söndag 8 juli 2012

Resultat från Almedalen
Nu är vi tillbaka på fastlandet efter en härlig vecka på Gotland och Almedalen. Unga Hörselskadades arbete under årets Almedalsveckan har varit inriktat på att kontrollera tillgängligheten vid seminarium, kolla om det finns hörselslinga och tolk (teckenspråk, skrivtolk och dövblindtolk) samt undersöka hur arrangörerna hanterar tekniken samt deras attityd.

I år besöktes 52 seminarium varav 24 hade hörselslinga. Av de 52 besökta seminarierna hade endast tolv stycken teckenspråkstolk och endast ett med skrivtolk. Det seminariet som hade skrivtolk var det dessutom ABF, Sveriges Dövas Riksförbund, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, Förbundet Sveriges Dövblinda, Dövblind Ungdom, Vuxendöva i Sverige som arrangerade. Kanske inte helt förvånande att det var just deras seminarium som var mest tillgängligt för personer med hörselnedsättning eller dövhet?! Unga Hörselskadade har gjort en sammanställning av slingpatrullen som vi publicerar här på bloggen, vi har även valt att kommentera vissa seminarium mer specifikt, tyvärr finns det i detta tillsynes korta inlägg inte möjlighet för några djupare kommentarer om varje seminarium eller varje arrangör.  

Majoriteten av seminarierna hade skrivit ut i programtidningen att de skulle ha slinga/tolk, men även några stycken hade missat detta. Detta var något som vi tog upp med arrangörerna efter, att personer med hörselnedsättning kan undvika att gå på just det seminariet med rädslan av att inte höra det som säga. Bland annat SACO hade slinga men det stod inte angivit i programtidningen att de skulle ha det. Institutet för Framtidsstudier, Temagruppen Integration i Arbetslivet (TIA) och Europeiska Socialfonden hade såväl slinga som tolk på plats men i programtidningen stod det endast angivet att de hade slinga. De båda arrangörerna lovade dock att försöka bättra sig till nästa år och skriva in i programtidningen om det finns slinga och tolk på plats. Trots misstaget från TIA vill vi ändå berömma dem då de fixat med både hörselslinga av god kvalitet samt teckenspråkstolk, det kallar vi tillgänglighet. Inte ett enda av de seminarierna vi besökt hade ordnat med dövblindtolkar, utan detta är uppenbarligen något som arrangörerna anser att varje person med dövblindhet själva skall ordna med.

Vi vill detta år ge beröm till Institutet för Framtidsstudier, Temagruppen Integration i Arbetslivet (TIA) och Europeiska Socialfonden, Hjälpmedelsinstitutet (HI), Öresundshuset, Sverigens ungdomsorganisationer (LSU), Föräldrakraft, Ernst&Young, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Bräcke diakon och föreningen Furuboda vars tillställningar vi besökt hade både slingor samt tolk på plats. På ett av seminarierna ordnat av Föräldrakraft kom dock slingan först igång efter påpekande från vår sida att de skulle starta den.

Vi uppmärkasammade också att av de 24 seminarier som hade hörselslingor så var det flera stycken som hade dålig akustik. Slingorna sprakade, det var överhörning från lokaler intill och så vidare. För att nämna några så hade SKL problem med överhörning på deras slinga, vi hörde mer av vad som sades på seminariet intill än det som sades i den lokal där vi befann oss. Samma problem gällde det seminarium som ordnades av döv- och hörselskadeorganisationerna där det var överhörning från annan lokal. Även Södertörns högskola hade problem med överhörning. Synd att det skall vara på så sätt, tyder på att organisationerna förvisso tagit till sig att de skall fixa hörselslinga, men de har uppenbarligen inte låtit någon person med hörapparat/CI testa så att slingan verkligen fungerar.

Vi vill också passa på att berömma några slingor som vi ansåg fungerade extra bra, dessa var LO, som även tidigare år haft en väl fungerande slinga vilket gör att vi gärna besöker deras tillställningar då vi vet att vi kan hänga med i det som sägs. Även Socialdemokraternas och Institutet för Framtidsstudier, Temagruppen Integration i Arbetslivet (TIA) och Europeiska Socialfonden slinga var av god kvalitet så det var lätt att höra det som sades.

Humana ordnade ett seminarium med rubriken ”Har kommunernas arbete för tillgänglighet upphört?”. Ett intressant seminarium på många sätt, men de saknade dock slinga. Nästan lite ironiskt att ordna ett seminarium om tillgänglighet, men att sedan inte vara tillgängliga själva. Det som vi anser vara värst av allt när det gäller dem var att de anser att hörselslinga inte riktigt ligger på deras bord, då de har sitt fokus främst på fysiska nedsättningar så som rullstolsburna. I mina ögon låter detta absurt, det finns personer som både sitter i rullstol och har en hörselnedsättning, vi hoppas på att se förbättring nästa år gällande Humanas sätt att bemöta oss.

Flera seminarier som inte hade slinga nu i år lovade att fixa det till nästa år, detta gällde bland annat Makthavarna, Falun-Borlängeregionen, Finnsam och Statliga tjänstemän (ST). Vi vill berömma dem för detta och vi kommer att komma tillbaka nästa år för att följa upp om förbättring skett, var så säkra.

För min del var det min femte Almedalsvecka, har varit där varje år från 2008 fram till idag. Jag kan se att attityden till slinga och tolk har förbättrats. Många arrangörer vet idag vad hörselslinga och tolk är och många ber om ursäkt för att de inte fixat slinga. Tidigare år när jag kommit tillseminariet tillsammans med de tolkar som jag själv bokat så har arrangörerna bett att tolken skall stå lite på sidan av scenen eller inte på scenen alls för att den inte skall störa för mycket. Nu i år så var tolken välkommen att stå på scenen och om seminariet webbsändes så skulle de försöka att få med tolken i bild. Jag tycker att vi ändå kan se att vårt arbete under Almedalsveckan givit resultat, vi har uppmärksammat tillgängligheten för personer med dövhet eller hörselnedsättning. Flera av arrangörerna har efter seminarierna kommit fram till oss för att säga hej och undrade hur det fungerat för oss att höra eller se tolken. En man som deltog i panelen på det seminariet som anordnades av ST stod på scenen och på knaggligt teckenspråk bokstaverade T-A-C-K, han försökte kommunicera och hade en positiv inställning, sådant gillas.


Sist men inte minst vill jag säga några ord kring politikertalen och tillgängligheten där. I år lyssnade vi på fyra tal, Miljöpartiet, Moderaterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet. På ryktesvägar har jag hört att samtliga åtta riksdagspartier i år ordnat med både teckensporåk och skrivtolk, även slinga finns att tillgå. Detta är i så fall första året som samtliga åtta partier står för tolkkostnaderna, bra jobbat, ett steg närmare tillgänglighet. Dessutom hade både Miljöpartiet, Moderaterna och Vänsterpartiet bokat platser för oss tolkanvändare på de främre bänkarna vilket gjorde att vi kunde hänga med i talet fullt ut. Folkparitet hade dock inte bokat platser vilket vi påpekande, de skulle tänka på detta till nästa år.Vi kan sammanfatta och säga att tillgängligheten på Almedalsveckan ökar, men att det fortfarande finns en lång väg kvar. Vi kommer att fortsätta följa upp tillgängligheten och hoppas på ytterligare förbättring.Vid tangenterna Heléne Larsson
(Kopierat från uhbloggar.blogspot.com)

Slingpatrullen


Nu är vi tillbaka på fastlandet efter en härlig vecka på Gotland och Almedalen. Unga Hörselskadades arbete under årets Almedalsveckan har varit inriktat på att kontrollera tillgängligheten vid seminarium, kolla om det finns hörselslinga och tolk (teckenspråk, skrivtolk och dövblindtolk) samt undersöka hur arrangörerna hanterar tekniken samt deras attityd.I år besöktes 52 seminarium varav 24 hade hörselslinga. Av de 52 besökta seminarierna hade endast tolv stycken teckenspråkstolk och endast ett med skrivtolk. Det seminariet som hade skrivtolk var det dessutom ABF, Sveriges Dövas Riksförbund, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, Förbundet Sveriges Dövblinda, Dövblind Ungdom, Vuxendöva i Sverige som arrangerade. Kanske inte helt förvånande att det var just deras seminarium som var mest tillgängligt för personer med hörselnedsättning eller dövhet?! Unga Hörselskadade har gjort en sammanställning av slingpatrullen som vi publicerar här på bloggen, vi har även valt att kommentera vissa seminarium mer specifikt, tyvärr finns det i detta tillsynes korta inlägg inte möjlighet för några djupare kommentarer om varje seminarium eller varje arrangör.  Majoriteten av seminarierna hade skrivit ut i programtidningen att de skulle ha slinga/tolk, men även några stycken hade missat detta. Detta var något som vi tog upp med arrangörerna efter, att personer med hörselnedsättning kan undvika att gå på just det seminariet med rädslan av att inte höra det som säga. Bland annat SACO hade slinga men det stod inte angivit i programtidningen att de skulle ha det. Institutet för Framtidsstudier, Temagruppen Integration i Arbetslivet (TIA) och Europeiska Socialfonden hade såväl slinga som tolk på plats men i programtidningen stod det endast angivet att de hade slinga. De båda arrangörerna lovade dock att försöka bättra sig till nästa år och skriva in i programtidningen om det finns slinga och tolk på plats. Trots misstaget från TIA vill vi ändå berömma dem då de fixat med både hörselslinga av god kvalitet samt teckenspråkstolk, det kallar vi tillgänglighet. Inte ett enda av de seminarierna vi besökt hade ordnat med dövblindtolkar, utan detta är uppenbarligen något som arrangörerna anser att varje person med dövblindhet själva skall ordna med.Vi vill detta år ge beröm till Institutet för Framtidsstudier, Temagruppen Integration i Arbetslivet (TIA) och Europeiska Socialfonden, Hjälpmedelsinstitutet (HI), Öresundshuset, Sverigens ungdomsorganisationer (LSU), Föräldrakraft, Ernst&Young, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Bräcke diakon och föreningen Furuboda vars tillställningar vi besökt hade både slingor samt tolk på plats. På ett av seminarierna ordnat av Föräldrakraft kom dock slingan först igång efter påpekande från vår sida att de skulle starta den.Vi uppmärkasammade också att av de 24 seminarier som hade hörselslingor så var det flera stycken som hade dålig akustik. Slingorna sprakade, det var överhörning från lokaler intill och så vidare. För att nämna några så hade SKL problem med överhörning på deras slinga, vi hörde mer av vad som sades på seminariet intill än det som sades i den lokal där vi befann oss. Samma problem gällde det seminarium som ordnades av döv- och hörselskadeorganisationerna där det var överhörning från annan lokal. Även Södertörns högskola hade problem med överhörning. Synd att det skall vara på så sätt, tyder på att organisationerna förvisso tagit till sig att de skall fixa hörselslinga, men de har uppenbarligen inte låtit någon person med hörapparat/CI testa så att slingan verkligen fungerar.Vi vill också passa på att berömma några slingor som vi ansåg fungerade extra bra, dessa var LO, som även tidigare år haft en väl fungerande slinga vilket gör att vi gärna besöker deras tillställningar då vi vet att vi kan hänga med i det som sägs. Även Socialdemokraternas och Institutet för Framtidsstudier, Temagruppen Integration i Arbetslivet (TIA) och Europeiska Socialfonden slinga var av god kvalitet så det var lätt att höra det som sades.Humana ordnade ett seminarium med rubriken ”Har kommunernas arbete för tillgänglighet upphört?”. Ett intressant seminarium på många sätt, men de saknade dock slinga. Nästa n lite ironiskt att ordna ett seminarium om tillgänglighet, men att sedan inte vara tillgängliga själva. Det som vi anser vara värst av allt när det gäller dem var att de anser att hörselslinga inte riktigt ligger på deras bord, då de har sitt fokus främst på fysiska nedsättningar så som rullstolsburna. I mina ögon låter detta absurt, det finns personer som både sitter i rullstol och har en hörselnedsättning, vi hoppas på att se förbättring nästa år gällande Humanas sätt att bemöta oss.Flera seminarier som inte hade slinga nu i år lovade att fixa det till nästa år, detta gällde bland annat Makthavarna, Falun-Borlängeregionen, Finnsam och Statliga tjänstemän (ST). Vi vill berömma dem för detta och vi kommer att komma tillbaka nästa år för att följa upp om förbättring skett, var så säkra.För min del var det min femte Almedalsvecka, har varit där varje år från 2008 fram till idag. Jag kan se att attityden till slinga och tolk har förbättrats. Många arrangörer vet idag vad hörselslinga och tolk är och många ber om ursäkt för att de inte fixat slinga. Tidigare år när jag kommit tillseminariet tillsammans med de tolkar som jag själv bokat så har arrangörerna bett att tolken skall stå lite på sidan av scenen eller inte på scenen alls för att den inte skall störa för mycket. Nu i år så var tolken välkommen att stå på scenen och om seminariet webbsändes så skulle de försöka att få med tolken i bild. Jag tycker att vi ändå kan se att vårt arbete under Almedalsveckan givit resultat, vi har uppmärksammat tillgängligheten för personer med dövhet eller hörselnedsättning. Flera av arrangörerna har efter seminarierna kommit fram till oss för att säga hej och undrade hur det fungerat för oss att höra eller se tolken. En man som deltog i panelen på det seminariet som anordnades av ST stod på scenen och på knaggligt teckenspråk bokstaverade T-A-C-K, han försökte kommunicera och hade en positiv inställning, sådant gillas.Sist men inte minst vill jag säga några ord kring politikertalen och tillgängligheten där. I år lyssnade vi på fyra tal, Miljöpartiet, Moderaterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet. På ryktesvägar har jag hört att samtliga åtta riksdagspartier i år ordnat med både teckensporåk och skrivtolk, även slinga finns att tillgå. Detta är i så fall första året som samtliga åtta partier står för tolkkostnaderna, bra jobbat, ett steg närmare tillgänglighet. Dessutom hade både Miljöpartiet, Moderaterna och Vänsterpartiet bokat platser för oss tolkanvändare på de främre bänkarna vilket gjorde att vi kunde hänga med i talet fullt ut. Folkparitet hade dock inte bokat platser vilket vi påpekande, de skulle tänka på detta till nästa år.Vi kan sammanfatta och säga att tillgängligheten på Almedalsveckan ökar, men att det fortfarande finns en lång väg kvar. Vi kommer att fortsätta följa upp tillgängligheten och hoppas på ytterligare förbättring.

Vid tangenterna Heléne Larsson


lördag 7 juli 2012

Torsdag i Almedalen


Torsdagen i Almedalen, veckan började lida mot sitt slut för oss i Unga Hörselskadade. Dagen för min del började med ett seminarium av Humana med rubriken "Har kommunernas arbete för tillgänglighet upphört". Jag och Susanne från UH var tidigt på plats. Frågade arrangören om det fanns hörselslinga i lokalen, i programtidningen hade inte sagts ett ord om detta, de skulle kolla. Nej, någon slinga fanns inte och ingen tolk heller, så vi fick använda våra "egna" tolkar som var med. Med på seminariet fanns också deltagare från de andra döv och hörselskada organisationerna. Seminariet bjöd på diskussioner om tillgänglighet, att regeringen i början av 2000- talet bestämt att samhället skulle vara tillgängligt för personer med funktionsnedsättning år 2010, dit nådde vi inte utan nu har året flyttats fram till 2016. Seminariet förde diskussioner om olika hinder som behöver undanröjas för att nå ökad tillgänglighet, dock låg fokuset hela tiden på de fysiska nedsättningarna, främst rörelsehinder, inte ett ord nämndes om kommunikationshinder så som hörselnedsättning eller dövhet. Detta påpekade Sveriges dövas riksförbund (SDR) men fick då som svar att de inte kunde fokusera på alla aspekter av en nedsättning, tack för det. Efter seminariet gick jag och Susanne fram till var sin arrangör för att kommentera att det inte fanns någon T- slinga. Den man som jag talade med ansåg inte riktigt att detta låg på deras bord, betonade dock att ca 1,3 miljoner av den svenska befolkningen har en hörselnedsättning och majoriteten av dem skulle vara hjälpta av en hörselslinga, frågade om de tyckte att över tio procent av den svenska befolkningen skulle utestängas från deras seminarium, nej, det tyckte de väl inte. Men attityden var ändå negativ, pinsamt anser jag att prata om tillgänglighet, men sedan anse att det inte ligger på deras bord.Nästa seminarium för min del var Institutet för Framtidsstudier, Temagruppen för Integration i Arbetslivet (TIA) samt Europeiska socialfonden som stod för. Deras seminarium hade temat "Hur vet vi om arbetsmarknadspolitiken verkligen fungerar". Där de diskuterade hur effekterna av arbetsmarknadspolitiska program skall och bör mätas. Ett intressant seminarium som dessutom hade både hörselslinga och tolk, bra jobbat. Dock hade de missat att skriva ut om tolk i programmet så kom dit med de tolkar som jag bokat själv, men de kunde jag sedan skicka iväg på rast. Efter seminariet diskuterade jag och en representant från SDR med David Olsson från Arbetsförmedlingen (AF) om tillgängligheten för döva och hörselskadade på arbetsmarknaden. Diskussion fördes bland annat kring att döva har svårt att få tolk i arbetslivet och att arbetsgivaren idag tvingas stå för en stor del av tolkkostnaderna vilket medför att många mindre arbetsgivare inte har ekonomiska resurser att anställa en person som behöver tolk.Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) och Genzyme i samarbete med tidningen Föräldrakraft stod som arrangörer för nästa programpunkt. Diskussioner fördes kring att kraven på arbetsmarknaden blir allt hårdare, vilket resulterar i att personer med funktionsnedsättning har svårare att få och behålla ett arbete om de inte kan prestera 120 % för jämnan. en diskussion fördes kring om den danska modellen Flexjobb skulle kunna underlätta för personer med funktionsnedsättning att få och behålla ett arbete. seminariet hade både slinga och tolk, dock fick vi påpeka att de skulle starta slingan när seminariet körde igång, men vill ändå ge beröm för att de fixat.  efter seminariet passade jag på att ta en diskussion med Elisabeth Svantesson som är ordförande i arbetsmarknadsutskottet. diskuterade kring tillgänglighet på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning och påpekade än en gång om tolkkostnaderna. Elisabeth blev nyfiken på om jag själv hade arbete och vad jag jobbade inom, fick erkänna att jag arbetade på Arbetsförmedlingen och det visade sig att jag arbetar i en kommun ganska nära hennes hem. Hon kände dessutom min chef och lovade att komma ut och besöka mig på min arbetsplats för att fortsätta diskussionen om tillgänglighet på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning, skall maila Elisabeth och håller verkligen tummarna för att hon kommer och besöker mig så vi kan fortsätta vår diskussion.Det sista seminariet för dagen hade temat "
Hur hittar man och behåller ett jobb när man är ung med funktionsnedsättning?" och arrangerades av Föreningen Furuboda i samarbete med tidningen Föräldrakraft. de diskuterade kring att det är svårt att få ett arbete som ung idag, att vara ung och dessutom ha en funktionsnedsättning gör inte saken lättare. diskussion fördes om svårigheter och framgångsfaktorer på vägen till arbete för unga med funktionsnedsättning. seminariet hade såväl slinga som tolk, bra jobbat.Seminariets slut tog jag en promenad ner till hamnområdet och diskuterade med olika myndigheter/organisationer som fanns där. Bland annat pratade jag med polisen om den sms tjänst som finns som gör det möjlighet för döva och hörselskadade komma i kontakt med brandkår, polis och ambulans genom sms. frågade lite om vad deras erfarenhet kring detta var om de visste något om hur många som nyttjar tjänsten osv. pratade även med Finnsam som bland annat arbetar för at ge stöd till personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. frågade om de någon gång haft döva och hörselskadade deltagare i deras program och hur det i så fall fungerat. de trodde att de haft det och att de då hade bokat tolk och att det fungerat tillfredsställande.Därefter väntades tal av Jan Björklund. De andra partierna vars tal vi lyssnat på hade bokat de främsta raderna för oss tolkanvändare så att vi kunde se tolkarna och på så vi hänga med i diskussionerna, men inte Folkpartiet. De kom och körde bort oss från de främsta bänkarna. Påpekade att vi ville se tolken och frågade om de kunde reservera platser för os still kommande år, det kunde de, men inte längst fram, för där skulle representanter för partiet sitta, Konfronterade med att vi inte kan se tolken från sista bänk. De skulle kolla på lösningar till nästa år vilket jag med spänning väntar på. Björklund fokuserade i sitt tal mycket på skolan vilket inte var helt förvånande. Han pratade om friskolan och att det ger eleverna valfrihet att välja, han pratade också om att han anser att Arbetslöshetsförsäkringen (A-kassan) skall bli obligatorisk för alla på samma sätt som föräldraförsäkringen, pensionsförsäkringen etc. Efter talet så fick jag möjligheter att kommentera det på teckentorget, tyvärr är detta klipp varken med tal eller text, så krävs behärskande av teckenspråk för att kunna se vad jag säger. Kommenterar i alla fall att friskolor idag inte ger valfrihet för hörselskadade och döva, då skolorna har rätt att neka dem tillträde pga. de kostnader det medför för skolan att anpassa.Dagen i Almedalen var otroligt givande och rolig. UH gruppen avslutade den sedan med en gemensam middag.A


torsdag 5 juli 2012

Onsdag i Almedalen

Igår var det vänsterpartiets dag i almedalen och jag (Hanna) startade dagen tidigt för att lyssna på en intressant paneldebatt där vår kära ordförande Anna var moderator. Paneldebatten anordnades av bl.a. SDR (Sveriges Dövas Riksförbund) och SDUF (Sveriges Dövas Ungdomsförbund) och hette "kultur för alla - verklighet eller ren utopi för döva och hörselskadade". Där tog de upp många bra exempel på kultur tillgänglig för hörselskadade och döva t.ex visukalen Fame som spelats i Örebro i vår och teckenspråkstolkning av barnteater på Astrid Lindgrens värld i småland. De belyste dock också faktumet att en stor del av det kulturutbud som finns idag inte är tillgängligt för alla.

Efter det passade jag och Anna på att träffa Niclas Persson, representant från miljöpartiet i gymnasienämnden i Örebro, och diskutera utredningen kring riksgymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro. Efter en stunds intressanta diskussioner var det dags att dra vidare till ett annat seminarium anordnat av Ideel Arena. Där fanns tyvärr varken slinga eller tolk, vilket gjorde det svårt för oss att hänga med.

Sist men inte minst var det dags för Anna att delta i LSU:s paneldebatt kring mångfald i ungdomsorganisationer, som de flesta i vår grupp lyssnade på. Debatten efterföljdes av mingel med flera andra ungdomsorganisationer där vi passade på att nätverka lite och sprida lite information kring vilka frågor vi i UH jobbar med.

tisdag 3 juli 2012

Första dagen i Almedalen

Måndag:

Första dagen i Almedalen för oss var måndag, Miljöpartiets dag. 

Jag (Anna) har haft fullt upp med olika seminarium. Först på morgonen samlade vi ihop oss och besökte ett seminarium som HSO, DHR och Lika Unika hade som belyste frågan om hur mycket samhället vinner på tillgänglighet. Mycket intressant och viktigt.Ett annat seminarium jag besökte handlade om arbetsmarknad för döva och hörselskadade personer. Projektet påjobbet.nu har intervjuat personer på sina arbetsplatser. Ett tips är att gå in och titta på intervjuerna för att få inspiration i frågor som handlar om arbetsmarknad.

Jag besökte även ett seminarium som Feministiskt Initiativ  höll där ämnet var "Lön och kön".Där fanns det tyvärr incgen hörselslinga vilket var synd, för jag hade hemskt gärna velat höra allt. Som tur var fanns ordförande för Sveriges Dövas Riksförbund på plats så jag och Hanna kunde tjuva på hans tolk. 

På kvällen var det dags för politikertalet i självaste Almedalen, det var Åsa Romson som är språkrör för Miljöpartiet som talade. Tillgängligheten på plats i parken var mycket bättre än sist jag var på plats för två år sen. Det fanns en skärm med skrivtolkningen på scenen vilket ledde till att fler kunde ta del av den, jättebra!

Hur fungerade det för er som satt hemma och tittade, hörde ni något?


måndag 2 juli 2012

Slingpatrullen på plats i Almedalen!

UHs slingpatrull har anlänt på Gotland och Almedalen!

Färjan innehållandes cirka 800 personer ankom strax innan klockan hade slagit 22:00 igår kväll och 7 peppa, men något reströtta UHare steg i land. Vi hade överlevt resan!

Efter att ha vandrat runt och letat lite i det Gotländska kvällsmörkret så hittades de två stugor tillägnade för övernattning! Praktiska detaljer för den kommande dagen diskuterades och när vi kände oss klara så förbereddes det inför nattsömn.

Nu, efter en natt med individuellt varierande mängd sömn så bär det av till de första seminarierna och vi kommer att skriva flitigt på bloggen så att alla kan ta del av det vi gör här i Almedalen!


Almedalen 2012

Hej Allihopa!

Idag är det ett strålande väder i Gottland, Visby.
Dom som vet så startade Almedalsveckan igår 1 juli.
Men vi Uh startar upp idag, med bland annat våra kända "sling patrullen"
riktigt tjusiga T-shirtar vi har påminner lite om 70 tals disco.

Idag så är det mingel och seminarium på schemat.
Ska försöka få lite kött på benet för det är första gången jag är i Almedalen.
Ska se om man lyckas hitta några intressanta politiker.

Det va allt från Visby. Ett inlägg kanske kommer in senare under eftermiddagen.

Ha det riktigt fint där ute för här ska det minglas:D

// Kawsar

söndag 1 juli 2012

IFHOHYP Bergen, Norge 2012 del 2 :P

Dags och skriva om lite om vad som har hänt på de andra dagarna..

DAG 3.

Började med något föreläsning som jag inte kommer ihåg vad den heter tyvärr. Tiden gick så fort och man testade lite olika teknik hit och dit. Ska nog minsann ta ett snack med min audionom sen ;).

Själva AGM för IFHOHYP börjar och det rullar på tills man kom till budgeten, man kan väl säga att det var inte så många som var så glada över detta. Vi fick skjuta upp beslutet till imorgon istället eftersom tiden bara rusade iväg

Kan iaf tala om att det har blivit ett stark nordisk trupp i IFHOHYP. Kristoffer från Norge, Sidsel från Danmark är nya i styrelsen och sen har vi kvar några som blev inröstade från förra året. Anna Vita från Danmark, Maggie från Schweiz och Karina från Ryssland. Så detta kommer bli mycket spännande. Det finns även en hel del olika kommittéer som man kan välja om man vill sitta med i. Ett är nominerings kommite som jag sitter med i, finns expansions kommitté där man söker upp andra organisationer som finns i de länder som inte är med i IFHOHYP (sitter även med där i). Kommitté för Study Session är en grupp folk som ordnar förläsningar och utbildningar i Strassbourg eller i Budapest, det finns en hel del som sagt. Bara gå in på http://www.ifhohyp.org/site/front/php/page.php så kanske ni finner nåt mer där. Dock är hemsidan under uppbyggnad.

Det är som sagt 21 länder som är medlemmar i IFHOHYP och nu i år inför AGM så har vi fått hela 8 nya länder. Vilket ökat till 29 medlemmar. IFHOH har nog ca 30 länder

Storbritannien
Turkiet
Litauen
Polen
Vitryssland
Canada
USA
Japan

Så det är lite skoj.

IFHOHYP har även en hel del många sammarbetspartners i världen, man har bland annat för första gången i FN fått deltaga för unga handikappade samt även med den döva organisationen.

Summer Camp brukar ordna varje år bland medlemsländerna och inför nästa år hade det tänkt och vara i Sverige men jag kunde tyvärr säga det att det inte funkar pga resurerna inte räcker till. Många blev lite snopa där eftersom de flesta minns från Summer Camp 2002 var den bästa som de har varit med om. Men de hoppas på en annat år. Resultatet blev så här

AGM 2013 i Turkiet.
Summer Camp blev till Whinter Camp i Polen 2013
AGM 2014 i Israel ihop med IFHOH.
Summer Camp / Whinter Camp 2014 = ?

Efter allt detta så åkte vi upp till ett fantastisk ställe som låg uppe på ett berg, man fick ta tåget upp och fick se denna underbara utsikten


 Där uppe åt vi på fin restaurang och för första gången fick jag äta musselsoppa :P

DAG 4.

Diskussionen fortsäte på morgonen om budgeten, det hela slutade med att vi röstade nej till att godkänna budgeten. När hela AGM var slut så var det en observatör från Japan som ville snabbt berätta att de i Japan har väldigt svårt speciellt för döva och hörselskadade barn och ungdomar, hon bad oss att ta vidare med detta till våra organisationer och se om vi kunde skicka över något till den japanska organisationen. Samt även skriva i ett par böcker som "lycka till" tex, vilket påminner mig om att jag glömde och göra det.
HFLU hade sitt workshop efter AGM, och det var väldigt intressant måste jag säga. Kan ju säga att vi svenskar är ju mycket mesiga än vad dom är. De hade köpt ett husvagn och åkte Norge runt till alla konserter som finns och delat ut öronproppar folk, träffat ministrar inom Kulturdepartementet och Hälsodepartementet. Ministern fick följa med på ett biofilm där hon fick sitta med hörselkoppor på sig etc, det slutade med att ministern genomförde ett lagverk för filminstitutet dvs "inget text = inget finansiellt stöd från staten". Bravo säger jag.

Jag och några från den norska, finska och danska folket började prata om man kanske skulle göra ett nordisk läger och det var mycket intressant diskussion, dock är ju det att i Sverige är det åldersgräns fram till 30 år medan i de övriga nordiska länderna är det fram till 35 för att vara medlem, så hur detta ska gå till väga vette tusan. Då man inte kan begränsa deras medlemmar från att delta etc. De tyckte i alla fall det var skumt att vi har till 30 år eftersom det är ju då de flesta är aktiva. Men men.

Kvällen avslutade med i alla fall på ett fint hotell som bjöds på 3 rätters middag.

DAG 5.

 Lite sovmorgon fick man i alla fall för en gångs skull. Sen var det frukost och packa om väskan (jag skulle sova en natt till i Bergen) det var mycket hej då och kramar hit och dit. Åt middag med några Schweizare, en tysk, slovakier och tjecker. Sen skulle man försöka lägga sig tidigt men gick inte eftersom jag var himla nervös att jag skulle missa planet till Sverige (via Danmark) som flyger kl 6 på morgonen och jag var tvungen och vakna kl 3. Gick till slovakierna som skulle ta tåget nästa dag. Där satt vi och pratade en stund. Jag fick en helhetsbild av hur det ser ut i Slovakien och kan vara glad över att i Sverige går det bra trots vi gnäller om pengar räcker inte etc. Slovakiens organisation består av 3 personer som inte alls får finansiellt stöd från staten etc. Men de kämpar ändå. I Norge får de mindre pengar av sitt moder organisation och har medlemmar på ca 1500 medlemmar på 5 miljoner invånare medan i Sverige har vi ca 400-600 medlemmar på 10 miljoner invånare. Nånstans där i vår organisation börja ta tag i saker istället för vara för fega. Sa att i Sverige så har vi olika tema för varje år och berättade lite kort hur vi funkar.

Gick sen ifrån slovakierna för att sätta mig i matsalen då jag insåg att det inte var nån idé att sova.

DAG 6.

Jag går ut till busshållplatsen kl 3.20 på en lördag morgon och svär lite över att det regnar och måsarna skriker. De borde ju för sjutton sova nu, samma sak med folket som bor i Bergen. Men icke sa nicke. Bussen kommer och jag kommer till flygplatsen. Planet lyfts ca kl 6 och jag somnade direkt. Landar i Köpenhamn och får springa lite för att hinna med nästa plan till Göteborg. Ja du läste rätt, jag fick flyga via Danmark för att ta mig till Göteborg, och när jag skulle till Bergen i måndags så fick jag flyga via Stockholm. Landar i Göteborg ca kl 9 och blir upphämtad, kommer hem ca 9.45 och somnar direkt i min säng.

Detta var den rapporten från mig Rasmus Draklander och har ni några mer frågor så kontakta kansliet på UH så kan de hjälpa er att få kontakt med mig..

Ha det gött //Rasmus......