lördag 22 september 2012

Tack

Unga Hörselskadade hade för två veckor sedan sitt första styrelsemöte efter Almedalen. Vi utvärderade årets resa och kan kontatera att vi är mycket nöjda med vårt arbete och vi kan se att arrangörerna mer och mer fått upp ögonen för tillgängligheten för personer med hörselskada. Unga Hörselskadade vill rikta ett stort tack till Hörselskadades Riksförbund (HRF) som finansierade vår resa, ert ekonomiska stöd var mycket värt för oss.

Tack

Styrelsen genom Heléne Larsson

Inga kommentarer: