lördag 2 oktober 2010

Föreningsträffen del 2

Föreningsträffen har nu gått in i ett läge där vi går igenom styrelsearbetet.
Vi pratar om de olika roller som finns i en styrelse och vilket ansvar dessa personer har. Det finns en rad olika anledningar till varför man väljer att sitta i en styrelse och här på föreningsträffen har saker som "driva och verkställa beslut, påverka, kul, eget intresse och skapa nätverk har nämnts".

I samband med diskussionen kring kassörens roll vill vi också påminna om det LOK-bidrag (lokalt aktivitetstöd) som finns UH:s föreningar/grupper kan söka för sina verksamheter.

Inga kommentarer: