söndag 7 juli 2013

Vi skall normaliseras

I fredags hade Sveriges Kommuner och Landsring (SKL) bjudit in Ilmar Reepalu, socialdemokrat från Malmö stad. Det var då öppet för vem som helst att komma dit och ställa frågor, så gjorde också jag (Heléne) för UHs räkning. Även Liselotte från Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) var där för att ställa frågor.

Liselotte började med att informera om att det fortfarande inte finns någon lag som ger stöd gällande att otillgänglighet är diskriminering. Hon informerade också om teckenspråket och behovet av tolk. Ilmar menade då att behovet av tolk idag inte är lika stort då tekniken blivit så modern. Liselott försökte att förklara att den moderna tekniken förvisso är ett fantastiskt stöd, men att den aldrig kan ersätta en direkt kommunikation med teckenspråkstolk. Ilmar använde begreppet "dövspråk" under vårt samtal även om vi gång på gång betonande att det heter teckenspråk och är ett språk som även hörselskadade kan ha behov av.

Jag pratade med honom om utredningen Likvärdig utbildning SOU2012:24 där det finns ett förslag som om det går igenom innebär att det kommer bli allt svårare för elever med hörselnedsättning att söka till riksgymnasiet för hörselskadade i Örebro. Enligt undertecknads tolkning av utredningen så är det först då eleven misslyckas inom den reguljära skolan som denne får tillträde till RGH, helt absurt, var är valfriheten?! Ilmar höll dock inte med mig, utan menade att målet är att "individen skall normaliseras med de vanliga människorna" och "att handikappade måste umgås med icke handikappade". Jag blir upprörd, jag är hörselskadad, är stolt över det och lever mitt liv precis så som jag vill. Jag tänker inte normaliseras till samhällets så kallade norm, ett öppnare synsätt från dig Ilmar tack!

//Heléne

2 kommentarer:

Thomas Ingvarsson sa...

Så tröttsamt. Någon måste bemöta Ilmar och se till att han förvärvar rätt kunskap kring teckenspråket. Risken finns annars att han fortsätter sitt arbete med fel kunskap med katastrofala följder.
/Thomas Ljungberg

Annica sa...

Lite taskig kanske jag är nu, men vad skulle han själv säga om HAN förlorade hörseln? Skulle det fortfarande vara "dövspråk" och sådant eller skulle han då helt plötsligt mena på att det är ju givetvis ett språk för även hörselskadade? :)

Nåja, fördomar... De kan förstöra mycket!