tisdag 30 mars 2010

Invigning av Scufferiet

I fredags eftermiddag var Susanne Gärtner, Anna Kain Wyatt från ungdomsrådet samt kommunikatör Josefine Hedlund på VIP-kväll och smyg invigning av Scufferiet.

SCUF är Svenska Celiakiungdomsförbundet, ett förbund för de som inte tål gluten eller laktos. Scufferiet är således deras nyöppnade café där alla i deras målgrupp kan hitta något dem tål! Vi blev bjudna på en skyhög tårta och fick smutta saft ur fina glas.

Scufferiet är en helfin idé tycker vi så passa på att besöka det du också, du hittar mer information om Scufferiet på deras hemsida.


Patrik Säker och Rosmarie Sundström, SCUF

/Genom kommunikatör Josefine Hedlund

fredag 19 mars 2010

Pop-möte 12 mars

Fredag den 12 mars hade pop, gruppen för publicitet och påverkan, möte. Vi var rätt många deltagare, 8st, varav två nya, Therese från Örebro och Michell från Malmö. Annica är också tillbaka i pop. En fråga som dök upp på mötet är huruvida vi har något ”tak” för hur många som kan vara med i pop? Nej, den som är intresserad och vill påverka är självklart välkommen till pop!

Punkterna på dagordningen:

• Tidigare har man diskuterat att bjuda in SJ och Banverket till ett möte, men då syftet från vår sida inte är klart tycker vi inte längre att detta är en bra ide. Ett förslag är då att vi gör studiebesök hos dem, där vi tar reda på vilka resurser de har som kan gagna oss. De ska ha satt igång ett projekt med syfte att utreda hur de kan bli mer tillgängliga för sina brukare. Detta tycker vi låter intressant och hoppas få veta mer vid ett ev studiebesök hos dem.
• Onsdagen den 21/4 hålls en diskussionsdag på Birgittaskolan i Örebro. Temat är: ”Livssituationen för barn och unga med cochleaimplantat/hörselnedsättning”. Flera olika intresseorganisationer har bjudits in för att ha bokbord, informera om sina föreningar samt knyta kontakter. Några från pop kommer att åka dit och representera UH.
• En ny lärarutbildning är på gång. Bl.a. UH har jobbat med påverkan för att få in funktionshinderkunskapen i utbildningen. Beslut tas snart. Därmed anser pop att de har gjort sitt och denna punkt är avslutad. Riksdagsdebatten angående den nya lärarutbildningen kommer att hållas i vår. Josefine meddelar senare om datum för detta för de som är intresserade att sitta som åhörare.
• Josefine samt Anna K-W från UH styrelse har deltagit på en nätverksträff med Funktionsungdomsförbunden. Man vill på något sätt bilda ett nätverk där de olika förbunden kan samarbeta och stödja varandra.
• Vid förra mötet fick några ur pop i uppgift att kolla upp bl.a. avskrivningen av hörseltekniska hjälpmedel i Sveriges landsting. UH:s tema för 2010 är ”tillgänglighet” och då det inte finns någon klar koppling till denna punkt bestämdes den att bordläggas. De som har ansvar för denna punkt ska fundera på syftet med punkten samt kopplingen till tillgänglighet. Punkten tas upp igen på nästa möte då det beslutas om man ska gå vidare i frågan.
• Therese hade kommit från Örebro för att informera om en ny ide hon och Julia fått. De vill undersöka tillgängligheten och kvaliteten av hörselslingor i ol.ika offentliga lokaler. Vi i pop tycker det är en bra ide! Frågan kom också upp ifall pop ska utforma något slags informationsmaterial hur man använder sig av slinga och andra hjälpmedel vid föreläsningar eller andra aktiviteter där dessa används.
• Nästa möte blir den 16/4.

Har du frågor till pop eller är intresserad av att vara med i gruppen? Maila pop@uh.se.

Med vänlig hälsning Isabel Ekman, medlem av Publicitets- och påverkansgruppen

torsdag 18 mars 2010

"Har du något att säga? Se då till att folk kan lyssna"I torsdags 11/3 var jag, Josefine och Maria ifrån kansliet på teckenspråkskonferens i Örebro med titeln Har du något att säga? Se då till att folk kan lyssna”. Syftet med konferensen var att uppmärksamma den nya språklagen men även att belysa svenskt teckenspråk som en demokratifråga. Konferensen var även startskottet för firandet och arbetet med att Örebro utnämnt sig själva till Europas teckenspråkiga huvudstad år 2010. Konferensen var främst inriktat till företrädare för offentliga organisationer och vad som krävs av dem, men det var många deltagare ifrån olika döv och hörselorganisationer på plats också. Moderator för konferensen Pernilla Månson Colt. Dagen varvades med en mängd olika föreläsare och avslutades med en paneldebatt och fanfar för Örebro.

Brita Bergman

De olika föreläsarna var:
  • Josette Bushell-Mingo, Riksteatern
  • Tommy Lyxell, Språkrådet
  • Brita Bergman, Stockholms universitet
  • Markku Jokinen, World Federation of the Deaf.

Två tjejer från Tyst Teater som underhöll oss emellanåt, hade sketcher om fördomar. Både fördomar som hörande har mot personer med dövhet/hörselskada men även tvärtom. Riktigt tänkvärt och roande!

Som avslutning fick vi se en film på 15 min som DHB, SPSM och Örebro kommun, har tagit fram – Ett livsperspektivdär där vi fick följa några olika personer och se hur de olika verksamheterna som finns för personer med dövhet, hörselskada eller språkstörning i Örebro kommun fungerar. Filmen finns att beställa hos organisationerna om någon är intresserad.Sedan var det en paneldebatt med representanter ifrån Örebro. En kille som gick på Birgittaskolan, en teckenspråkslärare för hörande, en kvinna med dövhet och chefen för tolkcentralen i Örebro. Man pratade lite om utbudet som finns i Örebro och vad som är bra med det.Sist men inte minst kom Lars O Molin, Kommunfullmäktiges ordförande i Örebro kommun och utropade Örebro som Europas teckenspråkshuvudstad (på teckenspråk) med en pampig fanfar. Man har skrivit på en avsiktsförklaring och det hela sker i överensstämmelse med Regionförbundet Örebro, Örebro universitet, Örebro Läns Landsting samt Specialpedagogiska skolmyndigheten. Kul med ett sådant initiativ, nu får vi bara hoppas att de kan leva upp till det!

/Josefine, Kommunikatör UH

tisdag 16 mars 2010

IA möte

Söndagen den 14 mars hade internationella arbetsgruppen (IA) möte och diskuterade bl.a :

  • Erfarenheter från Sara och Eriks volontärarbete i Laos.
  • Ung och aktiv i Europa.
  • Samverkan mellan länder i Norden.
Vill ni veta mer kan ni kontakta IA@uh.se