torsdag 25 november 2010

Rapport från Styrelsemötet 16-17 oktober

Hej.



Nu är protokollet klart från förgående styrelsemöte så jag har skrivit ner en kort sammanställning av vårat styrelsemöte.

Specialskolan

Styrelsen diskuterade utifrån en skrivelse som HRF hade skickat ut gällande om specialskolor. Vi beslutade att vi stödjer den skrivelsen men vill att ordet hörselskadade ska ändras till ”barn med hörselnedsättning”. Sen vill vi även poängtera att man måste se till individens behov oavsett vilken skolform vi än pratar om.

Rabalder

Vi diskuterade hur vi ville göra med vår medlemstidning Rabalder då det inte finns tillräckligt mycket engagemang i arbetet för tidningen. Det beslutades att tidningen läggs i vila under ett års tid och att frågan tas upp igen i slutet på året.

Återförsäljning av hörapparatsbatterier

Styrelsen diskuterade om vi kände att vi skulle tjäna något på att sälja hörapparatsbatterier. Efter att ha gjort en ekonomisk översyn så kom vi fram till att så var inte fallet. Styrelsen har därför bestämt att inte ha någon försäljning av batterier.

LSU

När vi hade styrelsemötet så var det före LSU:s årsmöte. Styrelsen diskuterade hur vi tog ställning till att LSU var politiska aktörer. Vi tycker inte att LSU ska vara aktörer utan låta det skötas av deras medlemsförbund. Vi bestämde även att Jacob Selin skulle åka och representera UH och föra UH:s talan. LSU har nu nyligen haft sitt årsmöte så det är avklarat.

Kriterier för årets UHare och årets UHledare

På förra styrelsemötet bestämdes det att ta bort årets kille/tjej och istället ge ut pris på årets UHare och årets UHledare. Kriterier har tagits fram och fastsällts.

Tolköversynen

UH har fått en inbjudan till en referensgrupp för ”utredning om tolktjänst för döva och hörselskadade”. Det innebär att man ska göra en utredning över hur teckenspråkstolkar ska organiseras och vilka som ska ha att få tolk. Uh känner att det är en väldigt viktig fråga och kommer att satsa mycket på den. Styrelsen beslutade att skicka Annica Berlin som representant från UH till den ovanstående gruppen. Parallellt med utredningen har UH även en intern grupp som jobbar med denna fråga.

Vi har haft väldigt bra diskussioner på styrelsemötet och kommet fram till en hel del beslut.

/Annica Berlin, ledamot

Inga kommentarer: