lördag 2 oktober 2010

Föreningsträffen

Nu i helgen befinner sig några av UH:s aktiva på Wiks folkhögskola utanför Enköping/Uppsala för den årliga föreningsträffen. Schemat har precis börjat med att Heléne, vår tillförordnade ordförande, presenterat vad som händer inom UH den närmaste framtiden.

  • Vi har fått en ny generalsekreterare. Maria Öjmertz är tjänstledig och Gudrun har därför gått in som vikarie. Som följd av det har Heléne blivit tf ordförande och Jacob har blivit tf vice ordf.

  • Vi har precis påbörjat en översyn av våra stadgar. Gruppen består av Jacob Selin, Anna Hultman och Susanne Gärtner men vi tar gärna emot förslag och tankar från er medlemmar. Tycker ni exempelvis att en viss stadga är otydlig/svårläst kan ni maila till jacob.selin@uh.se

  • Just nu pågår en översyn över hur specialskolan ska vara utformad. UH bevakar den frågan i samråd med den ordförandegrupp vi är med i.
  • Regeringen har börjat se över tolktjänsten. Vi är, i form av Annica Berlin, med i en referensgrupp som ska kolla på detta.


Inlägget uppdateras kontinuerligt under helgen.

/Jacob Selin TF vice ordförande Ungdomsrådet.

Inga kommentarer: