torsdag 28 oktober 2010

Valmyndigheten är JO-anmäld men anmälan avskrevs.

Här kan ni läsa den anmälan vi gjorde till JO efter vår vallokalsundersökning, tyvärr blev den avskriven och det kan ni läsa om längre ner.

---
Vi är tio ungdomsorganisationer för personer med funktionsnedsättning, vi kallar oss Nätverket Unga för tillgänglighet, som är upprörda över den dåliga tillgängligheten i svenska vallokaler. Så pass upprörda att vi bestämde oss för att i år genomföra en egen vallokalsundersökning för att se över tillgängligheten. Vi hann med att kolla 83 vallokaler utspridda över hela Sverige.

Av dem var bland annat ungefär var fjärde vallokal inte tillgänglig för rullstolsburna personer, i 98% av lokalerna fanns inte information på punktskrift och nästan 25% av lokalerna var inte tillgängliga för personer med allergi. Vi tycker att detta är förfärligt. I detta val har det pratats mycket om att varje röst räknas, men om man av olika anledningar inte kan vara eller ta sig in i sin vallokal så blir det svårt att rösta.

Det mest markanta som vi stötte på var attityden och okunskapen hos valfunktionärerna. Det berodde helt på personen i vallokalen om man fick hjälp eller inte. Många valfunktionärer såg helt förtvivlade ut när vi kom och frågade om tillgängligheten i dennes vallokal. Och det är faktiskt med viss chock som man läser kommentarerna som har kommit in från dem som hjälpte till att undersöka vallokalerna. Vi tror att genom att utbilda valfunktionärerna i dessa frågor kommer man långt på vägen.

Den största bristen är alltså att Valmyndigheten har underlåtit att utbilda valfunktionärer i bemötande. Inte en enda gång under utbildningen nämns personer med funktionsnedsättning (enligt de valfunktionärer som vi har frågat) valfunktionärerna vet således inte hur dem ska hantera oss när vi kommer till vallokalen. Vi skulle vilja understryka att tillgänglighet inte bara handlar om att personer med rullstol/permobil/rullator ska kunna ta sig in i lokalen utan att det finns fler andra sorters funktionsnedsättningar som man också måste tänka på.

På vår hemsida https://tillgangligt.nu/val2010/statistik kan ni hitta alla statistik och även kolla upp exakt vilka vallokaler som vi har undersökt. Nätverket Unga för tillgänglighet är en informell sammanslutning av flera ungdomsorganisationer för personer med funktionsnedsättningar. Dessa organisationer är: Riksförbundet för social hälsa, Svenska celiakiungdomsförbundet, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Unga Allergiker, Unga Hörselskadade, Ung med psoriasis, Unga RBU-are, Unga Reumatiker, Unga Rörelsehindrade och Unga Synskadade.
---

Tyvärr fick vi igår besked om att vår anmälan avskrivits från vidare handläggning, några egentliga skäl angavs aldrig, klicka på bilderna nedan för att läsa dem i större format.


Vi vill tacka alla som deltog i undersökningen – utan er skulle aldrig en JO-anmälan varit möjlig.

/Josefine Hedlund, Kommunikatör UH

1 kommentar:

Leif sa...

Läste igenom deras standard-kriterier för att avslå/acceptera anmälningar. Gissar att de inte ser anonyma kommentarer på en hemsida som tillräckligt starkt underlag. Därtill saknar vår undersökning analyser kring statistisk signifikans etc.

Alternativt om de inte ser att det finns någon lag som de kan bygga fallet på. Vi har ju ingen ADA-lag utan då måste de lyckas koppla det till alla människors rösträtt eller något annat som kanske inte är helt enkelt.

Men det är bara mina egna spekulationer, det skulle vara intressant att söka återkoppling, speciellt om det rör sig om bristande underlag och försöka få tips på hur framtida kampanjer kan utformas.