torsdag 19 maj 2011

Nyhet - Nationell språkdatabank ska öka tillgängligheten

2011-05-02
Regeringen vill ha en nationell språkdatabank för att främja utvecklingen av teknik som ökar tillgängligheten till information för alla. Institutet för språk och folkminnen får i uppdrag att ta fram ett underlag för hur detta kan utvecklas.

− I grunden handlar det om allas rätt till delaktighet i samhället. Det digitala samhället måste utvecklas med hänsyn till människors olika språkliga behov och rättigheter. Databanken blir ett språkligt infrastrukturbygge som gör detta möjligt, säger Rickard Domeij, språkteknologiansvarig på Språkrådet vid institutet.

Arbetet ska utföras i samråd med aktörer som Sveriges Television, Sametinget och Post- och telestyrelsen.

För SVT innebär detta att fler program kommer att kunna direkttextas.

– En språkdatabank är en förutsättning för oss att kunna nå textningsmålet. Det är oerhört glädjande. SVT ska vara till för alla och därför arbetar vi kontinuerligt med att öka tillgängligheten. Språkdatabanken kommer att bli ett viktigt verktyg i det arbetet, säger Eva Hamilton, vd på SVT.

Institutet för språk och folkminnen

Inga kommentarer: