fredag 18 september 2015

"Ni är UH"

Snart är det dags igen för en av våra populäraste aktiviteter i UH. Många kanske tror att det är ett läger, en utbildning eller någon annan social verksamhet som är den som lockar flest deltagare i UH – men det är faktiskt vårt årsmöte som under flera år varit en av våra populäraste verksamheter. Och det är många som frågar hur det kan komma sig?

När vi pratar om årsmötet framkommer det ofta att det är balansen mellan att få påverka och göra sin röst hörd och att ha kul som gör att så många deltar. Och visst är det så att i gränssnittet mellan engagemang och social samvaro hittar vi det som är UH – att tillsammans skapa en bättre värld för barn och unga med hörselskada och att ha roligt medan vi gör det.

På UH:s årsmöte får alla medlemmar säga vad de tycker, lägga förslag på hur vi ska jobba framöver och vara med och rösta om vår verksamhet och på våra förtroendevalda.

Vi lägger en helg på att fira det vi har åstadkommit, tacka alla som lagt tid och kraft på att jobba i UH under tidigare år, vi sammanfattar året som varit och blickar framåt till vår gemensamma horisont. Att få vara med och påverka är en stark drivkraft för många och på UH:s årsmöte möts vi såväl i debatter och över en kopp kaffe och gör just detta. 

UH är er organisation. Ni är UH. Det är ni som medlemmar som har makten – kom till Västanvik, ta makten, gör era röster hörda och ta del av vårt arbete med att göra världen bättre.

Jag hoppas att vi ses på Västanvik den 13-15 november och gemensamt tar vår organisation till nya höjder!

Elin Wikander
Generalsekreterare 
Unga Hörselskadade

Glöm inte att bli medlem för att få delta och ha rösträtt. Här anmäler ni er till årsmötet!

fredag 11 september 2015

Vill du representera Unga Hörselskadade i Nepal?

Unga Hörselskadade bedriver ett MyRight-finansierat utvecklingssamarbete tillsammans med NAHOH, en nepalesisk organisation för personer med hörselskada. I december kommer två medlemmar från Unga Hörselskadade att resa till Nepal och genomföra några av de aktiviteter som står i projektplanen.

Vi söker nu någon som är intresserad av att åka till Nepal vecka 50. En förutsättning för att få åka är att du efter hemkomst kan avsätta tid och engagemang för Unga Hörselskadades Nepalgrupp samt sprida information och föreläsa om resan och projektet. Med på resan följer en medlem som varit aktiv i Nepalgruppen från att arbetsgruppen bildades och som redan besökt NAHOH i Nepal.

Vem kan få följa med?
Vi vill att du har förmåga att ta kontakt med andra som inte kommunicerar på ditt modersmål, att du är ansvarstagande och ödmjuk, kan arbeta både självständigt och i grupp, samt att du har den tid och det engagemang som behöver avsättas till besöket och projektet även efter hemkomst. Det finns inga krav på tidigare erfarenhet av internationellt arbete.

Följande ska utföras i Nepal:

  • Se över projektet och det arbete NAHOH genomfört. Ventilera funderingar NAHOH lyfter och ge råd och stöd i arbetet med organisationsuppbyggnad
  • Tillsammans med din medresenär leda en studiecirkel där ni använder utvalda delar av utbildningsmaterialet HUSK, samt handleda framtida nepalesiska cirkelledare
  • Tillsammans med din medresenär föreläsa om svenska hörselrörelsens intressepolitiska arbete, både historiskt och hur det ser ut idag
  • Sammanfatta det som händer dag för dag på Unga Hörselskadades blogg


Efter hemkomst ska följande utföras:

  • En rapport från resan ska sammanställas och lämnas in till MyRight i Stockholm inom 30 dagar efter hemkomst
  • Du behöver finnas tillgänglig för frågor och skriftligt sammanfatta de delar som rör resan och arbetet runt denna i verksamhetsredovisningen för projektet
  • Sprida information om resan och projektet genom bland annat föreläsningar
  • Aktivt deltagande i Unga Hörselskadades Nepalgrupp

Är du inte insatt i HUSK-materialet eller hur den svenska hörselrörelsen arbetat intressepolitiskt förutsätter vi att du sätter dig in i det innan resan, samt sätter dig in i projektet så du kan utföra ditt uppdrag på plats. Det är inte meningen att hela HUSK-materialet ska tas upp i Nepal, utan det handlar om några lämpliga utvalda bitar. Arbetsspråket i Nepal är engelska.

Känner du att det här är något för dig?

Har du möjlighet att åka till Nepal vecka 50 och vara iväg cirka en vecka? Sammanfatta en text där du beskriver vem du är, vad du har för erfarenhet som kan vara bra för detta uppdrag (behöver inte ha med internationellt arbete att göra) samt varför du tycker att Unga Hörselskadade ska låta dig åka.

Senast den 21 september klockan 09:00 behöver vi ha din ansökan. Riksstyrelsen kommer under vecka 39 att fatta beslut om vem som får åka. Du skickar din ansökan och eventuella frågor till sabina.hedstrom@uh.se

Här kan du läsa mer om UH:s utvecklingssamarbete med NAHOH i Nepal


fredag 4 september 2015

"Jag är glad att hörselskadade kan hjälpa varandra"

Mitt namn är Sujana Maharjan och jag är 24 år gammal. Jag förlorade min hörsel när jag var liten, minns inte exakt när, och jag använder idag hörapparater. Trots att hörapparaterna hjälper mig att höra har jag ofta svårt att tyda vad andra säger. Utan hörapparater har jag ännu svårare att uppfatta vad som sägs. Jag bor i ett hus med pappa, mamma, farmor, faster och hennes man, deras son och dotter. När jag gick i årskurs 10 hoppade jag av skolan. Klasskamraterna och lärarna var elaka mot mig för att jag hörde dåligt, och jag hade svårt att hänga med i undervisningen. Så jag slutade skolan och började en praktisk yrkesutbildning i docktillverkning. Men folk var inte snälla mot mig där heller, de betedde sig som att de inte ville jobba med mig för att jag hörde dåligt. Idag jobbar jag dels med docktillverkning, och dels är jag deltidsanställd som stödperson på NAHOH.

Livet för personer med hörselskada är svårt i Nepal. Jag upplever det som att min familj ogillar mig, tycker det är besvärligt att tala så att jag hör, och de blir många gånger irriterade när jag frågar om. Även mina vänner har svårt att förstå mig och mina behov. Det går inte att studera då lärarna inte vill hjälpa oss som inte hör eller anpassa sin undervisning så att vi kan hänga med. Då jag kan höra men har svårt att tyda det som sägs även om jag använder hörapparat har jag inga nära hörande vänner.

Jag har varit medlem i NAHOH i två år. Innan jag blev medlem trodde jag att det endast var äldre som hörde dåligt. Min farmor hör dåligt, men hon vill inte använda hörapparater. Hon är rädd att andra ska förstå att hon hör dåligt och reta henne för det.

NAHOH arbetar dels med att erbjuda hörselvård och dels med projektet mellan UH och NAHOH. Vi har genomfört informationskampanjer, utbildat i mänskliga rättigheter, vi har haft workshops i organisationsutveckling och utbildning i påverkansarbete.

Tänker jag tillbaka på jordbävningen minns jag en fruktansvärd tid och jag är fortfarande rädd när jag hör starka ljud. Då det första skalvet kom befann jag mig i centret för docktillverkning. Vi bodde utomhus i nästan två månader.

Tack för ert stöd! Vi behöver det verkligen. Jag är glad att hörselskadade kan hjälpa varandra. Genom projektet blir vi i Nepal motiverade att arbeta mot ett bättre liv för personer med hörselskada. 

Tack!

Vill du sitta med i UH:s Nepalgrupp?

Gå in på vår hemsida och läs vad det innebär och hur du gör för att anmäla ditt intresse

torsdag 3 september 2015

"Nu vet jag vilka rättigheter och behov jag har"

Jag heter Saurab Thapa och är 22 år gammal. Enligt mina föräldrar har jag alltid hört dåligt och jag använder idag hörapparater. Jag bor i Chovar med mina föräldrar och två systrar. Vi har en liten butik där vi säljer mat och te. Hela familjen är beroende av inkomsterna från försäljningen, men tyvärr är de ganska låga. När jag får lite tid över tittar jag på TV eller hjälper mina föräldrar i hushållet.

Det är tufft att höra dåligt. Folk blir ofta irriterade när de behöver upprepa något de sagt, och jag mår inte bra när folk skäller på mig. Förut besökte jag ofta sjukhuset för att få hjälp med min hörselskada. När jag äntligen kom i kontakt med NAHOH kände jag att det var så skönt att träffa andra med hörselskada! Tidigare har jag känt mig väldigt ensam. Mötet med NAHOH gav mig engagemang att genom organisationen arbeta för att förbättra livet för andra med hörselskada i Nepal. Jag förstår att det inte är möjligt att åstadkomma förändring på egen hand, men hjälps vi åt inom organisationen kan vi göra mycket.

NAHOH har ett hörcenter dit du kan komma och undersöka hörseln. Vi besöker även skolor och mindre samhällen. Genom projektet har vi fått möjlighet att genomföra en grundläggande utbildning i mänskliga rättigheter vilken jag deltog på. Innan utbildningen visste jag inte att FN hade en konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det är inget vi får lära oss i skolan eller av samhället. Nu vet jag vilka rättigheter och behov jag har. Vi har även haft en workshop där vi arbetat med att formulera NAHOH:s vision, ändamål och värderingar. Just nu genomför NAHOH två teckenspråks-utbildningar parallellt, en för NAHOH:s medlemmar, och en för hörande familjemedlemmar. Min lillasyster är med i gruppen för familjemedlemmar, och vi har redan märkt en förbättring i kommunikationen hemma. I alla fall i kommunikationen mellan mig och min syster. Projektet hjälper oss som har en hörselskada att hitta alternativa vägar för att komma runt svårigheter vi har i våra liv.

För en tid sen var det några kraftiga jordbävningar i Nepal. Det var en hemsk upplevelse för mig, min familj och hela byn! Vi var inte förberedda och jag satt inne och tittade på TV när det första skalvet kom. Vi sprang ut till en öppen plats, fick bo i tält och blev kvar länge då vi var rädda att få något över oss i efterskalven. Det här är det värsta jag någonsin upplevt! Vi har flyttat tillbaka till vårt hus, men vår grannby som mestadels bestod av gamla hus är nu helt förstörd. Folk bor i tält och jag blir så ledsen när jag ser förödelsen.

Jag vet inget om livet i Sverige. Men jag tror att livet i Sverige är lättare än livet i Nepal. Då vårt projekt finansieras av en svensk myndighet tror jag att Sverige är ett mer utvecklat land än Nepal.

Jag vill tacka UH för ert stöd till NAHOH vilket innebär stöd till oss med hörselskada i Nepal. Med er hjälp har jag lärt mig bland annat om mänskliga rättigheter, organisations-uppbyggnad och teckenspråk, något som inte hade varit möjligt om vi inte hade haft ett projekt. 

Tack så mycket!

Vill du vara med och bidra till Unga Hörselskadades utvecklingssamarbete med NAHOH?

Gå in på vår hemsida och läs hur du går tillväga