måndag 8 juni 2009

En tillgänglig skolgång för alla - en paneldebatt om skolan ur ett funktionshíndersperspektiv

Idag har vi på UH skickat ut en inbjudan till massor av folk om vår paneldebatt under Almedalen. Känner du någon som ska till Almedalen i sommar så får du gärna sprida inbjudan vidare!

Vad? En skolpolitisk debatt
Var? 30:e juni kl 15.00 i Högskolans Bibliotek/Hörsalen
Vem? Betty Malmberg - Moderaterna, Mikael Damberg - Socialdemokraterna,
Metta Fjelkner- Lärarnas Riksförbund, Jan-Peter Strömgren - Hörselskadades
Riksförbund, Julia Willig - Unga Hörselskadade. Moderator för diskussionen är
Lars Lindberg.

Varför?
2010 ska tillgängligheten ligga i centrum vilket betyder att allt i vårt samhälle
ska anpassas efter personer med funktionshinder. Vidare är ett av målen i den
nationella handikappolitiska planen att identifi era och undanröja hinder för full
delaktighet i samhället för människor med funktionshinder.

Med tanke på regeringens vision om att Sverige ska vara tillgängligt för alla kommer
det under denna debatt att diskuteras om att införa ett nytt ämne på lärarprogrammet.
Det är viktigt att lärarna som tillbringar mest tid med våra barn har
en utbildning i hur man ska upptäcka, agera och hantera funktionshindrade barn
och ungdomar.

Nyligen genomröstades en ny språklag där det allmänna åläggs ett särskilt
ansvar för att skydda och främja det svenska teckenspråket. Samtidigt motarbetas
lagens syfte av införandet av nya antagningsregler till högskolan år 2010
där teckenspråk inte ger meritpoäng. Det är något som inte står rätt till. Vad är
egentligen en likvärdig skola för alla barn och ungdomar?

/Josefine Hedlund
Kommunikatör UH

2 kommentarer:

Jossy sa...

Mindre än 2 veckor dit.
Hur mycket personer kan lokalen tar emot?

Hur kommer ni ha för tillgänglighet? Tsp-tolkar, hörselslingan och skrivstolkar?

Lycka till!

Josefine Hedlund sa...

Hej,
Lokalen tar ca 120 personer.
Det kommer självklart att finnas både tksp-tolkar och hörselslinga.