fredag 28 september 2012

Extra årsmöte SHIA

Unga Hörselskadade har blivit inbjudna att skicka en observatör till SHIA:s extrainsatta årsmöte den 3 oktober klockan 16.30. SHIA kommer att ändra namn och det är därför det extra årsmötet kommer att hållas. Mötet kommer att genomföras i HSO:s lokaler i Stockholm. Är du intresserad av att delta? Mejla: sabina.hedstrom@uh.se

/Sabina, organisationssamordnare

torsdag 27 september 2012

Kräftskiva i Örebro

Hej!

Vi i UH i Örebro län har haft kräftskiva! Vi var 18 personer som tillsammans njöt av de röda små djuren. Gamla och nya deltagare, från hela landet!

Efter en lång stunds skalande och ätande och pratande blev det lekar. Tre lag och massvis med olika tävlingar.

Under tiden blev det också lite kaffe och kaka.

Vi började vid sexsnåret och höll på till tolvslaget!

Bjuder på lite bilder från kvällen.

Vid tangenterna Therese T


Möte med SHIA:s nepalesiska landsamordnare

Igår träffade UH:s vice ordförande Kawsar och jag (Sabina, organisationssamordnare) SHIA:s landsamordnare Shiva och Sujana från Nepal. SHIA har projekt i Nepal för neurologiskt funktionsnedsatta, blödarsjuka, blinda och döva. Arbetet genom SHIA fungerar som så att en svensk organisation driver ett projekt med en inhemsk partner i Nepal. Även om de olika grupperna arbetar med sina egna projekt betonade Shiva och Sujana vikten av att det arbetas från flera håll för en gemensam utveckling.

Arbetet mot personer med hörselskada är något som landsamordnarna i Nepal har efterlyst. Då hörselteknisk utrustning ofta är ett avgörande signum när vi talar om en person med hörselskada definieras personer med hörselskada i ett land där det inte finns tillgång till hörhjälpmedel ofta antingen som döva eller hörande.

Jag frågade hur dövorganisationernas arbete i Nepal ser ut idag. Det primära arbetet handlade om utbildning i nepalesiskt teckenspråk samt utökningen av medlemmar i nätverket för döva genom grundandet av lokalföreningar. Vidare gavs stöd till arbetet med att få det nepalesiska teckenspråket erkänt som ett minoritetsspråk, sammanställningen av ett teckenspråkslexikon (för närvarande finns där 5000 tecken), utbildning samt möjligheten för döva att ta körkort.
Shiva och Sujana kommer nu att gå vidare med att söka efter lämpliga samarbetspartners åt oss i Nepal. För att bedöma vilken omfattning som är rimlig för projektet behöver Shiva och Sujana veta hur mycket vi har möjlighet att budgetera för egeninsatsen. Lämnar vi in en ansökan till SHIA om att få dra igång ett projekt i Nepal står SHIA för 87% av kostnaderna för projektet medan UH behöver finansiera 13% av totalkostnaden på annat sätt. Innan vi kommer så långt att vi kan lämna in en ansökan till SHIA behöver vi genomföra en kontaktresa och en förstudie.

När Shiva och Sujana lämnade UH:s kansli överräckte de en present från Nepal.

/Sabina, organisationssamordnare


tisdag 25 september 2012

Jag ser vad mitt barn säger

Jag fick ett tippa om en video på temat barn med hörselnedsättning och tvåspråkighet. Anna

måndag 24 september 2012

Välja den hörande vägen

I veckan var jag på Rosenlunds sjukhus och hade ett samtal med föräldrar till barn med olika typer av hörselnedsättningar. Det är alltid intresant att höra hur föräldrar funderar kring deras barns framtid och liv. Den här gången var det små barn där ingen hade börjat skolan ännu

Det är några saker som jag skulle vilka nämna här som vi pratade om.

En sak som dök upp var viljan "att välja den hörande vägen". Detta gjorde mig alldeles förskräckt, det är att ignorera hur barnen fungerar. Att välja dem hörande vägen innebar för flera av föräldrarna att välja bort teckenspråk, att välja bort alla tekniska lösningar förutom hörapparater.

Detta är förödande för barnen, att välja "den hörande vägen" blir i förlängningen ett sätt att tvinga barnen att kämpa sig fram genom livet på många områden där de skulle kunna ha det mycket lättare.

Det finns framförallt två områden jag vill lyfta, tekniska hjälpmedel och teckenspråk.

Tekniska hjälpmedel:

Det framkom en oro för att barnen skulle kända sig utpekade vid användandet av andra tekniska hjälpmedel än och att det skulle vara ett skäl för att inte använda dem. Jag tror att det är farligt att sträva efter att barnen ska framstå som hörande (som alla andra).  I den strävan försvinner barnens bästa.

Jag upplever att det bästa för barnen är att kunna delta på samma villkor som alla och det kan vi inte utan hjälpmedel. Vi har en hörselnedsättning och den kommer inte att försvinna, men vår tillvaro kan underlättas av tekniska hjälpmedel. Det är bättre att sticka ut och vara delaktig än att vara "normal" och inte hänga med på vad som sägs. Då kommer du definitivt att hamna utanför och sticka ut.

Vad jag förstod det som var det flera barn som hade hörapparater utan möjlighet till att använda hörselslinga. Detta är otroligt begränsande och jag kan inte förstå hur någin kan skriva ut hörapparater utan hörselslinga till barn som snart ska börja skolan. Att ha hörapparater fungerar inte som glasögon, du är fortfarande hörselskadad och behöver kompletterande hjälpmedel. Ge sina barn möjligheten till full delaktighet.

Teckenspråk:

En diskussion som har funnits länge är ifall barn med olika typer av hörselskador ska använda teckenspråk eller inte.

Låt mig börja i dem här änden, att kunna fler språk är aldrig dåligt. Det finns ingen motsättning mellan att kunna svenska och att kunna teckenspråk.

Det finns en fördom att om hörselskadade barn lär sig teckenspråk så kommer de att sluta prata. Det finns vad jag vet inga som helst belägg för att någon slutar med ett språk bara för att de lär sig ett nytt språk.

För mig har teckenspråket inte varit nödvändigt förrän jag började studera på högskolan. Hade jag kunnat teckenspråk från början hade startsträckan till fungerande studier varit bra mycket kortare och mycket mindre ångestfylld.

Skulle det vara så att ditt barn väljer teckenspråk som första språk är det inget fel med det. Teckenspråket är ett fullgott språk! Väljer ditt barn att teckna är det troligen för att hen känner sig mycket mer bekväm med detta, vem vill tvinga en person att använda ett språk hen inte känn ger sig bekväm med?

Slutligen

Jag kan förestå att ni hörande allra helst skulle ha få ett hörande barn, men göm dem tanken. Låt era barn vara sig själva, försök inte att göra dem till något annat än vad de är. Låt finns barn få ta sin egen väg, tvinga inte in dem på "den hörande vägen".

//Anna

söndag 23 september 2012

Turkiet

Just nu representerar jag LSU:s styrelse på en workshop i Istanbul. Deltagande på workshopen är personer från svenska och turkiska ungdomsorganisationer som diskuterar frågor kopplat till diskriminering. Det arbetssätt som kommer vara i fokus är att skapa sin egna media, framöver kommer vi att prata om hur media är diskriminerande och normativ samt hur man kan skapa egen som inte är det.

Vi anlände fredag kväll och på lördag morgon vaknade jag till den här utsikten:Första dagen ägnades åt att lära känna alla deltagare och få veta om allas hemorganisationer, vilket var jätte intresant. Folk jobbar med allt från mänskliga rättigheter, rasism, entreprenörskap till internationella ungdomsutbyten bara för att nämna några få olika saker. Vi pratade om vad vi hade för bagage med oss till workshopen, inte fysiska saker utan förväntningar, vilka kunskaper vi har med oss i bagaget, vilka farhågor vi har inför de här dagarna och vad vi önskar att ta med oss hem.


Ordförandegruppsmöte

Några gånger per år har ett stort gäng hörselorganisationer ett gemensamt möte där alla ordföranden samlas för att diskutera våra gemensamma frågor. Den här gången var det UH, SDUF (Sveriges dövas ungdomsförbund), DBU (Dövblind ungdom), SDR (Sveriges dövas riksförbund), VIS (Vuxendöva i Sverige), DHB (Döva, hörselskadade och språkstörda barn med familjer), HRF, (Hörselskadades riksförbund).

Jag hann inte vara med på hela mötet men under tiden jag var där pratade vi om tolkutredningen som vi inte riktigt vet vad som händer med just nu. Det har står stilla med utredningen ganska länge nu. Vi pratade om artur skapa en arbetsgrupp som kan jobba med frågan då det är enormt viktigt för oss alla vad som händer med tolkningen i Sverige. Vi är alla beroende av tillgången till tolk.

Vidare pratade vi om den utredning som gjorts om gymnasieskolan som troligen kommer att påverka RGH/RGD, förslaget som ligger i utredningen är att skapa ett RGT där vi är otroliga för att att vår målgrupp i stora delar exkluderas. En tolkning som kan göras av utredningen är att du måste vara teckenspråkig när du börjar vilket skulle slå enormt håret mot de som senare i livet upptäcker ett behov av teckenspråk. Det är väldigt otydligt vad som händer med det tekniska stödet om RGT skapas, dvs hörselslingor och liknande.

När jag hade gått vet jag att det även var diskussioner om Almedalen där alla organisationer fanns representerade på olika sätt.

//Anna

Styrelsemöte med Unga Hörselskadade 7-9 september

Första helgen i september var det dags för Unga Hörselskadades första styrelsemöte efter sommaren. Fredag kväll började vi med middag och socialt umgänge, även om kvällens stora samtalsämne blev hur vi skulle komma in på kansliet dagen efter då det  uppstod vissa problem med ytterdörren.

På lördag morgon var vi spända att se om vi skulle komma in (och om Kawsar skulle orka kliva upp tidigt för att gymma). In kom vi och kunde sätta igång med mötet!

Vi hade en hel del stora saker att diskutera, exempelvis ska vi försöka sparka igång ett utvecklingsprojekt med någon liknande organisation i Nepal. Ett framtida projekt som ni kommer att få höra mer om senare (hoppas att ni blir nyfikna nu!). Vi ska i enlighet med årets tema producera ett informationsmaterial gällande arbetsmarknaden för unga personer med hörselnedsättning. På kvällen var det dags för middag och bowling!Har du några frågor till styrelsen eller mig? Skriv en kommentar nedan!
//Anna

lördag 22 september 2012

Tack

Unga Hörselskadade hade för två veckor sedan sitt första styrelsemöte efter Almedalen. Vi utvärderade årets resa och kan kontatera att vi är mycket nöjda med vårt arbete och vi kan se att arrangörerna mer och mer fått upp ögonen för tillgängligheten för personer med hörselskada. Unga Hörselskadade vill rikta ett stort tack till Hörselskadades Riksförbund (HRF) som finansierade vår resa, ert ekonomiska stöd var mycket värt för oss.

Tack

Styrelsen genom Heléne Larsson

onsdag 19 september 2012

SHIA


UH kommer att ansöka om medlemskap i SHIA. Läs om SHIA på: www.shia.se Vi kommer i samband med detta att undersöka möjligheterna att ha ett utvecklingssamarbete med en organisation i Nepal som arbetar för barn och unga med hörselskada. SHIA:s nepalesiska landsamordnare är just nu på besök i Sverige. Kawsar Ahmed (vice ordförande) och Sabina Hedström (organisationssamordnare) ska träffa landsamordnarna kommande vecka. Om du vill veta mer eller är intresserad av att själv vara med i undersökningsarbetet är du välkommen att höra av dig till Sabina på: sabina.hedstrom@uh.se


/Sabina Hedström, organisationssamordnare

Vill du vara med och organisera en internationell träff?


UH är med i den internationella paraplyorganisationen IFHOHYP. Du kan läsa om vad IFHOHYP gör och vilka länder som är med på www.ifhohyp.org Under 2013 kommer UH att organisera IFHOHYP:s AGM (årsmöte). Träffen pågår i fem dagar (ankomst- och avfärdsdagen inräknade). Själva årsmötet tar endast en dag och utöver detta kommer dagarna att fyllas med seminarier, roliga aktiviteter, och en kulturkväll. Vi kommer att genomföra träffen under våren/försommaren på en gård utanför Stockholm och vi räknar med c:a 30 utländska deltagare.

Nu söker vi medlemmar som är intresserade av att vara med och organisera träffen!

En arbetsgrupp som jobbar med AGM 2013 kommer att bildas och ett par personer sätts på varje uppdrag (ex. hitta lokaler, söka sponsorer, sammanställa den information som går ut till IFHOHYP, organisera seminarier eller aktiviteter under träffen osv.). Organisationssamordnaren på kansliet finns med som stöd och sköter den administrativa biten av arbetet. Vi kommer att sträva efter att så mycket som möjligt av förarbetet sker på distans, men alla som har varit med och jobbat är självklart välkomna att delta under träffen!

Vill du vara med i arbetsgruppen som organiserar AGM 2013? Sammanställ ett brev där du berättar lite om vem du är samt varför du är intresserad av att sitta med i arbetsgruppen. Du kan mejla detta till: sabina.hedstrom@uh.se Senast den 1 oktober vill vi ha in din ansökan.