal med små barn. Efter lunchen var det dags för seminarium. Det fanns fem olika att välja på jag besökte Children´s participation in their healtcare där Gill Brooks från England berättade om svårt sjuka barn och samtal med dem, att det är viktigt att se dem, att lyssna på deras vilja trots att de är svårt sjuka och kämpar för sina liv. Ett mycket intressant seminarium som var väldigt gripande.

In i salen igen. Under förmiddagen hade det inte varit optimalt då tolkarna satt vid sidan av oss. Det var lite svårt att se samt småtrist att inte kunna se både tolkarna och scenen samtidigt. Jag pratade med Beata som var moderator för dagen. Hon har en döv syster och kan lite teckenspråk, hon hade också en stor förståelse för att vi ville se båda, så jon körde väg lite folk på första bänk, så jag, Henrik från SDU och Amanda från DBU fick sitta där. Tolkarna stod nu på scenkanten så vi kunde verkligen se både tolken och scen samtidigt, härligt.

Programmet fortsatte med några som talade, bland annat kronprinsessan Viktoria. Det fanns också några barn närvarande nu på eftermiddagen som fick svara på olika frågor om hur en bra lärare skall vara etc. Det var också olika småfrågor som slängdes ut som vi skulle diskutera med grannen. Min granne var Rädda barnens ordförande. Hon var nyfiken på frågor om döva och hörselskadade så hon frågade mig bland annat vilken tillgång det finns på teckenspråkiga kuratorer, psykologer, om döva annars använder tolk när de besöker dessa, hur det fungerar osv. intressanta frågor som verkligen krävdes att man tänkte till innan man svara på dem. Via videolänk pratade också skidåkerskan Anna Haag om vikten av vuxnas uppmuntran för barnens framgångar, Bill Gates pratade om att barnen är vår framtid och vice ordföranden i Europa rådet pratade om vikten av konventionen som vägledning i allt arbete med barn och unga.

Beata tackade alla för en trevlig dag och avslutade. Jag är nöjd, det var en intressant dag där flera olika perspektiv togs upp för diskussion.

/Heléne Larsson, ordförande UH


Förbundsmöte tillsammans med HRF

I helgen fick jag som in adjungerande i HRFs förbundsstyrelse möjlighet att delta på HRFs förbundsmöte på Nova Park, Knivsta (utanför Uppsala) en minst sagt trevlig helg där stort sett alla distriktsordförande var representerade och man diskuterade bland annat om HRFs kongress 2012 vad som kommer vara på dagordningen under nästa mandatperioden. Fick även möjlighet att höra när distrikten själva berättade om olika verksamheter man har på gång eller haft. Efter en härlig helg vändes det på söndagen hemåt nöjda och glada.

Susanne Gärtner
kassör i ungdomsrådet samt inadjungerad i HRFs förbundsstyrelse

torsdag 18 november 2010

Ordförande Heléne deltar på World Child and Youth Forum

Fredagen den 19 november är det dags för, World Child and Youth Forum (WCYF) att ta plats på Kungliga Slottet i Stockholm. World Child & Youth Forum är (enligt deras hemsida) en unik mötesplats för inspirerande dialog mellan vuxna, barn och unga. Den handlar om betydelsen av goda uppväxtvillkor utifrån FNs konvention om barnets rättigheter, och om möjligheten för vuxna att verka i barnkonventionens anda.

Inbjudna till denna dag är organisationer som arbetar för barns rättigheter, skolelever och experter från både Sverige och andra länder. Från Unga Hörselskadade deltar vår ordförande Heléne Larsson som jag vet tycker det ska bli spännande att få tillbringa en dag på slottet. Det ska bli otroligt intressant att få veta vad hon tyckte om dagen.

En intervju om WCYF med Kungaparet.

/Josefine Hedlund, kommunikatör UH

onsdag 17 november 2010

Tips: En film om att aldrig låta sig begränsas

Jag satt och kollade runt på olika hörselhjälpmedelsföretag för att hitta sponsorer till vår På gång folder och hittade då den här filmen. på GN ReSounds hemsida. Om jag inte minns fel så är Johan en gammal UH:are också vilket gör det extra kul tycker jag.

Så skriver de om filmen (som givetvis är textad)

En film om att aldrig låta sig begränsas
Johan blev pilot trots att han enligt reglerna inte fick. GN ReSound har följt och filmat hur han envist kämpade och vägrade låta sig begränsas av sin hörselskada
Sedan barnsben har Johan Hammarström haft nedsatt hörsel. Under lång tid vägrade han att använda hörapparat, men har idag valt att inte på något sätt låta sig begränsas av sitt handikapp och utnyttjar den moderna teknik som finns på marknaden.
Filmen hittar du alltså här.

/Josefine Hedlund, Kommunikatör UH

tisdag 16 november 2010

Om vår Riksdag och Regering som aldrig lär sig.

I det senaste numret av Dövas Tidning som kom ut i förra veckan (som tyvärr inte längre läggs ut som pdf på internet) hade en helsida tillägnas UH. Det var två intervjuer med mig, UH:s kommunikatör Josefine, och skälet till det var ett agerande som jag och Anna Kain Wyatt i vår styrelse gjorde när vi upptäckte att man inte teckenspråkstolkade öppnandet av Sveriges Riksdag. Ni som läser bloggen regelbundet har säkert redan läst det inlägget som Anna skrev och de mail som vi skickade till Riksdagen och de svaren som vi fick.

Vi fortsätter bråka på Riksdagen, och nu också på Regeringens och deras hemsida då jag för ett tag sedan upptäckte att de hade lagt upp filmade intervjuer med alla nya statsråden utan att texta filmerna. Det var ungefär två veckor sedan jag mailade till de ansvariga för Regeringens hemsida och så mailade jag även till Kultursministern Lena Adelsohn-Liljeroth (eftersom hon har en hörselskada så borde ju hon inse hur viktigt det är kan man tycka). Jag har ännu inte fått något svar. Pinsamt för dem.
/Josefine Hedlund, kommunikatör UH

söndag 14 november 2010

Ungdomskonferensen 2010

Nu är det tänkt att jag ska skriva om UHs ungdomskonferens i Ädelfors som handlar om relationer.
Innan jag börjar skriva om lägret så vill jag berätta lite om vilka vi är som har hand om detta läger. Personen som ligger bakom det hela är Sabina, Sen har vi ledarna Anna, Sarah, Hanna och Lasse.

Som sagt, efter mycket resande för deltagare och ledare så hade dom flesta kommit fram runt fem tiden då vi skulle samlas för att äta middag.
Första bilden av själva Äldelfors folkhögskola var positiv, förutom att det ligger så långt ifrån tågstationen i Vetlanda där alla blev hämtade.
Innan middagen fick alla deltagare och ledare varsitt kort till sina rum. Två och två delade alla rum i sammanlagt tre olika byggnader som låg alldeles intill Q. Rummet man fick tilldelat var väldigt litet och tråkigt. Toaletten var lite av en förrådsdörr och det krävdes bra med teknik för att kunna låsa dörren. Positiva var ju helt klart sängarna som var riktigt sköna att sova i, Även den lilla tv som fanns på rummet.

Klockan fem samlades alla de deltagarna som kommit fram tillsammans med ledarna i matsalen för att äta middag, kyckling och potatis stod på menyn och det smakade bra. Efter middagen skulle vi alla samlas i aulan och ta del av en presentation om skolan där vi skulle spendera vår tid under helgen. Det fanns mycket att erbjuda! kort därefter tog jag och Sarah över och gjorde en presentation av oss själva och vad helgen hade att erbjuda, även lite regler och vad kvällen skulle bestå av. vi valde att leka leken "kortspelet", Där det bjöds på mycket skratt från gamla och nya deltagare.
Vi hade även tilllgång till en bastu som är populärt bland deltagare och självklart ledare med. så med andra ord så bestod resten av kvällen med fika, umgås och bada bastu för de som kände för det.

lördagens förmiddag togs hand om av Hélene Larsson och Anna Hultman som hade ämnet "sociala relationer och hörsel". Väldigt intressant föreläsning som väckte frågor och fick svar. Efter lunch hade Martina Skowronska föreläsning om "relationsretorik". hon hade att bra och lustigt sätt att påbörja sin föreläsning som blev mer o mer intressantare.
Det kändes som deltagarna efter förmiddagens och eftermiddagens föreläsningar kände sig nöjda med dagen och lärt sig en hel del.

halv fem slog klockan och middagen var serverad. Taco stod på menyn som smakade bra!
Klockan sex hade vi ledare valt att låta Ädelfors personal ta hand om våra deltagare som bestod av en poängjakt med olika aktiviteter som "blåsa på en pingisboll", "kasta boll i ring", "blåsrör med pil", "bowling" och slutligen bygga torn av klossar. en poängjakt som uppskattades och medförde mycket skratt.
Kvällen avslutades senare med lite mys och tid för att umgås med varandra. Chips bjöds det på, spel som "maffia" utfördes och även lite bastu senare på kvällen. Många syntes vara sega och trötta efter dagens föreläsningar och aktiviteter.

Sista dagen är nu genomförd, frukost vid halv åtta som vanligt sen höll Anna Kain Wyatt och Hanna påhlsson sin föreläsning om "konflikthantering", en föreläsning som bestod mycket av praktiska övningar, lite morgon gympa för deltagarna.
Nästa man upp var Emil Dahlström som hade ämnet "relationer och normer". Många åsikter och diskussioner skapades.

Nu är vi framme mot slutet av denna föreläsningen, Emil går igenom de sista av sin föreläsning.
Sen är det väl tänkt att vi ledare ska packa ihop alla saker och börja dra oss hemåt!

Allt från mig/oss hoppas vi gjorde er helg till en bra helg!


fredag 12 november 2010

Ungdomskonferensen 2010 i Hollsbybrunn

Nu i helgen är det dags för UH:s ungdomskonferens i Småland. Nedan kan ni läsa pressmeddelandet som gick ut inför helgen. Jag hoppas ledarna bloggar lite under helgen så kom gärna tillbaka och titta in.

Pressmeddelande 12 november 2010
Konferens om samlevnad för Unga Hörselskadade hålls i Hollsbybrunn

Organisationen Unga Hörselskadade anordnar helgen den 12-14 november sin 36:e ungdomskonferens. Platsen i år är Ädelfors Folkhögskola och konferensen lockar över 30 deltagare från hela Sverige.

– Det är kul att konferensen lockar så många medlemmar varje år. Jag tror att det har att göra med att medlemmarna själva får bestämma temat, säger Anna Kain Wyatt styrelseledamot i Unga Hörselskadade och ledare för helgen.

Temat för årets konferens är samlevnad, med en särskild inriktning mot funktionsnedsättning och hörselskada. Ämnet, som är en favorit i repris, blev alltså framröstat i våras på Unga Hörselskadades årsmöte.

Helgen kommer att fyllas med föreläsningar, workshops och sociala aktiviteter. Författaren av boken Kärleksretorik Martina Skowronska kommer att prata om hur man kommunicerar i sina relationer och Emil Dahlström har ett pass om relationer och normer. Ett pass om sociala relationer och hörsel finns också på schemat.

– Som ung med hörselskada är det viktigt att kunna träffa och diskutera med andra i samma situation, speciellt när det kommer till samlevnad och relationer som kanske är ännu mer laddat när man har en funktionsnedsättning, fortsätter Anna Kain Wyatt

/Josefine Hedlund, kommunikatör UH