tisdag 31 mars 2009

Tal på UD

Jag höll ett tal idag på UD om teckenspråk idag inför Drottningen, kulturministern, utbuildningsministern, generaldirektörer från skolverket, SPSM, internationella programkontoret, ambassadörer från 8 länder samt EU-folk, mfl. Det gick bra, jag fick hälsa på drottningen och skolministern Jan Björklund efteråt tillsammans med HRF´s ordförande Jan-Peter Strömgren.

Drottningen gillade mitt tal och det gjorde även Jan Björklund.

Här är talet som jag höll:
Your Majesty the Queen, ladies and gentlemen.
My name is Julia Willig and I am hard of hearing. I use hearing aids to be able to hear what other people say. But sometimes hearing aids are not enough. For example if I go to a café with a lot of people and noise or should my hearing aid die I will be left outside of the conversation. I know how to use hand sign language and it is a good complement to hearing aids. If I can use hand sign language with my friends then I don't have to worry about not hearing, I can just relax and be myself. As a hard of hearing person it is important to be able to communicate in a way that is best for me. We don't want anything to "block" the communication, we want it to be open and we want to be able to participate in conversations without feeling left out.
Thank you very much.

// Julia Willig Ordförande UH

fredag 20 mars 2009

På väg till Oslo

Jag tänkte när jag ändå har tid över ska jag skriva lite på UH - bloggen.Jag har fått äran att representera UH på HLFU:s årsmöte. Det är UHs motsvarighet fast i Norge. Jag ser med spänning emot helgen och jag lovar att foto kommer efter helgen!Så just nu sitter jag på Arlanda flygplats och väntar att klockan ska gå lite fortare än vad den gör men det är ju bara att blogga så går tiden fortare. Tur det finns datorer som man kan ta med sig nu för tiden. Det andra som är faktiskt helt otroligt att när man sitter här på Arlanda eller egentligen vilken flygplats som helst så finns det ingen t-slinga eller något annat som kan visa för oss hörselskadade den information som går ut i högtalarna. Jag tror i min enfald det är inte bara vi som inte hör vad som sägs utan faktiskt många andra. Men som sagt jag återkommer efter helgen i Oslo om vad som har hänt med bilder och inlägg.

//Susanne Gärtner
ledamot i ungdomsrådet

torsdag 19 mars 2009

Ge meritpoäng för teckenspråk!

Idag blev vi färdiga med den skrivelse som sysselsatt framförallt Anna och Maria på kansliet under en längre tid. Den kommer nu att skickas till utbildningsminister Jan Björklund och till utbildningsdepartementet. Läs hela skrivelsen nedan:

Ge meritpoäng för studier i teckenspråk

Avsändare: Till: Utbildningsdepartementet
Unga Hörselskadade Utbildningsminister
Sveriges Dövas Riksförbund Jan Björklund
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Vuxendöva i Sverige
Riksförbundet för döva, hörselskadade
och språkstörda barn
Hörselskadades Riksförbund
Föreningen Sveriges Dövblinda
Dövblind Ungdom


Inledning
Den 1/12 2008 träffade Maria Thulin, företrädare för Birger Sjöbergsgymnasiet samt Julia Willig och Maria Öjmertz, ordförande respektive generalsekreterare för Unga Hörselskadade, utbildningsminister Jan Björklunds sakpolitiska sekreterare Fredrik Skälstad. Vi beskrev vår oro för de negativa konsekvenser som kan komma att drabba teckenspråket och teckenspråkiga om inte regeringen omprövar sin syn på teckenspråket som ett modernt språk.
Sedan vårt möte i december har flera aktörer som arbetar för döva och hörselskadades rättigheter uppmärksammats på problemet. Vi återkommer därför till er med förhoppningen att ni är villiga att verka för ett samhälle där teckenspråk inte betraktas som mindre värt än verbala språk.

Teckenspråk i gymnasieskolan
Teckenspråk ingår inte i Moderna språk i gymnasieskolan. Alltså kan inte elever som läser teckenspråk som språkval i grundskolan fortsätta läsa det som modernt språk om de t ex väljer Samhällsvetenskapsprogrammet i gymnasieskolan. De kan i vissa fall läsa det inom det individuella valet men har inte möjlighet att få meritpoäng även om de vill avancera och läsa fler steg. Dessa elever missgynnas.

Teckenspråket är viktigt
När det blev möjligt för hörande elever att läsa teckenspråk i skolan öppnades möjligheten för många att utbilda sig i teckenspråk, först i grundskolan och gymnasiet och sedan vidare på universitetet. Många av de elever som har läst teckenspråk i grundskolan och i gymnasiet har fortsatt studera teckenspråk på universitetet och många har blivit antagna till teckenspråks- och dövblindtolkutbildningar. Möjligheten att läsa teckenspråk i grund- och gymnasieskolan har haft stor betydelse eftersom det har inneburit en ökad rekryteringsbas för teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen samt utökade möjligheter till teckenspråkskompetens inom andra yrken.

Teckenspråket är i allra högsta grad ett modernt språk. Kunskaper i teckenspråk är inte bara viktigt för den som vill läsa till tolk, utan behövs inom samhällets alla områden. Läkare, sköterskor, jurister eller socialsekreterare som kan teckenspråk behövs för att kunna möta dövas och hörselskadades behov.

Det nuvarande systemet där teckenspråk inte räknas som ett modernt språk i gymnasieskolan kommer att få konsekvensen att färre läser teckenspråk. Vi organisationer har redan fått signaler om att rektorer på flera skolor minskar antalet timmar teckenspråk och/eller tar bort det som ämne helt och hållet. Teckenspråkets ställning i gymnasieskolan kommer i framtiden att försvagas om det blir mer attraktivt att läsa andra språk som faktiskt ger meritpoäng. Det skulle vara ett stort steg tillbaka. Det överensstämmer dessutom dåligt med den nya språklagen där svenskt teckenspråk skrivs in som ett av landets språk och jämställs med minoritetsspråken.

Möte
Med anledning av ovanstående ansöker vi om att få träffa utbildningsminister Jan Björklund för att diskutera frågan ytterligare. Vi hoppas att ni vill möta oss i ett konstruktivt samtal om teckenspråkets ställning i gymnasieskolan.

Unga Hörselskadade, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Vuxendöva i Sverige och Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn genom

Lars-Åke Wikström
Förbundsordförande Sveriges Dövas Riksförbund
Anna Amnéus
kommunikatör Unga Hörselskadade