söndag 23 september 2012

Ordförandegruppsmöte

Några gånger per år har ett stort gäng hörselorganisationer ett gemensamt möte där alla ordföranden samlas för att diskutera våra gemensamma frågor. Den här gången var det UH, SDUF (Sveriges dövas ungdomsförbund), DBU (Dövblind ungdom), SDR (Sveriges dövas riksförbund), VIS (Vuxendöva i Sverige), DHB (Döva, hörselskadade och språkstörda barn med familjer), HRF, (Hörselskadades riksförbund).

Jag hann inte vara med på hela mötet men under tiden jag var där pratade vi om tolkutredningen som vi inte riktigt vet vad som händer med just nu. Det har står stilla med utredningen ganska länge nu. Vi pratade om artur skapa en arbetsgrupp som kan jobba med frågan då det är enormt viktigt för oss alla vad som händer med tolkningen i Sverige. Vi är alla beroende av tillgången till tolk.

Vidare pratade vi om den utredning som gjorts om gymnasieskolan som troligen kommer att påverka RGH/RGD, förslaget som ligger i utredningen är att skapa ett RGT där vi är otroliga för att att vår målgrupp i stora delar exkluderas. En tolkning som kan göras av utredningen är att du måste vara teckenspråkig när du börjar vilket skulle slå enormt håret mot de som senare i livet upptäcker ett behov av teckenspråk. Det är väldigt otydligt vad som händer med det tekniska stödet om RGT skapas, dvs hörselslingor och liknande.

När jag hade gått vet jag att det även var diskussioner om Almedalen där alla organisationer fanns representerade på olika sätt.

//Anna

Inga kommentarer: