torsdag 27 september 2012

Möte med SHIA:s nepalesiska landsamordnare

Igår träffade UH:s vice ordförande Kawsar och jag (Sabina, organisationssamordnare) SHIA:s landsamordnare Shiva och Sujana från Nepal. SHIA har projekt i Nepal för neurologiskt funktionsnedsatta, blödarsjuka, blinda och döva. Arbetet genom SHIA fungerar som så att en svensk organisation driver ett projekt med en inhemsk partner i Nepal. Även om de olika grupperna arbetar med sina egna projekt betonade Shiva och Sujana vikten av att det arbetas från flera håll för en gemensam utveckling.

Arbetet mot personer med hörselskada är något som landsamordnarna i Nepal har efterlyst. Då hörselteknisk utrustning ofta är ett avgörande signum när vi talar om en person med hörselskada definieras personer med hörselskada i ett land där det inte finns tillgång till hörhjälpmedel ofta antingen som döva eller hörande.

Jag frågade hur dövorganisationernas arbete i Nepal ser ut idag. Det primära arbetet handlade om utbildning i nepalesiskt teckenspråk samt utökningen av medlemmar i nätverket för döva genom grundandet av lokalföreningar. Vidare gavs stöd till arbetet med att få det nepalesiska teckenspråket erkänt som ett minoritetsspråk, sammanställningen av ett teckenspråkslexikon (för närvarande finns där 5000 tecken), utbildning samt möjligheten för döva att ta körkort.
Shiva och Sujana kommer nu att gå vidare med att söka efter lämpliga samarbetspartners åt oss i Nepal. För att bedöma vilken omfattning som är rimlig för projektet behöver Shiva och Sujana veta hur mycket vi har möjlighet att budgetera för egeninsatsen. Lämnar vi in en ansökan till SHIA om att få dra igång ett projekt i Nepal står SHIA för 87% av kostnaderna för projektet medan UH behöver finansiera 13% av totalkostnaden på annat sätt. Innan vi kommer så långt att vi kan lämna in en ansökan till SHIA behöver vi genomföra en kontaktresa och en förstudie.

När Shiva och Sujana lämnade UH:s kansli överräckte de en present från Nepal.

/Sabina, organisationssamordnare


Inga kommentarer: