fredag 23 januari 2015

Bedömningen i engelskans hörförståelse är långt ifrån rättvis

I måndags var jag på ett möte med utbildningsdepartementets medarbetare angående nationella prov i gymnasieskolan. Vi diskuterade främst delprovet hörförståelse i engelska. Jag har hört många berättelser från medlemmar om otillgängliga provsituationer för elever som läser integrerat tillsammans med hörande elever. Det verkar snarare vara regel än undantag att göra delen i hörförståelse istället för tvärtom. Elever med hörselnedsättning förväntas alltså göra hörförståelsen med vissa anpassningar eller inga anpassningar alls. Rättigheten att välja bort hörförståelsen verkar inte finnas om du inte går i specialskola. Elever som läser i specialskola undantas automatiskt från hörförståelsen eftersom kunskapen i engelska inte kan testas med hjälp av en cd-spelare som saknar möjlighet till avläsning eller god ljudkvalité.  Hörapparater är bra då de förstärker ljud, men de förstärker alla ljud inklusive bakgrundsbrus från cd-spelaren. Detta i kombination med ovanlig dialekt och snabbt tal gör det extra svårt att hinna uppfatta vad som egentligen sägs, om du dessutom inte har stöd genom avläsning kan det vara helt omöjligt att hänga med. Jag kan lova att det inte är det minsta roligt att sitta och försöka lyssna på något när du bara hör något ord här och där.  Ungefär lika roligt som att bygga ett pussel när hälften av bitarna är borta. Det går liksom inte att skapa sig en helhet utan rätt förutsättningar. 

Enligt lagens mening ska eleven delta i samtliga delar av nationella proven. Om det finns särskilda skäl får eleven, med rektorns medgivande, rätt att inte delta i någon del av nationella proven. Vad särskilda skäl innebär framgår inte i lagtexten men enligt erfarenheter från UH:s medlemmar så verkar det inte omfatta elever med hörselnedsättning i någon större utsträckning. För mig är det självklart att en hörselnedsättning är grund för att undantas pga särskilda skäl gällande hörförståelse delen i engelska och jag tycker detta borde tydliggöras i lagen för att inte lämna utrymme för tolkningar av olika lärare. Det ska vara en rättighet att undantas från att behöva göra hörförståelsen om eleven vill det och lärare ska vara fullt medveten om denna rättighet. 

Jag anser att det är oacceptabelt att elever med hörselnedsättning inte har rätt att undantas från att göra hörförståelsen om de läser integrerat med hörande elever. Delen i hörförståelse testar inte enbart kunskapen i engelska utan testar till stor del förmågan att uppfatta tal genom en en cd-spelare.  Bedömningen kan omöjligt göras likvärdig för en elev med hörselnedsättning som för en elev utan hörselnedsättning. Det går inte att testa kunskap genom att lyssna på en cd-spelare för elever med hörselnedsättning eftersom möjlighet till avläsning och god ljudkvalité är avgörande för att höra vad som sägs. Därför är det inte rimligt att elever med hörselnedsättning förväntas göra hörförståelsen om de inte vill på samma villkor som sina hörande klasskamrater för att de valt att läsa integrerat då de automatiskt hade undantagits hörförståelsen om de valt specialskola. Elever med hörselnedsättning ska ha rätt att undantas från hörförståelsen i nationella prov oavsett skolform.  

Sara