måndag 30 maj 2011

Vandring på Sörmlandsleden

I helgen så var vi några tappra från UH som vandrade en del av Sörmlandsleden i Sörmland/östergötland kring Kolmårdsskogen.

Vi sov i vindskydd och vandrade genom många olika typer av skog. Totalt vandrade vi ca 2 mil (utom Jonas, som fick vandra lite längre efter att vi glömt presseningen i bilen)

Det blev en mysig helg, och vi fick oss många goda skratt och mycket prat runt lägereldarna på kvällarna.

söndag 22 maj 2011

Ordförandegruppens möte

Den nionde maj var det dags för ordförandegruppen att träffas igen. Ordförande gruppen består av nio organisationer inom döv och hörselskadeområdet som brukar träffas tre till fyra gånger per år för att diskutera gemensamma samarbetsområden samt informera om vad som är på gång inom varje organisation. De organisationer som ingår i ordförandegruppen är, barnplantorna, DBU, DHB, FSDB, HRF, SDR, SDU, UH samt VIS. Tyvärr hade barnplantorna inte möjlighet att närvara vid detta mötet.

Som värd för dagen stod DHB som hade bokat en fin och lyxig lokal på rådhuset i Örebro. Till detta mötet var olika personer inbjudna för att berätta om deras arbete. Exempelvis fanns en tjänsteman och en politiker från Örebro kommun som berättade om att Örebro utbände sig till Europas teckenspråkiga huvudstad samt hur arbetet med att göra Örebro mera tillgängligt för personer med hörselnedsättning eller dövhet fortlöper. En annan gäst för dagen var Johan Svedmark förvaltningschef för riksgymnasiet för döva och hörselskadade som berättade om gymnasiet hur de arbetar samt målippfyllelsen för eleverna. Nästa besökare var Berth Danernark professor vid Örebro universitet. Berth berättade om universitetets forskning kopplat till hörselorganisationernas intresseområde. Sista besökarna var två studenter som studerar vid audionomprogrammet vid Örebro universitet. De berättade om den förening som finns för audionomstuderande samt att vi började fundera på hur vi kan samsrbeta mellan studenterna och brukarorganisationerna, mycket intressant.

Mötet diskuterar också om almedals samarbetet, om skolfrågor etc. Nästa möte kommer att hållas den 20 oktober och då kommer UH stå som värd

// Helene.

fredag 20 maj 2011

Första styrelsemötet för nya styrelsen

Sitter nu förväntansfull på tåget på väg mot Stockholm, det skall bli möten under helgen. Först väntas möte hos Sveriges Dövas Ungdomsförbund där vi ungdoms organisationer skall diskutera vår syn på SOU 2011:30 flexibel utbildning för specialskolans målgrupp. Ser med spänning fram mot diskussionerna, skolan är ju en fråga som ligger UH varmt om hjärtat och vi skall givetvis kämpa för att barn och ungdomar med hörselskada skall nå målen oavsett valet av skolform.

Ikväll skall den nya styrelsen träffas för att starta igång vårt arbete. Skall bli otroligt spännande att börja jobba med de nya kollegorna och jag ser fram ett spännande år. Helgen kommer bland annat att bjuda pådidkussioner kring hur styrelsen skall arbeta under året, utvärdeing av årsmötet, stadgar etc.

// Helene

torsdag 19 maj 2011

Nyhet - Nationell språkdatabank ska öka tillgängligheten

2011-05-02
Regeringen vill ha en nationell språkdatabank för att främja utvecklingen av teknik som ökar tillgängligheten till information för alla. Institutet för språk och folkminnen får i uppdrag att ta fram ett underlag för hur detta kan utvecklas.

− I grunden handlar det om allas rätt till delaktighet i samhället. Det digitala samhället måste utvecklas med hänsyn till människors olika språkliga behov och rättigheter. Databanken blir ett språkligt infrastrukturbygge som gör detta möjligt, säger Rickard Domeij, språkteknologiansvarig på Språkrådet vid institutet.

Arbetet ska utföras i samråd med aktörer som Sveriges Television, Sametinget och Post- och telestyrelsen.

För SVT innebär detta att fler program kommer att kunna direkttextas.

– En språkdatabank är en förutsättning för oss att kunna nå textningsmålet. Det är oerhört glädjande. SVT ska vara till för alla och därför arbetar vi kontinuerligt med att öka tillgängligheten. Språkdatabanken kommer att bli ett viktigt verktyg i det arbetet, säger Eva Hamilton, vd på SVT.

Institutet för språk och folkminnen

tisdag 17 maj 2011

UH får medhåll av Skolverket i meritpoängsfrågan

I fredags, den 13 maj 2011, lämnade Unga Hörselskadade (UH) in ett omfattande remissvar till regeringen. Remissvaret har även undertecknats av närstående organisationer som stödjer vårt remissvar. Skolverket har också lämnat in ett eget remissvar där de bland annat pekar på samma problem som UH beskriver i vårt remissvar.

I snart tre års tid, sedan hösten 2008 har vår UH jobbat för att gymnasieelever som läser svenskt teckenspråk för hörande ska få meritpoäng för sitt språkval. Elever som läser talade moderna språk exempelvis finska, samiska, persiska, somaliska, swahili m.m. som främmande språk kan få meritpoäng för dessa, men inte elever som läser teckenspråk för hörande. Detta anser UH vara fel och diskriminerande mot teckenspråket. Även statens eget språkvårdsorgan Språkrådet anser detta vara diskriminering av teckenspråket, vilket de skriver i en rapport som vi har citerat i remissvaret.

Till hösten 2011 kommer regeringens reformering av gymnasieskolan (Gy11) att vara på plats. De gymnasieelever som börjar i höst kommer att gå i skolan enligt en ny skollag, läroplan, osv. Eftersom gymnasieskolan har gjorts om, har regeringen behövt ändra i antagningsreglerna till högskolan där bestämmelserna om meritpoäng finns. ”Meritpoängsreglerna” är rent juridiskt en del av antagningsreglerna till högskolan. Innan regeringen tar sitt beslut om att ändra i antagningsreglerna har den skrivit ett förslag som skickats ut på remiss. Det betyder att regeringen har skickat sitt förslag på förändrade regler om meritpoäng, till myndigheter och organisationer som den vill ha synpunkter från.


Alla får lämna svar på regeringens remisser, även de som inte blivit tillfrågade. UH har inte blivit tillfrågade att lämna in ett remissvar, vi har valt att på eget initiativ lämna ett remissvar på regeringens förslag. Detta gjorde vi eftersom att regeringens förslag till nya regler inte innehöll några förändringar som skulle göra att diskrimineringen av teckenspråket som språkval skulle upphöra. Vi vill vara säkra på att regeringen tar till sig detta krav. Sedan år 2008 har Unga Hörselskadade och andra organisationer som jobbat med denna fråga skickat minst 4-5 brev (skrivelser) till regeringen. Dessutom har UH och andra organisationer träffat regeringen två gånger, genom så kallade uppvaktningar.

Skolverkets remissvar

Skolverket har lämnat ett remissvar på regeringens förslag till nya meritpoängsregler. I den delen av Skolverkets remissvar där meritpoäng för teckenspråk för hörande tas upp kan läsa dessa saker som bekräftas UH med fleras ståndpunkter. Skolverket skriver att
  • kursplanen för teckenspråk och moderna språk är uppbyggd med samma struktur, innehåll och nivåer som ämnesplanen för moderna språk.
  • Ämnet svenskt teckenspråk för hörande motsvarar alltså i allt väsentligt ämnet moderna språk men systemet med meritpoäng kan få som konsekvens att elever väljer bort det av strategiska skäl.

Då UH och andra organisationer kämpat under en längre tid för att för att få regeringen att lyssna på oss, känner vi oss lättade över att Skolverket bekräftar vår bild av det problem vi hela tiden försökt beskriva. Vi har hela tiden försökt beskriva att svenskt teckenspråk för hörande är likvärdigt talade moderna språk. Dessutom har vi varnat för att elever som är intresserade av att lära sig teckenspråk av strategiska skäl väljer andra språkval. Vi hoppades på att regeringen redan i det förslag de skickade ut på remiss skulle ta upp frågan om meritpoäng och teckenspråk. Som huvudförfattare till UHs remissvar hoppas jag (Kave) nu på att regeringen tar våra och Skolverkets synpunkter på allvar!

Nyfiken? Ta del av remissvaren nedan!

Unga Hörselskadades remissvar

Skolverkets remissvar (klicka på PDF-ikonen bredvid texten ”Hämta original”. Bläddra t sidan 5 för att läsa om meritpoäng och svenskt teckenspråk för hörande).

Regeringens förslag som gått ut på remiss


Unga Hörselskadade behövs för att vi gör skillnad. Bli medlem och stöd vårt arbete!

Är du redan medlem och intresserad av att jobba med frågor som rör politisk påverkan? Välkmmen till arbetsgruppen för publicitet och påverkan (POP)! Anmäl ditt intresse genom att skicka mail till pop (kanélbulle) uh.se


Med vänliga hälsningar
Kave Noori, medlem i Unga Hörselskadades arbetsgrupp för publicitet och påverkan.

måndag 16 maj 2011

LägerLedarLäger

I helgen gick årets Lägerledarläger av stapeln i Läppe! Lägret är egentligen en utbildning, men den utformas lite som ett läger, för det är ju läger vi ska jobba på!

Under helgen har vi lärt oss massa om massa olika saker. Vi har lekt lekar i rasande tempo, vi har hanterat "skadade" ledare och deltagare, vi har släckt eld, vi har lärt oss sjövett, vi har lagat mat och städat och mycket mycket mer.
Istället för en massa text, så presenteras här lägret i bildform :)

Vi lekte Chokladleken

Vi diskuterade ekonomiVi stoppade blödningar

Vi grillade hamburgareVi lekte Kortleksleken
Vi släckte brand i kläderNågra tappra badade (både frivilligt och ofrivilligt) efter sjövettsgenomgången

Och det är vi som nu är laddade för Sommaren 2011!Vi som arbetade som ledare under helgen vill tacka alla deltagare som hjälpte till att göra helgen fantastiskt bra. Utan er insats och ert engagemang så hade inte helgen blivit lika bra! Vi har massor att lära av varandra!


/Lovisa, Niclas, Simon och Sofia

Nätverket unga för tillgänglighet

Hej på er!

Förra veckan hade Nätverket unga för tillgänglighet möte, så jag tänkte rapportera lite vad vi pratade om!
Nu på torsdag den 19 maj så är det dags för Fika för alla - dagen. Det går ut på att tillgänglighetskolla caféer för att se att alla kan fika där. De som vill delta kommer få ett formulär som fylls i som sedan samlas in för att göra lite statistik på hur det ser ut på de caféer vi kollat.

Vill du delta och kolla ett eller flera fik där du bor? Maila till erika.sohlberg[a]gmail.com för att få formuläret och vidare instruktioner. Säg till att du kommer från Unga Hörselskadade och vilken stad du kommer att vara i :)

Vidare så kan vi meddela att ett gäng organisationer som är med i Nätverket Unga För Tillgänglighet har fått projektmedel för ett projekt som kommer att heta En samlad röst - en stärkt röst. Unga Hörselskadade är en av organisationerna som är med i projektet så vi kommer förhoppningsvis kunna berätta mer om det så småningom :) Det kommer också att dyka upp två tjänster att söka inom detta, så det säger vi till när de kommit upp!

En annan sak som diskuterades var Marschen för Tillgänglighet som kommer att äga rum runt om i landet. Den tycker jag att ni alla ska delta i! Mer information om vilka städer den äger rum i hittar ni här!

Vänliga hälsningar!
Anna Kain Wyatt

lördag 14 maj 2011

UH Dalarna uppdaterar

Hej allihopa!

Hoppas ni har det bra i det fina vårvädret. Här kommer en liten uppdatering från oss i UH Dalarna. Jo som jag skrev i vårt tidigare inlägg så skulle jag Johanna åka på ledarutbildning till Läppe nu i helgen. Tyvärr blev det inte så. Jag har under sista tiden haft stora problem med smärtor i min rygg. Därför kunde jag inte åka iväg på ledarutbildningen vilket jag tycker är väldigt synd. Men, men jag har varit på många ledarutbildningar förut så det mesta kan jag redan. Dock missar jag den härliga gemenskapen som är på alla UH aktiviteter. Men jag får åka nästa år istället:)

Annars så händer det inte så mycket här hos oss i Dalarna. Det börjar lida mot sommarlov för oss studenter på Västanviks folkhögskola. Så just nu är alla väldigt fokuserade på skolan nu de sista veckorna som är.
Ja det var väl inget mer jag hade att skriva om just nu.

Jag vill passa på att önska er alla en fortsatt trevlig helg! Passa också på att vara ute när det är soligt & varmt. Men glöm INTE att smörja in er med solkräm, solen är som starkast nu på våren.

Med vänliga hälsningar från oss i Dalarna

torsdag 12 maj 2011

HRF:s 90- års jubileum

Fredagen 6 maj kl. 13.00 var det dags för HRF:s 90 års jubiluem att gå av stapel på Münchenbryggeriet i Stockholm. Ca 350 gäster var där allt från speciellt inbjudna gäster (politiker) och andra organisationer till HRF medlemmar från föreningar och distrikt.

Eftermiddagen började med mingel och man fick möjlighet att se en utställning om HRF:s 90 år, vad de har gjort för samhället och hur förbundet har utvecklas. Sedan var det dags för öppningsmusik då skön musik tolkad av tre elever från årskurs 8 från Alvikskolan tolkade sång på teckenspråk som sångaren Thomas Lindberg (sångare som själv är hörselskadad och sjunger i Wizex) sjöng.

Konferencier för eftermiddagen var Hans Dahlman även kallad "Lelle Printer" känd för att ha gjort TT satir i radion. Därefter bjöd Jan Peter Strömgren (JP), Förbundsordförande i HRF på ett välberättat tal om HRF:s historia och framtid.

Efter det kom Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet i Stockholm. Han höll ett minst sagt spännande föredrag som bestod av statiskt presenterat på olika sätt. Ett föredrag som kan väcka känslor men var ändå trevligt och personligt då han bland annat pratade om sitt barnbarn som har CI.

Efter honom var det Madeleine Sjöstedt, kultur - och fastighetsborgarråd i Stockholm. Hon berättade om sin erfarenhet som hörselskadade och pratade även om hur viktigt HRF är i samhällsdebatten.

Sedan kom ett av de absolut bästa föredrag jag (Susanne) varit på på länge, Julian Treasure ordförande för The Sound Agency. Han kommer från England och pratade om sina erfarenheter om ljudmiljö och hur viktigt det är med bra ljudmiljö. Det var ett jätte bra föredrag.

Det hela slutade efter ca 3 timmar med att Thomas Lindberg sjöng igen. Efter tillställning var det dags för ett mingel där det bjöds på god dryck och mat.


Från UH var Susanne Gärtner (in adjungerad i HRF fs) och Heléne Larsson (ordförande i UH) närvarande. En mycket lyckad och trevlig tillställning med mycket skratt och trivsel.

Vi Tackar HRF för en mycket trevlig dag :)

onsdag 4 maj 2011

Alla hörselskadade är inte äldre män

Idag är jag arg. Arg på att ett stor hörapparatstillverkare inte har vett att inse att alla hörselskadade inte är äldre män.

Hur uppstod då denna ilska?
Jo, jag vaknade som vilken dag som helst, gick upp, åt frukost och gjorde mig i ordning för jobbet. Precis som de flesta andra dagar gick jag förbi ett Metroställ när jag gick till bussen och precis som vanligt läser jag den på bussen.

På sidan 21, i alla fall i Örebroupplagan, finns en annons för Widex hörselkliniker. I annonsen finns en bild som är uppdelad i tre delar.

1) En suddig del där en äldre man visar upp sitt öra och ordet ”otydligt”
2) En halvsuddig del där det står ”halvtydligt”
3) Och en tredje del där en ung kille ler mot den äldre mannen med texten ”heltydligt”

Under bilden finns texten
Är du en 1:a eller en 2:a…men vill vara en trea?
Boka tid hos oss på hörselkliniken för ett gratis hörseltest och rådgivning.

Nu tänker gemene man vad det är som är så upprörande med denna bild.
Det är väl bra med hörselkliniker som kan ta hand om vårdköerna och ge folk tips?
Och visst är det, det är jag den första att skriva under på.

Men det som gör mig upprörd är valet av bild i kombination med bildtext.
För snacka om att cementera den felaktiga bild som samhället har om att alla hörselskadade är äldre. Man kan ju tycka att en stor hörapparatstillverkare borde kunna tänka ett steg längre och inse att även barn och unga kan vara hörselskadade.


Med vänlig hälsning
Jacob Selin
tidigare ledamot i Ungdomsrådet (det som idag heter Riksstyrelsen)