onsdag 19 september 2012

Vill du vara med och organisera en internationell träff?


UH är med i den internationella paraplyorganisationen IFHOHYP. Du kan läsa om vad IFHOHYP gör och vilka länder som är med på www.ifhohyp.org Under 2013 kommer UH att organisera IFHOHYP:s AGM (årsmöte). Träffen pågår i fem dagar (ankomst- och avfärdsdagen inräknade). Själva årsmötet tar endast en dag och utöver detta kommer dagarna att fyllas med seminarier, roliga aktiviteter, och en kulturkväll. Vi kommer att genomföra träffen under våren/försommaren på en gård utanför Stockholm och vi räknar med c:a 30 utländska deltagare.

Nu söker vi medlemmar som är intresserade av att vara med och organisera träffen!

En arbetsgrupp som jobbar med AGM 2013 kommer att bildas och ett par personer sätts på varje uppdrag (ex. hitta lokaler, söka sponsorer, sammanställa den information som går ut till IFHOHYP, organisera seminarier eller aktiviteter under träffen osv.). Organisationssamordnaren på kansliet finns med som stöd och sköter den administrativa biten av arbetet. Vi kommer att sträva efter att så mycket som möjligt av förarbetet sker på distans, men alla som har varit med och jobbat är självklart välkomna att delta under träffen!

Vill du vara med i arbetsgruppen som organiserar AGM 2013? Sammanställ ett brev där du berättar lite om vem du är samt varför du är intresserad av att sitta med i arbetsgruppen. Du kan mejla detta till: sabina.hedstrom@uh.se Senast den 1 oktober vill vi ha in din ansökan.

Inga kommentarer: