tisdag 27 oktober 2009

Motioner rörande tksp, hörselskadade, tolkverksamhet

Här är beviset för att vårt hårda arbete faktiskt ger något.
Det har skrivits en hel del motioner, hela 13st(!) rörande våra frågor t.ex. så har det skrivits om teckenspråk, hörselskadade och tolkverksamhet bara för att nämna några.
Nu får vi se till att hålla tummarna för att de går igenom!!

Nedan kan ni läsa några av dem!

Motion 2009/10:Ub398 Teckenspråk på gymnasiet

Motion 2009/10:Ub409 Hörselskadade elever i skolan

Motion 2009/10:Ub572 Undervisning för hörselnedsatta

Motion 2009/10:So357 Rätten till tolk i arbetslivet


Den som är intresserad av att läsa fler motioner kan maila mig!

Julia Willig
Ordförande UH

måndag 26 oktober 2009

Skolforum 2009Idag var jag och Josefine på skolforum 2009.
Tillsammans med Unga Synskadades ordförande Victoria Öjefors så lyssnade vi på två debatter, först var det Rossana Dinamarca från Vänsterpartiet som talade om vad Vänsterpartiet tycker om skolan och vad de vill förändra och så. Victoria ställde en fråga till Rossana ang. funktionshinderkunskapen i skolan och nämnde också regeringens utredning på lärarutbildningen. Rossana svarade att hon tyckte det var dåligt att funktionshinderkunskapen inte fanns med och hon skrev också på en lista som US hade gjort där man kunde skriva upp sitt namn om man höll med oss och US.

Näste debattör var Jan Björklund. Han pratade också om skolan, vad som var bra och dåligt. Jag ställde frågan denna gång ang. funktionshinderkunskapen men fick ett vagt svar tillbaka. Han sa att han visste om problemet och att han hade pratat med andra "såna" organisationer som vi och US var. Herr Björklund ville dock inte skriva under US´s lista men vi lämnde iaf. över texten som vi skrivit ihop med US.


Efter debatterna gick jag och Josefine runt på själva området, det var massor med folk överallt!
Kronprinsessan Viktoria var på plats också och vi såg på när hon delade ut Bertil Hults pris till Bokenäs skola i Uddevalla. Bertil Hults Pris på 500 000 kronor delas ut till den skola i Sverige som kan visa upp det bästa praktiska exemplet på hur insatser för barn med dyslexi integreras i den vardagliga verksamheten.


Lägg till bild

Julia Willig
Ordförande UH


torsdag 22 oktober 2009

Tillgänglig textad teater och Hallundadeklarationen

Dnr 09-0535
/DE

2009-10-19

För kännedom till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

Tillgänglig textad teater och Hallundadeklarationen
Omkring 1 miljon personer i Sverige (1 av 9) har en hörselnedsättning. Att tillgodogöra
sig en teaterföreställning är omöjligt för många om den inte är textad eller
tolkad.

Ett fåtal teatrar i främst Stockholm och Göteborg erbjuder idag textade föreställningar.
I övriga städer finns i regel inga föreställningar som är tillgängliga (textade)
för människor med nedsatt hörsel. Många teaterintresserade hörselskadade och döva
har därför inte möjlighet att tillgodogöra sig det som visas på olika scener.
Tillgängligheten till teater och annan scenkonst för människor med nedsatt hörsel
måste öka!

Att just öka tillgängligheten till de nordiska ländernas scenkonstinstitutioner för
personer med funktionsnedsättning fastslogs i en deklaration – Hallundadeklarationen
- som antogs av deltagarna vid en konferens i Hallunda utanför
Stockholm den 14-15 februari 2008. Konferensen arrangerades av Kulturrådet i
samverkan med Riksteatern och Nordiska handikappolitiska rådet. I deklarationen
ställs högre krav på scenkonstinstitutionerna: "Vi vill se att samtliga chefer och
ledningar inom scenkonsten omedelbart tar ansvar för den egna institutionen och
den egna lokalens tillgänglighet, till exempel genom att skapa en organisation som
fördelar och tydliggör ansvar och befogenheter."
Mot bakgrund av ovanstående vill vi veta vilka framsteg som hittills gjorts och vad
som planeras för att göra teatern och scenkonsten tillgänglig sedan Hallundadeklarationen antogs vintern 2008.

På uppdrag av ordförandegruppen för hörsel- och dövorganisationer som består av
Barnplantorna; Dövblind Ungdom, DBU; Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB;
Hörselskadades Riksförbund, HRF; Sveriges Dövas Riksförbund, SDR; Sveriges
Dövas Ungdomsförbund, SDU; Vuxendöva i Sverige, VIS; Unga Hörselskadade, UH
----------------------------------------------

Den här skrivelsen skickades i förrgår till vår kulturminister, den är framtagen av organisationerna inom ordförandegruppen. Nu är det bara och vänta och se om nåt svar dyker upp.

/Josefine Hedlund, kommunikatör UH

torsdag 15 oktober 2009

UH:s påverkanskurs

I december är det dags för UH:s påverkanskurs. Den här gången hålls kursen utanför Norrköping och temat är social medier.

Inbjudan skickas imorgon ut till våra medlemmar, därav det stökiga bordet fullt med papper och kuvert.

Skynda dig att anmäla dig på hemsidan! :-)

/Josefine Hedlund,
Kommunikatör UH