torsdag 24 september 2009

Lästips!

De senaste veckorna har det skrivits en hel del om hörselskador, dövhet, teckenspråk och språklagen i medierna, både en del positiva och en del negativa saker. Självklart tycker vi på UH att det är kul och intressant när dessa frågor lyfts. Så vill du hänga med på vad som skrivs, kolla in artiklarna jag länkar till nedan.

Bland annat har det skrivits om kille med dövhet i Nacka, Stockholm som inte får börja på Designgymnasiet. Detta för att han inte behörighet, menar skolan. Sonen blir diskriminerad, menar pappan. Kommunen har erbjudit hjälp i form av såväl pengar som en teckenspråkstolk, men skolan har hittills inte gett med sig. Läs hela artikeln här

Förra veckan kom en artikel i tidningen ETC som handlade om att "Ingen följer språklagen". Artikeln tar först upp problemet med att barn med hörselskada inte har rätt att lära sig teckenspråk, medan deras föräldrar och syskon får det. Sedan kopplas det hela ihop med den nya språklagen som kom 1 juli (som ni kan läsa mer om i Rabalder nr 3) Läs artikeln här

Kommunikationsmyndigheten Post och Telestyrelsen har, tillsammans med Hjälpmedels-institutet, beslutat sig för att finansierar en studie om animerad teckenspråkstolkning. Det innebär att en särskild teckenspråksavatar ( en digital representation av en människa) översätter text till teckenspråk. Till exempel kan det handla om att översätta textremsan i en TV-ruta. Läs artikeln här Se prov på en Amerikansk avatar här Riktigt häftigt!

Men det mest positiva som har hänt är att Skolverket i en utredning har föreslagit att alla som har behov av teckenspråk ska kunna läsas det på distans på samma villkor som nationella minoritetsspråken. Det betyder att skolan blir skyldig att erbjuda teckenspråk till elever som har behov. Läs här

Språkrådet har fått pengar för att följa upp att språklagen följs upp, bland annat får institutet 1,4 mkr för att främja det svenska teckenspråket. Läs här

Trevlig läsning!

/Josefine Hedlund,
kommunikatör, UH

Inga kommentarer: