onsdag 24 november 2010

TÖI:s samrådsmöte kring utbildning av tolkar

TÖI:s samrådsmöte kring utbildning av tolkar. TÖI står för Tolk- och Översättarinstitutet, och de är organiserade under Stockholms Universitet.

Idag så hade vi möte som handlade om tolkutbildningar. Närvarande var representanter från Sveriges Dövas Riksförbund, Hörselskadades Riksförbund, Unga Hörselskadade, Vuxendöva i Sverige, Sveriges teckenspråkstolkars förening, Tolkledarna, Sveriges Vuxendövtolkars förening och natuligtvis TÖI. Det var mycket argument mot varandra, och mycket som handlade om hur man ska göra med tolkutbildningen och vad som behövas att göra det bättre, och vad som krävs av tolkar idag. För några år sedan så var nästan alla döva lika när det gäller saker och ting. Men om man ser den nu tid så är alla döva i samhället olika. Nu när det är många döva som läser på universitet så är det andra krav på tolkarna.

Mycket av diskussionen rörde också hur utbildningen ska organiseras. Brukarorganisationerna och tolkföreningarna är ense om att en universitetsutbildning vore önskvärd, men TÖI kan inte göra så mycket där pga de direktiv de har från riksdag och regering. En universitetsutbildning skulle höja tolkarnas status, kvalitetssäkra utbildningen och underlätta för forskning. däremot så kan folkhögskolorna skryta med fler lektionstimmar. Mycket finns det att ta hänsyn till i diskussionerna.

Diskussionerna kommer att fortsätta framöver, då tolkarna och deras utbilning, möjlighet för vidareutbildning och allmänna kompetens är helt avgörande för alla människor i landet som använder tolkarna.

Edina Nurovic och Gudrun Skaven Petterson

Inga kommentarer: