onsdag 30 september 2009

Motion angående teckenspråk av Peter Hultqvist

Peter Hultqvist som är ledamot i Utbildningsutskottet har lagt en motion under allmänna motionstiden om hörselskadade barns rätt till två språk. Det känns jättekul att det händer saker och att politikerna hjälper till att lyfta våra frågor på agendan. Nu får vi bara hoppas på att den går igenom!

---------------------
Hemställan:
Riksdagen tillkännager för regeringen vad som anförs i motionen angående att hörselskadade barn senast i årskurs 3 i grundskolan ska erbjudas utbildning i teckenspråk.

Motivering:
Om barn med hörselskador ska ges bästa möjliga förutsättningar i livet krävs att de behärskar både svenska och teckenspråk. De måste kunna växla mellan språken för att ha förmåga att uttrycka sig väl i olika situationer.
Hörselskador av detta slag är livslånga. Att i tidig ålder lära sig teckenspråk är enklare än att senare i livet anta denna utmaning. Språkkunskaperna måste grundläggas tidigt i livet. Då kan språket utvecklas till hög nivå och användbarhet. Dessutom kan teckenspråket för barn med grava hörselskador vara en bra grund för att lära sig svenska. Svenska och teckenspråk stödjer varandra när det gäller den språkliga utvecklingen.

Inom ramen för grundskolan bör barn med hörselskador senast i årskurs tre erbjudas möjlighet att lära sig teckenspråk. Denna typ av undervisning kan inte enbart hänvisas till specialskolor.

Stockholm
Peter Hultqvist (s)
----------------------
/Upplagt av Josefine Hedlund,
kommunikatör UH

torsdag 24 september 2009

Lästips!

De senaste veckorna har det skrivits en hel del om hörselskador, dövhet, teckenspråk och språklagen i medierna, både en del positiva och en del negativa saker. Självklart tycker vi på UH att det är kul och intressant när dessa frågor lyfts. Så vill du hänga med på vad som skrivs, kolla in artiklarna jag länkar till nedan.

Bland annat har det skrivits om kille med dövhet i Nacka, Stockholm som inte får börja på Designgymnasiet. Detta för att han inte behörighet, menar skolan. Sonen blir diskriminerad, menar pappan. Kommunen har erbjudit hjälp i form av såväl pengar som en teckenspråkstolk, men skolan har hittills inte gett med sig. Läs hela artikeln här

Förra veckan kom en artikel i tidningen ETC som handlade om att "Ingen följer språklagen". Artikeln tar först upp problemet med att barn med hörselskada inte har rätt att lära sig teckenspråk, medan deras föräldrar och syskon får det. Sedan kopplas det hela ihop med den nya språklagen som kom 1 juli (som ni kan läsa mer om i Rabalder nr 3) Läs artikeln här

Kommunikationsmyndigheten Post och Telestyrelsen har, tillsammans med Hjälpmedels-institutet, beslutat sig för att finansierar en studie om animerad teckenspråkstolkning. Det innebär att en särskild teckenspråksavatar ( en digital representation av en människa) översätter text till teckenspråk. Till exempel kan det handla om att översätta textremsan i en TV-ruta. Läs artikeln här Se prov på en Amerikansk avatar här Riktigt häftigt!

Men det mest positiva som har hänt är att Skolverket i en utredning har föreslagit att alla som har behov av teckenspråk ska kunna läsas det på distans på samma villkor som nationella minoritetsspråken. Det betyder att skolan blir skyldig att erbjuda teckenspråk till elever som har behov. Läs här

Språkrådet har fått pengar för att följa upp att språklagen följs upp, bland annat får institutet 1,4 mkr för att främja det svenska teckenspråket. Läs här

Trevlig läsning!

/Josefine Hedlund,
kommunikatör, UH

onsdag 16 september 2009

Möte angående textning av svenska biofilmer

Hej!

Jag (Jessica Hansen) och Maria Öjmertz var den tredje september på möte angående textning av svenska biofilmer. Det var representanter närvarande från Svenska Filminstitutet, SF Bio, SF Film och Nordisk Film. Sedan var det även representanter från Hörselskadades Riksförbund, Sveriges Dövas Riksförbund, Sveriges Dövas Ungdomsförbund och naturligtvis vi från Unga Hörselskadade. Eftersom det var så pass många representanter så tycker jag att det var ett givande möte, de hade möjlighet att bemöta och besvara våra frågor och förslag på ett bra sätt.

SFI började med att förklara bakgrunden och förutsättningarna kring textning av svensk biofilm, idag är det cika 10 svenska filmer per år som får 1-2 textade biografkopior per titel. Det har de senaste åren dock blivit allt sämre ställt med de textade visningarna, de är dels färre, men när de väl visas så är det oftast på dagtid och inte på de större biograferna. Både intresseorganisationerna och SFI menar också på att informationsspridningen varit dålig, att vi i många fall meddelas alldeles för sent om var och när det går en textad film. Anledningen till att inte alla filmkopior textas är för att det inte håller ekonomiskt, det kostar helt enkelt för mycket.

Det filmbolagen pratade mycket om var budget och de undrade också om när och var vi anser att de textade kopiorna skall visas. Men vi menar på att de ska visas överallt, på bra tider, vi ska ha samma möjlighet att gå på bio som alla andra och inte behöva planera in ett datum långt efter premiärdatumet för att kunna se en textad kopia av filmen. Det filmbolagen också menar på är att det är för dålig uppslutning till visningar då det är textat, vilket gör att det inte håller ekonomiskt.

Men då tycker vi istället att man bör fråga sig Varför det är så dålig uppslutning! Det är ju inte konstigt att färre kommer ifall visningen är på dagtid till exempel, eller om informationen om textning inte har nått ut. Vi fick också höra att biografägare menar på att de fått klagomål från publiken då en svensk film är textad. Kanske är det helt enkelt så att det är okunskap som ligger bakom? Att de hörande måste informeras om anledningen till att det är text, det är kanske inte självklart att folk tänker på att det finns de som inte hör – som också går på bio. Vi kom också fram till att det kan vara så att texten som hörande stör sig på är den text som beskriver händelser som ”telefonen ringer”, den här typen av text är kanske inte helt nödvändig – man ser ju när telefonen lyfts. Det är dialogen som framför allt är viktig.

Slutligen diskuterades även hur det skall informeras om att filmen är textad och detta är något som filmbolagen ska titta närmare på och jobba med, till exempel ha en egen sida på hemsidan med tider för textade filmer.

Det är självklart toppen att filmbolagen tar tag i detta och visar sitt intresse, men det återstår att se hur mycket som faktiskt förbättras och förändras…Filmbolagen pratade mycket om den begränsade ekonomin och att det är svårt att ha långsiktiga mål. Personligen tror jag att det är viktigt att ha ett mål i sikte, även om det kommer ta lång tid innan vi når det. Det kommer att vara ett uppföljningsmöte i februari/mars för att se hur processen fortskrider.

onsdag 2 september 2009

Present från Laos

När Erik kom hem från Laos i måndags hade han med sig en present från dövgruppen LDPA till UH. Det är en handduk och själva hängaren är en hand som tecknar "jag älskar dig". Nu pryder handduken väggen vid kansliets kontor. Tjusigt va? Vill du läsa mer om UH:s arbete i Laos kan du gå in på uhilaos.blogg.se

/Josefine Hedlund,
Kommunikatör