fredag 26 november 2010

LSU:s årsmöte

Förra helgen befann sig undertecknad på LSU:s årsmöte.
Ni har nog redan sett en del rapporter här i bloggen om att det har varit
samt att vår styrelseledamot Anna Kain Wyatt blev invald även i LSU:s styrelse.
Något vi naturligvis är väldigt stolta över. Nu ligger ett stort ansvar på Anna att öka LSU:s tillgänglighetsperspektiv. En fråga som de varit lite si och så med innan.

Mötet höll rum på John Bauer Gymnasiet i Liljeholmen. Inte världens bästa lokal rent ljudmässigt men LSU ska ha en eloge för att fixat med bra ljudsystem och slinga.
Mötet började på lördagen med en del formalia, genomgång av verksamhetsåret och så vidare. Sedan delades vi upp i så kallade beredningsgrupper. LSU har nämligen en form där man bryter mötet och delar upp sig i smågrupper för att diskutera vissa frågor.
I år var det idéprogram, strategi för år 2011-2013 samt verksamhetsplan för 2011 som stog att välja på. Tanken var att Anna och jag skulle dela upp oss men då det var så svår ljudmiljö och inte slinga till oss båda fick Anna avstå (det var jag som var ombud och röstberättigade så det kändes bäst så).

Lördagen avslutades med mingelmiddag och återigen kom ljudmiljön att spela en roll.
Jag har inget emot musik under ett mingel men då ska de spela lite lägre. Nu blev det mer av "konsert" över det. Man kan dessutom diskutera om det var ett mingel. Folk satt nämligen vid bord. Inget fel i det, jag hade en intressant diskussion med Unga Allergiker och en tjej från Utrikespolitiska föreningen.

Söndagen kom och vi kör igenom en del beslut. Det blir en del diskussion kring de frågor
som beredningsutskotten förberett men efter ett tag klubbas både idéprogram, strategi för år 2011-2013 samt verksamhetsplan för 2011 igenom.

Det blir också ett val av ordförande, vice ordförande och ledamöter. Ett val som tar en del tid.
Seher som varit ordförande detta år blir omvald med stor majoritet, till vice ordförande väljs Felix König.
Han ställs i valet mot Sara Haraldssson som suttit länge i LSU:s styrelse. Det är synd att Sara inte ställer upp som ledamot då hennes kompetens/erfarenhet hade varit till nytta i styrelsen men nu är det som det är.

Ledamotsvalet går sen utan större bekymmer och Anna blir invald.
När vi sedan kommer till val av valberedning blir det en del förvirring och i mina ögon hårda ord.
Dels har det tidigare under dagen getts ett direktiv till den nomineringskommite som ska utse VB. Det blir oklart hur detta direktiv ska tolkas. (handlar om hur VB ska vara utformat).
Det är en del ombud/organisationer som inte är nöjd med gamla VB. Valet drar ut på tiden och jag tvingas gå innan det är klart.

Men trots en del problem med ljud och tidsbrist så är jag väldigt positiv till LSu efter detta möte.
Vi har fått in Anna i styrelsen, de har en strategi och tankegång för framtiden som ser bra ut och
de har en styrelse som ser ut att kunna ta sitt uppdrag på stort allvar.

Jag vill passa på att önska LSU:s styrelse lycka till under verksamhetsåret 2011 och hoppas att vi ses i framtiden.

Inga kommentarer: