lördag 14 januari 2012

Nytt år

Då var det ett nytt år. Jag tycker att ett nytt år känns lite som en avstamp och en början på något nytt och spännande.

Jag vill passa på att tacka alla som på något sätt bidragit till Unga Hörselskadades verksamhet under 2011, det rör sig om medlemmar, styrelse, kansli samt andra samarbetspartner. Utan era fantastiska insatser hade vårt arbete varit omöjligt att genomföra.

Nu blickar vi framåt inför ett spännande verksamhetsår, bland annat kommer året att bjuda på barn och ungdomsläger, teckenspråksläger, ungdomskonferens och mycket, mycket mer. Hoppas att just Du vill vara med oss även under 2012.


Heléne Larsson
Ordförande

Avhopp

Sofia har meddelat att hon vill avgå från styrelsen för att istället lägga fokus på studierna. Vi tackar Sofia för hennes tid i styrelsen och önskar henne lycka till..