söndag 22 maj 2011

Ordförandegruppens möte

Den nionde maj var det dags för ordförandegruppen att träffas igen. Ordförande gruppen består av nio organisationer inom döv och hörselskadeområdet som brukar träffas tre till fyra gånger per år för att diskutera gemensamma samarbetsområden samt informera om vad som är på gång inom varje organisation. De organisationer som ingår i ordförandegruppen är, barnplantorna, DBU, DHB, FSDB, HRF, SDR, SDU, UH samt VIS. Tyvärr hade barnplantorna inte möjlighet att närvara vid detta mötet.

Som värd för dagen stod DHB som hade bokat en fin och lyxig lokal på rådhuset i Örebro. Till detta mötet var olika personer inbjudna för att berätta om deras arbete. Exempelvis fanns en tjänsteman och en politiker från Örebro kommun som berättade om att Örebro utbände sig till Europas teckenspråkiga huvudstad samt hur arbetet med att göra Örebro mera tillgängligt för personer med hörselnedsättning eller dövhet fortlöper. En annan gäst för dagen var Johan Svedmark förvaltningschef för riksgymnasiet för döva och hörselskadade som berättade om gymnasiet hur de arbetar samt målippfyllelsen för eleverna. Nästa besökare var Berth Danernark professor vid Örebro universitet. Berth berättade om universitetets forskning kopplat till hörselorganisationernas intresseområde. Sista besökarna var två studenter som studerar vid audionomprogrammet vid Örebro universitet. De berättade om den förening som finns för audionomstuderande samt att vi började fundera på hur vi kan samsrbeta mellan studenterna och brukarorganisationerna, mycket intressant.

Mötet diskuterar också om almedals samarbetet, om skolfrågor etc. Nästa möte kommer att hållas den 20 oktober och då kommer UH stå som värd

// Helene.

Inga kommentarer: