fredag 1 juli 2011

UH åker till Almedalsveckan

Nu är det dags igen, Unga Hörselskadade kommer att vara på plats under Almedalsveckan på Gotland för att göra våra frågor hörda.

Vår grupp i år består av Sara Bryntse, Isabel Ekman, Adela Karlsson, Susanne Gärtner, Peter Falkegård, Heléne Larsson samt Imse Nilsson. Vi kommer även att ha ett samarbete med andra döv och hörselskadeorganisationer närmare bestämt Sveriges Dövas Ungdomsförbund(SDU), Sveriges Dövas Riksförbund(SDR), Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB), Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB), Dövblind Ungdom (DBU) och Vuxendöva i Sverige (VIS).

Vårt samarbete kommer att bestå av en mobil kampanj ”Tolka mig rätt” där vi för fram vår syn på olika metoder av tolkning. Vår vision är att vi skall ha rätt till kvalificerad tolkning i alla de situationer då vi anser oss ha behov, detta för att möjliggöra en optimal kommunikation.

Unga Hörselskadade har de senaste åren genomförs den så kallade ”Slingpatrullen” där vi kontrollerar om det finns hörselslinga, skrivtolkning och teckenspråkstolkning vid seminarier samt andra tillställningar. Resultatet från föregående år har varit under all kritik, så vi hoppas på en förbättring nu i år, för Almedalsveckan skall väl vara tillgänglig för alla, oavsett hörselfunktion, eller?!

Under veckan kommer vi även att besöka olika seminarier som vi anser har relevans för vår organisation, i första hand kommer fokus här att ligga på skola och arbetsmarknad. Givetvis kommer vi lyssna på politikertalen för att se om politikerna talar om frågor som berör personer med hörselskada eller dövhet.

Även Hörselskadades Riksförbund, som sponsrar Unga Hörselskadades närvaro, kommer att finnas på plats under veckan genom deras samarbete med Lika Unika.

Vi ser fram mot en spännande vecka på Gotland och hoppas att vi får möjlighet att träffa såväl politiker som andra myndighetspersoner för att framföra våra budskap.

Följ vårt arbete på vår speciella Almedalsblogg: tolkamigratt.wordpress.com

Vid tangenterna // Heléne Larsson