fredag 22 oktober 2010

Ny lag i Usa om tillgänglig kommunikation och videoFörra veckan signerade President Obama en ny lag i USA The 21st Century Communications and Video Accessibility Act - En lag för ökad tillgänglighet till kommunikation och video för människor som är blinda, döva eller har en synskada.

Obama säger i sitt tal att lagen kommer att göra det lättare för målgruppen att göra saker som många andra tar för givet - från att navigera TV eller DVD menyer till att maila med hjälp av en så kallad smartphone. Lagen sätter en ny standard så att personer med funktionsnedsättning också kan utnyttja den nya teknologin som finns.

Apropå det så sa Obama i en del av sitt tal detta:
But I want everybody to hear Nick’s wisdom here. He said, “What you call people is how you treat them. If we change the words, maybe it will be the start of a new attitude towards people with disabilities.”

Fritt översatt blir det:
Men jag vill att alla ska höra Nicks visa ord här. Han sa, "Vad du kallar människor är hur du behandlar dem. Om vi ändrar på orden, blir det kanske början på en ny attityd mot personer med funktionsnedsättning.

Obama håller som alltid briljanta tal och jag försöker tänka mig Reinfeldt hålla det här talet, med både skrivtolk och teckenspråkstolk som en naturlig del (för det kan ni skymta att Obama har på videon, dock är videon inte textat) men jag kan inte riktigt föreställa mig det. Vi i Sverige ligger åratal efter USA på den här frågan, dem har bland annat haft en diskrimineringslagstiftning i 20 år, i Sverige utreds just nu "kostnaderna" för en sådan här. Dags för Sverige och regeringen och börja tänka på vilka signaler det sänder att man ska utreda hur mycket det ska kosta för att alla människor ska få samma rätt och ha samma värde.

En annan som har bloggat om talet är Daniel Erkstam som skriver mycket om tillgänglighet, speciellt på webben, så kolla in hans tankar kring talet.

1 kommentar:

Anonym sa...

om man klickar på CC knappen så textas videon. :)