onsdag 30 september 2009

Motion angående teckenspråk av Peter Hultqvist

Peter Hultqvist som är ledamot i Utbildningsutskottet har lagt en motion under allmänna motionstiden om hörselskadade barns rätt till två språk. Det känns jättekul att det händer saker och att politikerna hjälper till att lyfta våra frågor på agendan. Nu får vi bara hoppas på att den går igenom!

---------------------
Hemställan:
Riksdagen tillkännager för regeringen vad som anförs i motionen angående att hörselskadade barn senast i årskurs 3 i grundskolan ska erbjudas utbildning i teckenspråk.

Motivering:
Om barn med hörselskador ska ges bästa möjliga förutsättningar i livet krävs att de behärskar både svenska och teckenspråk. De måste kunna växla mellan språken för att ha förmåga att uttrycka sig väl i olika situationer.
Hörselskador av detta slag är livslånga. Att i tidig ålder lära sig teckenspråk är enklare än att senare i livet anta denna utmaning. Språkkunskaperna måste grundläggas tidigt i livet. Då kan språket utvecklas till hög nivå och användbarhet. Dessutom kan teckenspråket för barn med grava hörselskador vara en bra grund för att lära sig svenska. Svenska och teckenspråk stödjer varandra när det gäller den språkliga utvecklingen.

Inom ramen för grundskolan bör barn med hörselskador senast i årskurs tre erbjudas möjlighet att lära sig teckenspråk. Denna typ av undervisning kan inte enbart hänvisas till specialskolor.

Stockholm
Peter Hultqvist (s)
----------------------
/Upplagt av Josefine Hedlund,
kommunikatör UH

Inga kommentarer: