fredag 19 mars 2010

Pop-möte 12 mars

Fredag den 12 mars hade pop, gruppen för publicitet och påverkan, möte. Vi var rätt många deltagare, 8st, varav två nya, Therese från Örebro och Michell från Malmö. Annica är också tillbaka i pop. En fråga som dök upp på mötet är huruvida vi har något ”tak” för hur många som kan vara med i pop? Nej, den som är intresserad och vill påverka är självklart välkommen till pop!

Punkterna på dagordningen:

• Tidigare har man diskuterat att bjuda in SJ och Banverket till ett möte, men då syftet från vår sida inte är klart tycker vi inte längre att detta är en bra ide. Ett förslag är då att vi gör studiebesök hos dem, där vi tar reda på vilka resurser de har som kan gagna oss. De ska ha satt igång ett projekt med syfte att utreda hur de kan bli mer tillgängliga för sina brukare. Detta tycker vi låter intressant och hoppas få veta mer vid ett ev studiebesök hos dem.
• Onsdagen den 21/4 hålls en diskussionsdag på Birgittaskolan i Örebro. Temat är: ”Livssituationen för barn och unga med cochleaimplantat/hörselnedsättning”. Flera olika intresseorganisationer har bjudits in för att ha bokbord, informera om sina föreningar samt knyta kontakter. Några från pop kommer att åka dit och representera UH.
• En ny lärarutbildning är på gång. Bl.a. UH har jobbat med påverkan för att få in funktionshinderkunskapen i utbildningen. Beslut tas snart. Därmed anser pop att de har gjort sitt och denna punkt är avslutad. Riksdagsdebatten angående den nya lärarutbildningen kommer att hållas i vår. Josefine meddelar senare om datum för detta för de som är intresserade att sitta som åhörare.
• Josefine samt Anna K-W från UH styrelse har deltagit på en nätverksträff med Funktionsungdomsförbunden. Man vill på något sätt bilda ett nätverk där de olika förbunden kan samarbeta och stödja varandra.
• Vid förra mötet fick några ur pop i uppgift att kolla upp bl.a. avskrivningen av hörseltekniska hjälpmedel i Sveriges landsting. UH:s tema för 2010 är ”tillgänglighet” och då det inte finns någon klar koppling till denna punkt bestämdes den att bordläggas. De som har ansvar för denna punkt ska fundera på syftet med punkten samt kopplingen till tillgänglighet. Punkten tas upp igen på nästa möte då det beslutas om man ska gå vidare i frågan.
• Therese hade kommit från Örebro för att informera om en ny ide hon och Julia fått. De vill undersöka tillgängligheten och kvaliteten av hörselslingor i ol.ika offentliga lokaler. Vi i pop tycker det är en bra ide! Frågan kom också upp ifall pop ska utforma något slags informationsmaterial hur man använder sig av slinga och andra hjälpmedel vid föreläsningar eller andra aktiviteter där dessa används.
• Nästa möte blir den 16/4.

Har du frågor till pop eller är intresserad av att vara med i gruppen? Maila pop@uh.se.

Med vänlig hälsning Isabel Ekman, medlem av Publicitets- och påverkansgruppen

Inga kommentarer: