tisdag 17 maj 2011

UH får medhåll av Skolverket i meritpoängsfrågan

I fredags, den 13 maj 2011, lämnade Unga Hörselskadade (UH) in ett omfattande remissvar till regeringen. Remissvaret har även undertecknats av närstående organisationer som stödjer vårt remissvar. Skolverket har också lämnat in ett eget remissvar där de bland annat pekar på samma problem som UH beskriver i vårt remissvar.

I snart tre års tid, sedan hösten 2008 har vår UH jobbat för att gymnasieelever som läser svenskt teckenspråk för hörande ska få meritpoäng för sitt språkval. Elever som läser talade moderna språk exempelvis finska, samiska, persiska, somaliska, swahili m.m. som främmande språk kan få meritpoäng för dessa, men inte elever som läser teckenspråk för hörande. Detta anser UH vara fel och diskriminerande mot teckenspråket. Även statens eget språkvårdsorgan Språkrådet anser detta vara diskriminering av teckenspråket, vilket de skriver i en rapport som vi har citerat i remissvaret.

Till hösten 2011 kommer regeringens reformering av gymnasieskolan (Gy11) att vara på plats. De gymnasieelever som börjar i höst kommer att gå i skolan enligt en ny skollag, läroplan, osv. Eftersom gymnasieskolan har gjorts om, har regeringen behövt ändra i antagningsreglerna till högskolan där bestämmelserna om meritpoäng finns. ”Meritpoängsreglerna” är rent juridiskt en del av antagningsreglerna till högskolan. Innan regeringen tar sitt beslut om att ändra i antagningsreglerna har den skrivit ett förslag som skickats ut på remiss. Det betyder att regeringen har skickat sitt förslag på förändrade regler om meritpoäng, till myndigheter och organisationer som den vill ha synpunkter från.


Alla får lämna svar på regeringens remisser, även de som inte blivit tillfrågade. UH har inte blivit tillfrågade att lämna in ett remissvar, vi har valt att på eget initiativ lämna ett remissvar på regeringens förslag. Detta gjorde vi eftersom att regeringens förslag till nya regler inte innehöll några förändringar som skulle göra att diskrimineringen av teckenspråket som språkval skulle upphöra. Vi vill vara säkra på att regeringen tar till sig detta krav. Sedan år 2008 har Unga Hörselskadade och andra organisationer som jobbat med denna fråga skickat minst 4-5 brev (skrivelser) till regeringen. Dessutom har UH och andra organisationer träffat regeringen två gånger, genom så kallade uppvaktningar.

Skolverkets remissvar

Skolverket har lämnat ett remissvar på regeringens förslag till nya meritpoängsregler. I den delen av Skolverkets remissvar där meritpoäng för teckenspråk för hörande tas upp kan läsa dessa saker som bekräftas UH med fleras ståndpunkter. Skolverket skriver att
  • kursplanen för teckenspråk och moderna språk är uppbyggd med samma struktur, innehåll och nivåer som ämnesplanen för moderna språk.
  • Ämnet svenskt teckenspråk för hörande motsvarar alltså i allt väsentligt ämnet moderna språk men systemet med meritpoäng kan få som konsekvens att elever väljer bort det av strategiska skäl.

Då UH och andra organisationer kämpat under en längre tid för att för att få regeringen att lyssna på oss, känner vi oss lättade över att Skolverket bekräftar vår bild av det problem vi hela tiden försökt beskriva. Vi har hela tiden försökt beskriva att svenskt teckenspråk för hörande är likvärdigt talade moderna språk. Dessutom har vi varnat för att elever som är intresserade av att lära sig teckenspråk av strategiska skäl väljer andra språkval. Vi hoppades på att regeringen redan i det förslag de skickade ut på remiss skulle ta upp frågan om meritpoäng och teckenspråk. Som huvudförfattare till UHs remissvar hoppas jag (Kave) nu på att regeringen tar våra och Skolverkets synpunkter på allvar!

Nyfiken? Ta del av remissvaren nedan!

Unga Hörselskadades remissvar

Skolverkets remissvar (klicka på PDF-ikonen bredvid texten ”Hämta original”. Bläddra t sidan 5 för att läsa om meritpoäng och svenskt teckenspråk för hörande).

Regeringens förslag som gått ut på remiss


Unga Hörselskadade behövs för att vi gör skillnad. Bli medlem och stöd vårt arbete!

Är du redan medlem och intresserad av att jobba med frågor som rör politisk påverkan? Välkmmen till arbetsgruppen för publicitet och påverkan (POP)! Anmäl ditt intresse genom att skicka mail till pop (kanélbulle) uh.se


Med vänliga hälsningar
Kave Noori, medlem i Unga Hörselskadades arbetsgrupp för publicitet och påverkan.

2 kommentarer:

Maria Thulin sa...

Bra Kave! Ert arbete behövs!

Solveig Almquist sa...

Bra skrivet! :-D