måndag 11 oktober 2010

Nytt svar ang teckenspråkstolkning i Riksdagen

Nu har svaret droppat in i mailboxen på UH:s senaste mail till Riksdagen.

Hej!

Tack för dina synpunkter! Jag ber om ursäkt för att du fått vänta på svar.

Jag förstår av ditt svar att jag uttryckt mig klumpigt och att det var irrelevant att ta med information om att riksmötets öppnande inte är öppet för allmänheten.

Vi behöver se över våra rutiner när det gäller tolkning av riksdagens webb-tv-sändningar till teckenspråk och även till engelska. Bakgrunden till varför riksmötets öppnande tolkades via webb-tv till engelska gav jag i mitt förra svar. Det förekommer att webb-tv-sändningar tolkas till teckenspråk, men vi saknar i dag väl inarbetade rutiner då vi regelmässigt överväger tolkning. Med sådana rutiner är risken mindre att vi av misstag låter bli att tolka en sändning som borde ha tolkats.

De viktigare aktiviteterna i riksdagens kammare sänds normalt av SVT. Det är den vägen de flesta här i landet tar del av aktiviteterna i kammaren. Vi har i vår dialog med SVT framhållit att vi gärna ser att man både textar och teckentolkar dessa sändningar. Men vi är också väl medvetna om att tittare med hörselnedsättning eller dövhet ofta inte har samma möjlighet som andra att ta del av tv-sändningar.

De senaste åren har webb-tv kommit att erbjuda nya möjligheter att titta på tv. Bandbredden hos användarna har ökat och möjligheten att sända med högre kvalitet har också ökat. Det innebär förmodligen också att fler av våra användare tittar på aktiviteterna i kammaren inte via SVT utan via riksdagens webb-tv. Denna ökade användning har också skapat ökade förväntningar på oss. Det gäller förstås också användare med hörselskada och dövhet. Vi har inte alltid kunnat leva upp till de ökade förväntningarna hos vare sig användare med eller utan hörselskada och dövhet. Där måste vi bli bättre.

Det är en av anledningarna till att vi just nu arbetar med ny version av riksdagens webb-tv. Det är ett mycket omfattande arbete där det också ingår krav på tillgänglighet (WCAG 2.0 och i tillämpliga delar Vägledningen 24-timmarswebben). Dessa krav innebär förstås inte med automatik att sändningar textas eller teckentolkas. För det krävs andra krav. Däremot säkerställer de att det ska vara möjligt med den tekniska lösning som arbetas fram.

Mia Ahlgren, Handikappförbunden, och Richard Gatarski har oberoende av varandra hört av sig angående det projekt de drivit tillsammans. Vi har fört vidare den kontakten till projektledaren för vårt arbete med riksdagens nya webb-tv. Vi är förstås också intresserade av att ta del av dina synpunkter.

Till att börja med kommer vi dock att se över våra rutiner för tolkning av webb-tv. Det är ju viktigt att de fungerar väl redan nu.

Du är välkommen att kontakta min chef, informationschef Karin Hedman. (chefens mailadress)

Anna Olderius
Sektionschef, webbsektionen
Informationsenheten
----

Jag måste säga att jag tycker att det är ett trevligt svar, dem gör lite av en pudel och erkänner att deras rutiner inte är helt klockrena. Intressant att Riksdagen börjar inse att det här med webb-tv är ju en bra grej, är på tiden att dem själva tar ansvar för sina sändningar istället för att lägga över allt på SVT. (Men vi kommer att ta upp frågan med SVT också, var så säkra)

Vårt nästa mail kommer nog gå till informationschefen där vi frågar om information om projektet riksdagens nya webb-tv, det vore ju rent sagt löjligt om de inte skulle införa tolkning och textning i ett sånt omfattande projekt. Vi tänker även erbjuda oss att ingå i en referensgrupp eller vara ett bollplank under deras fortsatta arbete. Allt för att se till att dessa viktiga bitar med textning och tolkning inte faller bort. Är det något annat ni medlemmar tänker på som vi borde ha med i vårt svar?

/Josefine Hedlund, kommunikatör

Inga kommentarer: