torsdag 28 oktober 2010

Valmyndigheten är JO-anmäld men anmälan avskrevs.

Här kan ni läsa den anmälan vi gjorde till JO efter vår vallokalsundersökning, tyvärr blev den avskriven och det kan ni läsa om längre ner.

---
Vi är tio ungdomsorganisationer för personer med funktionsnedsättning, vi kallar oss Nätverket Unga för tillgänglighet, som är upprörda över den dåliga tillgängligheten i svenska vallokaler. Så pass upprörda att vi bestämde oss för att i år genomföra en egen vallokalsundersökning för att se över tillgängligheten. Vi hann med att kolla 83 vallokaler utspridda över hela Sverige.

Av dem var bland annat ungefär var fjärde vallokal inte tillgänglig för rullstolsburna personer, i 98% av lokalerna fanns inte information på punktskrift och nästan 25% av lokalerna var inte tillgängliga för personer med allergi. Vi tycker att detta är förfärligt. I detta val har det pratats mycket om att varje röst räknas, men om man av olika anledningar inte kan vara eller ta sig in i sin vallokal så blir det svårt att rösta.

Det mest markanta som vi stötte på var attityden och okunskapen hos valfunktionärerna. Det berodde helt på personen i vallokalen om man fick hjälp eller inte. Många valfunktionärer såg helt förtvivlade ut när vi kom och frågade om tillgängligheten i dennes vallokal. Och det är faktiskt med viss chock som man läser kommentarerna som har kommit in från dem som hjälpte till att undersöka vallokalerna. Vi tror att genom att utbilda valfunktionärerna i dessa frågor kommer man långt på vägen.

Den största bristen är alltså att Valmyndigheten har underlåtit att utbilda valfunktionärer i bemötande. Inte en enda gång under utbildningen nämns personer med funktionsnedsättning (enligt de valfunktionärer som vi har frågat) valfunktionärerna vet således inte hur dem ska hantera oss när vi kommer till vallokalen. Vi skulle vilja understryka att tillgänglighet inte bara handlar om att personer med rullstol/permobil/rullator ska kunna ta sig in i lokalen utan att det finns fler andra sorters funktionsnedsättningar som man också måste tänka på.

På vår hemsida https://tillgangligt.nu/val2010/statistik kan ni hitta alla statistik och även kolla upp exakt vilka vallokaler som vi har undersökt. Nätverket Unga för tillgänglighet är en informell sammanslutning av flera ungdomsorganisationer för personer med funktionsnedsättningar. Dessa organisationer är: Riksförbundet för social hälsa, Svenska celiakiungdomsförbundet, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Unga Allergiker, Unga Hörselskadade, Ung med psoriasis, Unga RBU-are, Unga Reumatiker, Unga Rörelsehindrade och Unga Synskadade.
---

Tyvärr fick vi igår besked om att vår anmälan avskrivits från vidare handläggning, några egentliga skäl angavs aldrig, klicka på bilderna nedan för att läsa dem i större format.


Vi vill tacka alla som deltog i undersökningen – utan er skulle aldrig en JO-anmälan varit möjlig.

/Josefine Hedlund, Kommunikatör UH

onsdag 27 oktober 2010

Rapport från dagen: Public service möter funktionshinderrörelsen

Förra veckan deltog Anna Kain Wyatt och jag (Josefine) på public service-dagen hos SVT. Här kommer en liten rapport från dagen.

I år stod Sveriges Television (SVT) i nära samarbete med SR, UR och Handikappförbunden som värd för den gemensamma seminariedagen. Innehållet kom bland annat att kretsa kring valet och vilket genomslag de funktionshinderspolitiska frågorna fick.

BBC:s Age & Disability Correspondent, Geoff Adams-Spink (själv neurosedynskadad) berättade om sina erfarenheter och sitt uppdrag och vikten ”to work with rather than aganist your organisation” (BBC). Han betonade också den sociala modellen – att acceptera funktionsnedsättningen samt att det är ett absolut måste att både ha fungerande hjälpmedel och vid behov viss assistans i arbetet! Väldigt inspirerande man!

VD Eva Hamilton tog upp bland annat följande i sitt välkomstanförande:
· Textningen har hög prioritet och i dagsläget textas 50 procent av de svenska programmen. (Procenttalet har sjunkit (från tidigare drygt 67 procent) i och med att från 1 januari i år har uppdraget vidgats och innefatta SVT1 och 2, SVT Barnkanalen, SVT24, SVT Kunskapskanalen. Eva Hamilton utlovade dock en ökning med 10 procentenheter om året.
· Från 1/1 2011 kommer det att vara valbar textning på SVT Play av alla program
· Godmorgon Sverige kommer också att börja textas.
· SVT prioriterar nu också att framöver försöka texta de regionala nyheterna (de finns redan textade på SVT Play idag), men det ligger längst ner på listan.
· Julkalendern kommer att direkttolkas på teckenspråk på webben

Efter seminarier var det dags för speeddating då man fick gå runt och träffa personer från olika områden inom SVT, UR och SR. Det var en intressant dag, vi hade bland annat en diskussion med de ansvariga för programmen hos utbildningsradion (UR, som inte bara är radio) om program som bättre passar vår målgrupp. Dem får tydligen programförslag från SPSM om vad dem önskar att barnen ska lära sig, men det är sällan det samma som barnen vill själva. Vi har bytt visitkort och ska eventuellt träffas och diskutera mera.

Vi träffade även programchef för barn och ungdom på SVT som gärna vill träffa nätverket Unga för tillgänglighet och komma på ett möte med sina projektledare så att vi kunde lära känna varandra. De behöver få tag på barn och unga med funktionsnedsättningar som kan vara med i deras program och de behöver även idéer på inslag och nya program som tar upp våra frågor.
Diskuterade även om hur dem tänkt sig kring det hela med tolkning av julkalendern på teckenspråk och bad om information som vi kan sprida till våra medlemmar

Vi diskuterade textning med programchefen för SVT och om problematiken med att svenskan är ett sådant ”litet” språk att det blir så dyrt att göra en taligenkänningsprodukt för den svenska marknaden. Vi motiverade det hela med att det är en engångskostnad jämfört med att ha så många undertextare som jobbar hela tiden. SVT anser att dem inte kan ta hela kostnadssmällen själva utan vill att staten går in och täcker del av kostnaderna. Pratade om att direkttextningen är så himla kass, och SVT sa att det berodde på systemet och tidspress på textarna. Vi sa att vi har excellenta skrivtolkar som skulle klara det bättre. Vi föreslog att man sänder programmet live men med lite fördröjning men det är tydligen emot reglerna hos public service för man får inte ha ”mixtrat” med materialet. Sedan ursäktade dem sig som vanligt med att deras system inte klara ditt och datt.

Sammanfattningsvis en intressant dag och det märks att SVT behöver kunskap, vi har en lång väg att gå innan vi når upp till BBC:s som bland annat har blinda nyhetskorrespondenter och meteorologer med rullator i bild. Så känner ni någon som har det minsta intresse i tv-världen pusha dem att söka jobb på SVT!

/Josefine Hedlund och Anna Kain Wyatt

fredag 22 oktober 2010

Ny lag i Usa om tillgänglig kommunikation och videoFörra veckan signerade President Obama en ny lag i USA The 21st Century Communications and Video Accessibility Act - En lag för ökad tillgänglighet till kommunikation och video för människor som är blinda, döva eller har en synskada.

Obama säger i sitt tal att lagen kommer att göra det lättare för målgruppen att göra saker som många andra tar för givet - från att navigera TV eller DVD menyer till att maila med hjälp av en så kallad smartphone. Lagen sätter en ny standard så att personer med funktionsnedsättning också kan utnyttja den nya teknologin som finns.

Apropå det så sa Obama i en del av sitt tal detta:
But I want everybody to hear Nick’s wisdom here. He said, “What you call people is how you treat them. If we change the words, maybe it will be the start of a new attitude towards people with disabilities.”

Fritt översatt blir det:
Men jag vill att alla ska höra Nicks visa ord här. Han sa, "Vad du kallar människor är hur du behandlar dem. Om vi ändrar på orden, blir det kanske början på en ny attityd mot personer med funktionsnedsättning.

Obama håller som alltid briljanta tal och jag försöker tänka mig Reinfeldt hålla det här talet, med både skrivtolk och teckenspråkstolk som en naturlig del (för det kan ni skymta att Obama har på videon, dock är videon inte textat) men jag kan inte riktigt föreställa mig det. Vi i Sverige ligger åratal efter USA på den här frågan, dem har bland annat haft en diskrimineringslagstiftning i 20 år, i Sverige utreds just nu "kostnaderna" för en sådan här. Dags för Sverige och regeringen och börja tänka på vilka signaler det sänder att man ska utreda hur mycket det ska kosta för att alla människor ska få samma rätt och ha samma värde.

En annan som har bloggat om talet är Daniel Erkstam som skriver mycket om tillgänglighet, speciellt på webben, så kolla in hans tankar kring talet.

torsdag 21 oktober 2010

LSU: Valberedning

LSU, Sveriges Ungdomsorganisationers valberedning har nu släppt sitt förslag till styrelse som skall beslutas på årsmötet i november. Jag kandiderade och har nu blivit valberedningens förslag, så nu får ni alla hålla tummarna för mig i november!

Valberedningens förslag går att hitta här!

//Anna Kain Wyatt

Norge bättre än Sverige?

Norska Kulturdepartementet har just gått ut med löftet om att all norsk biofilm ska textas. Detta för att öka tillgängligheten för hörselskadade. Hørselshemmedes Landsforbund (Hörselskadades Riksförbund i Norge) och Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (Unga Hörselskadade i Norge) genomförde i måndags en aktion och satte på statssekreteraren på kulturdepartementet hörselkåpor under en biofilm. Detta för att hon skulle få känna på hur det var att inte uppfatta hela samtalen och missa detaljer. Det var en lyckad aktion och ledde som sagt till att Norska kulturdepartementet lovar att all norsk biofilm ska textas.

Vi hörsel- och dövorganisationer i Sverige deltar ofta på möten med Svenska filminstitutet för att driva på dem i den här frågan men deras motargument är ofta att "normalhörande" tycker att det är störande med text. Ett konstigt argument kan man tycka, vi är Sverige är ju vansinnigt vana med att se textade filmer eftersom vi inte dubbar allt som man gör i många andra länder. Det är väl bara att låta bli att läsa texten om man inte behöver den. Vad tycker ni?

Läs mer om aktionen här

/Josefine Hedlund, kommunikatör UH

fredag 15 oktober 2010

Styrelsemöte på G

Nu i helgen som kommer (15-17 oktober) har Ungdomsrådet styrelsemöte. Punkter som kommer diskuteras är bland annat följande:

Specialskolan:
Hur ska UH ställa sig till olika skolförslag och hur anser vi att skolan för hörselskadade ska organiseras.

Sverigedemokraterna in i riskdagen
Den 19 september fick Sverige ett nytt politisk parti i riksdagen. UH:s stadgar anger tydligt att vi ska vara en partipolitiskt obunden förening som värnar om demokratiska rättigheter. Styrelsen diskuterar i helgen hur vi ska förhålla oss till SD vad gäller inbjudningar, debatter mm

Rabalder
Hur ska vi göra med tidningen?

Återförsäljare hörapparatsbatterier
Ett företag som säljer batterier till hörapparater har kontaktat oss och styrelsen diskuterar i helgen hur vi ska förhålla oss till det

LSU
Lsu är en paraplyorganisation för Sveriges ungdomsförbund. De gör mycket bra saker men har också fått en del kritik, bland annat från oss, för att ha ett dåligt tillgänglighetsperspektiv. Undomsrådet kommer under helgen diskutera LSU

Kriterier för årets UHare och Årets UH-ledare.
Styrelsen tog på sitt förra möte ett beslut om att förändra de priser som årligen delas ut på vårat årsmöte. Istället för årets kille/tjej finns nu årets UHare och årets UH-ledare. I helgen kommer vi att fastställa de kriterier som krävs för att få priset.

Tolköversynen
Just nu pågår en utredning över hur teckenspråkstolkar ska organiseras och vilka som ska ha rätt att få tolk (grovt förenklat). UH känner att denna utredning är av största vikt för oss och våra medlemmar då det finns tecken på försämringar. Vi kommer att bevaka frågan och driva våra ståndpunkter. Hur det ska göras diskuteras i helgen

Vi vill uppmuntra er alla att höra av er till ungdomsradet@uh.se om det är någon fråga ni vill att vi ska ta upp och diskutera eller om ni vill kommentera något av det vi gör. (kommentera gärna bloggen också)


MVH
Jacob Selin, Vice Ordförande


torsdag 14 oktober 2010

Hörselskadades dag

På lördag är det Hörselskadades dag, lagom till den så lanserar Hörselskadades Riksförbund (HRF) ett hörseltest i telefon. Läs pressmeddelande på HRF:s hemsida

Del ur pressmeddelandet:
Vi vill få fler att kolla sin hörsel i tid, innan problemen blir för stora. Vi är stolta över att vara först i Sverige med den här folkhälsosatsningen. Hörselnedsättning kommer ofta smygande. Därför är det alldeles för många som väntar för länge innan de gör något åt saken, säger Jan-Peter Strömgren.

Här kan du läsa mer om vad HRF planerar för aktiviteter på Hörselskadades dag

/Josefine Hedlund

onsdag 13 oktober 2010

Äventyrsbad i Borlänge

I söndags anordnade UH Dalarna en badaktivitet i Maserhallen, Borlänge.

Till äventyrsbadet kom 13 st deltagare i åldrarna 7-14 år. Många skratt och stoj hade de i rutschkanorna och vågorna. Efteråt åkte vi till McDonalds för att äta.


Rutschkanan
Ledarna arbetade hårt :-)

tisdag 12 oktober 2010

Nu är det du som är utanför

Nu är det du som är utanför - ett program om att vara döv i ett hörande Sverige, och att vara hörande när alla andra är döva.

Utdrag från PR:s hemsida:
Verkligheten i P3 sänds över hela Sverige och når nästan alla svenskar. Fast bara nästan. Det finns tiotusentals som aldrig kan ta del av programmet, för att de är döva.

Det här är bara ett exempel på hur uppdelat Sverige är: döva som inte kan höra och hörande som inte kan teckenspråk.

Ikväll blir det ändring på det. I Verkligheten följer du med reportern Måns Mosesson på Tallinnkryssning med Malin, Robert och 150 andra döva. Måns är 27 år gammal, hörande och har aldrig tidigare pratat med någon som är döv.

Hör hans första, minst sagt stapplande, steg in i en ny värld. Om att vara döv i ett hörande Sverige, och att vara hörande när alla andra är döva. Det börjar med en riktig blunder.

Lyssna här och det finns självklart även teckenspråkstolkat.
Kommentera gärna här vad du tyckte om programmet och om att lyssna på radio på teckenspråk.

måndag 11 oktober 2010

Omvärldsbevakning för våra frågor

Höganäs kommun anmäls till DO för att de diskriminerar en tjej som är i behov av teckenspråk för att kunna kommunicera. Att placera henne på ett grupphem som inte är teckenspråkigt låter i mina öron som just diskriminering.

Läs artikeln här!

Viktigt att sådana här fall prövas i DO, jag hoppas att de får rätt!

//Anna Kain Wyatt

Textad biopremiär på fredag - UPPDATERAD


Fick tips om att i dagens tidning finns det annonserat om att filmen Himlen är oskyldigt blå kommer att gå textad på svenska på Biograf Rigoletto i Stockholm från premiären på fredag. Det är inte ofta vi ser sådant, och angivet med en, i alla fall förhållandevis, stor markering.

Så passa på ock spring iväg på bio nu på fredag!

UPPDATERING: Det kommer även gå en svensktextad kopia i Göteborg från premiären på fredag och det är även annonserat i Göteborgsposten. Sedan kommer dessa två kopior att "vandra" runt i Sverige enligt följande:

Stockholm 15-24/10
Göteborg 15-24/10
Uppsala 26-31/10
Malmö 26-31/10
Gävle 2-7/11
Lund 2-7/11
Örebr0 9-14/11
Helsingborg 9-14/11
Västerås 16-21/11
Växjö 16-21/11
Sundsvall23-28/11
Jönköping 23-28/11
Umeå 30/11-5/12
Linköping 30/11-5/12
Luleå 7-12/12
Norrköping 7-12/12
Karlstad 14-19/12

Kort om handlingen:
Det är sommar och året är 1975. Martin har tagit studenten och lämnar betongen i stan för ett sommarjobb på en exklusiv seglarrestaurang i skärgården. En helt ny värld öppnar sig för Martin. Han möter den stora kärleken och blir samtidigt omhändertagen av seglarrestaurangens chef Gösta, en playboy i centrum av den svenska societeten. Men bakom den glamorösa fasaden i skärgårdsidyllen döljer sig en helt annan verklighet. Innan Martin riktigt förstår vad som hänt befinner han sig mitt i en av de största skandalerna i svensk kriminalhistoria. Himlen är oskyldigt blå är baserad på den sanna berättelsen om det största narkotikatillslaget i svensk kriminalhistoria när den så kallad Sandhamnsligan sprängdes 1975.

Nytt svar ang teckenspråkstolkning i Riksdagen

Nu har svaret droppat in i mailboxen på UH:s senaste mail till Riksdagen.

Hej!

Tack för dina synpunkter! Jag ber om ursäkt för att du fått vänta på svar.

Jag förstår av ditt svar att jag uttryckt mig klumpigt och att det var irrelevant att ta med information om att riksmötets öppnande inte är öppet för allmänheten.

Vi behöver se över våra rutiner när det gäller tolkning av riksdagens webb-tv-sändningar till teckenspråk och även till engelska. Bakgrunden till varför riksmötets öppnande tolkades via webb-tv till engelska gav jag i mitt förra svar. Det förekommer att webb-tv-sändningar tolkas till teckenspråk, men vi saknar i dag väl inarbetade rutiner då vi regelmässigt överväger tolkning. Med sådana rutiner är risken mindre att vi av misstag låter bli att tolka en sändning som borde ha tolkats.

De viktigare aktiviteterna i riksdagens kammare sänds normalt av SVT. Det är den vägen de flesta här i landet tar del av aktiviteterna i kammaren. Vi har i vår dialog med SVT framhållit att vi gärna ser att man både textar och teckentolkar dessa sändningar. Men vi är också väl medvetna om att tittare med hörselnedsättning eller dövhet ofta inte har samma möjlighet som andra att ta del av tv-sändningar.

De senaste åren har webb-tv kommit att erbjuda nya möjligheter att titta på tv. Bandbredden hos användarna har ökat och möjligheten att sända med högre kvalitet har också ökat. Det innebär förmodligen också att fler av våra användare tittar på aktiviteterna i kammaren inte via SVT utan via riksdagens webb-tv. Denna ökade användning har också skapat ökade förväntningar på oss. Det gäller förstås också användare med hörselskada och dövhet. Vi har inte alltid kunnat leva upp till de ökade förväntningarna hos vare sig användare med eller utan hörselskada och dövhet. Där måste vi bli bättre.

Det är en av anledningarna till att vi just nu arbetar med ny version av riksdagens webb-tv. Det är ett mycket omfattande arbete där det också ingår krav på tillgänglighet (WCAG 2.0 och i tillämpliga delar Vägledningen 24-timmarswebben). Dessa krav innebär förstås inte med automatik att sändningar textas eller teckentolkas. För det krävs andra krav. Däremot säkerställer de att det ska vara möjligt med den tekniska lösning som arbetas fram.

Mia Ahlgren, Handikappförbunden, och Richard Gatarski har oberoende av varandra hört av sig angående det projekt de drivit tillsammans. Vi har fört vidare den kontakten till projektledaren för vårt arbete med riksdagens nya webb-tv. Vi är förstås också intresserade av att ta del av dina synpunkter.

Till att börja med kommer vi dock att se över våra rutiner för tolkning av webb-tv. Det är ju viktigt att de fungerar väl redan nu.

Du är välkommen att kontakta min chef, informationschef Karin Hedman. (chefens mailadress)

Anna Olderius
Sektionschef, webbsektionen
Informationsenheten
----

Jag måste säga att jag tycker att det är ett trevligt svar, dem gör lite av en pudel och erkänner att deras rutiner inte är helt klockrena. Intressant att Riksdagen börjar inse att det här med webb-tv är ju en bra grej, är på tiden att dem själva tar ansvar för sina sändningar istället för att lägga över allt på SVT. (Men vi kommer att ta upp frågan med SVT också, var så säkra)

Vårt nästa mail kommer nog gå till informationschefen där vi frågar om information om projektet riksdagens nya webb-tv, det vore ju rent sagt löjligt om de inte skulle införa tolkning och textning i ett sånt omfattande projekt. Vi tänker även erbjuda oss att ingå i en referensgrupp eller vara ett bollplank under deras fortsatta arbete. Allt för att se till att dessa viktiga bitar med textning och tolkning inte faller bort. Är det något annat ni medlemmar tänker på som vi borde ha med i vårt svar?

/Josefine Hedlund, kommunikatör

torsdag 7 oktober 2010

Svar från Riksdagen angående tolkning

Som Anna skrev i förra inlägget blev vi lite upprörda över att det inte fanns textade/teckenspråkstolkade sändningar av Riksmötets öppnande och Regeringsförklaringen så vi mailade Riksdagen och frågade om det hela. Nedan ser ni svaret.

Hej,

Tack för ditt mejl och för att du uppmärksammar oss på det här.

Riksdagsförvaltningen filmar alla aktiviteter som äger rum i kammaren och ser till att alla tv-bolag som vill kan tv-sända enligt eget urval.

SVT hade textade sändningar från Riksmötes öppnande.

Riksmötets öppnande tolkas alltid till engelska för de särskilt inbjudna utländska gästerna. Riksmötets öppnande är inte öppet för allmänheten. Vi webb-tv sände det engelska tolkljudet eftersom det fanns och det gick att sända.

Vi gjorde ingen prioritering. Däremot när vi ser tillbaka på hur vi kunde ha gjort så är det möjligt att vi borde ha teckentolkat öppnandet och webb-tv sänt på teckenspråk.

Vi kommer att arbeta med de nya förutsättningar som i dag finns på webb-tv området för att om möjligt i högre utsträckning än i dag kunna erbjuda teckentolkade och/eller textade webb-tv-sändningar.

Med vänlig hälsning
Anna Olderius
Sektionschef, webbsektionen
Informationsenheten

---
Speciellt intressant tycker jag delen är om att riksmötets öppnande inte är för allmänheten. Nedan följer mitt svar till henne.

Hej Anna,
Tack för ditt svar. Men detta är inte första gången någon av oss från döv- och hörselorganisationerna påpekar detta för er, och det är inte möjligt att ni borde ha teckenspråkstolkat öppnandet, det är självklart.

Att Riksmötets öppnandet inte är för allmänheten är ju konstigt, varför sändes det i så fall överhuvudtaget på tv/webben? Alla måste ju ha samma möjlighet att ta del av det som sänds. Öppnandet och regeringsförklaringen kanske inte är till för allmänheten, men av stort intresse för allmänheten, en snabb Google-sökning på ordet regeringsförklaring den senaste veckan ger 195,000 träffar.

Jag skulle vilja uppmana er att kontakta Richard Gatarski på WestreamU, vi har tillsammans med Handikappförbundet, hjälpt dem att ta fram ett koncept med textning och tolkning som fungerar bra på webben.

Jag skulle gärna vilja ha uppgifterna till den personen som är ansvarig för tillgängligheten i Riksdagen för att diskutera detta vidare.

Vänligen,
Josefine Hedlund

Får se nu hur detta mail besvaras. Har ni medlemmar kommentarer/åsikter i frågan så får ni gärna höra av er!

/Josefine Hedlund, kommunikatör UH

tisdag 5 oktober 2010

Undra vad Reinfeldt pratade om idag?

Idag var det öppnande av riksmötet i Sverige med tal av självaste Kungen och statsminister Fredrik Reinfeldt som läste upp regeringsförklaringen. I regeringsförklaringen framgår det vilken politik regeringen tänker föra under det kommande året och vilka som tilldelats ministerposterna.

Då jag personligen är politiskt intresserad så blev jag väldigt besviken då jag varken kunde hitta någon textning eller teckenspråkstolkning. Har inte jag samma rätt som hörande att få reda på saker när de får? Jag ville också lyssna på talet live. Jag vet att jag kan få informationen på regeringens hemsida, men det är ju i efterhand.

Varken tv eller webbsändningarna idag har vare sig teckenspråkstolkats eller textats. Men däremot hittar jag att båda herrarnas tal översätts live via webb-tv till engelska. Har vi inte kommit längre i Sverige idag, detta tillgänglighetens år, att personer som bor i Sverige och är döva eller har en hörselskada sätts längre ner på skalan än utländska medier (för vilka jag antar att engelskatolkningen är till för). Varför skulle inte vi vara lika intresserade som andra av vilken politik som ska drivas i Sverige?

Nej, idag fick man följa flödet på exempelvis Twitter för att hänga med på vad som sades, eller uppdatera sig på vad tidningar som Aftonbladet och DN:s korrespondenter på plats rapporterade i skriftlig form. Andrahandskällor det vill säga. När ska vi kunna få ta del av information samtidigt som alla andra från den personen som faktiskt för fram budskapet?

// Anna Kain Wyatt

söndag 3 oktober 2010

Föreningsträff del 3

Under söndagen, dvs idag, välkomnar vi Niklas Hill från Trinambai consulting som pratar om medlemsrekrytering och medlemsengagemang. Vi utför en rad interaktiva övningar där vi bland annat får leta argument för varför man ska engagera sig som medlem och aktiv i UH.

lördag 2 oktober 2010

Föreningsträffen del 2

Föreningsträffen har nu gått in i ett läge där vi går igenom styrelsearbetet.
Vi pratar om de olika roller som finns i en styrelse och vilket ansvar dessa personer har. Det finns en rad olika anledningar till varför man väljer att sitta i en styrelse och här på föreningsträffen har saker som "driva och verkställa beslut, påverka, kul, eget intresse och skapa nätverk har nämnts".

I samband med diskussionen kring kassörens roll vill vi också påminna om det LOK-bidrag (lokalt aktivitetstöd) som finns UH:s föreningar/grupper kan söka för sina verksamheter.

Föreningsträffen

Nu i helgen befinner sig några av UH:s aktiva på Wiks folkhögskola utanför Enköping/Uppsala för den årliga föreningsträffen. Schemat har precis börjat med att Heléne, vår tillförordnade ordförande, presenterat vad som händer inom UH den närmaste framtiden.

  • Vi har fått en ny generalsekreterare. Maria Öjmertz är tjänstledig och Gudrun har därför gått in som vikarie. Som följd av det har Heléne blivit tf ordförande och Jacob har blivit tf vice ordf.

  • Vi har precis påbörjat en översyn av våra stadgar. Gruppen består av Jacob Selin, Anna Hultman och Susanne Gärtner men vi tar gärna emot förslag och tankar från er medlemmar. Tycker ni exempelvis att en viss stadga är otydlig/svårläst kan ni maila till jacob.selin@uh.se

  • Just nu pågår en översyn över hur specialskolan ska vara utformad. UH bevakar den frågan i samråd med den ordförandegrupp vi är med i.
  • Regeringen har börjat se över tolktjänsten. Vi är, i form av Annica Berlin, med i en referensgrupp som ska kolla på detta.


Inlägget uppdateras kontinuerligt under helgen.

/Jacob Selin TF vice ordförande Ungdomsrådet.