fredag 11 september 2015

Vill du representera Unga Hörselskadade i Nepal?

Unga Hörselskadade bedriver ett MyRight-finansierat utvecklingssamarbete tillsammans med NAHOH, en nepalesisk organisation för personer med hörselskada. I december kommer två medlemmar från Unga Hörselskadade att resa till Nepal och genomföra några av de aktiviteter som står i projektplanen.

Vi söker nu någon som är intresserad av att åka till Nepal vecka 50. En förutsättning för att få åka är att du efter hemkomst kan avsätta tid och engagemang för Unga Hörselskadades Nepalgrupp samt sprida information och föreläsa om resan och projektet. Med på resan följer en medlem som varit aktiv i Nepalgruppen från att arbetsgruppen bildades och som redan besökt NAHOH i Nepal.

Vem kan få följa med?
Vi vill att du har förmåga att ta kontakt med andra som inte kommunicerar på ditt modersmål, att du är ansvarstagande och ödmjuk, kan arbeta både självständigt och i grupp, samt att du har den tid och det engagemang som behöver avsättas till besöket och projektet även efter hemkomst. Det finns inga krav på tidigare erfarenhet av internationellt arbete.

Följande ska utföras i Nepal:

  • Se över projektet och det arbete NAHOH genomfört. Ventilera funderingar NAHOH lyfter och ge råd och stöd i arbetet med organisationsuppbyggnad
  • Tillsammans med din medresenär leda en studiecirkel där ni använder utvalda delar av utbildningsmaterialet HUSK, samt handleda framtida nepalesiska cirkelledare
  • Tillsammans med din medresenär föreläsa om svenska hörselrörelsens intressepolitiska arbete, både historiskt och hur det ser ut idag
  • Sammanfatta det som händer dag för dag på Unga Hörselskadades blogg


Efter hemkomst ska följande utföras:

  • En rapport från resan ska sammanställas och lämnas in till MyRight i Stockholm inom 30 dagar efter hemkomst
  • Du behöver finnas tillgänglig för frågor och skriftligt sammanfatta de delar som rör resan och arbetet runt denna i verksamhetsredovisningen för projektet
  • Sprida information om resan och projektet genom bland annat föreläsningar
  • Aktivt deltagande i Unga Hörselskadades Nepalgrupp

Är du inte insatt i HUSK-materialet eller hur den svenska hörselrörelsen arbetat intressepolitiskt förutsätter vi att du sätter dig in i det innan resan, samt sätter dig in i projektet så du kan utföra ditt uppdrag på plats. Det är inte meningen att hela HUSK-materialet ska tas upp i Nepal, utan det handlar om några lämpliga utvalda bitar. Arbetsspråket i Nepal är engelska.

Känner du att det här är något för dig?

Har du möjlighet att åka till Nepal vecka 50 och vara iväg cirka en vecka? Sammanfatta en text där du beskriver vem du är, vad du har för erfarenhet som kan vara bra för detta uppdrag (behöver inte ha med internationellt arbete att göra) samt varför du tycker att Unga Hörselskadade ska låta dig åka.

Senast den 21 september klockan 09:00 behöver vi ha din ansökan. Riksstyrelsen kommer under vecka 39 att fatta beslut om vem som får åka. Du skickar din ansökan och eventuella frågor till sabina.hedstrom@uh.se

Här kan du läsa mer om UH:s utvecklingssamarbete med NAHOH i Nepal


Inga kommentarer: