torsdag 4 juli 2013

Pressmeddelande: Över hälften av alla seminariuer i Almedalen är otillgängligaÖver hälften av alla seminarier i Almedalen är otillgängliga

Idag presenterar Unga Hörselskadade statistik från första halvan av Almedalsveckan som talar sitt tydliga språk: demokratin är långt ifrån tillgänglig för hörselskadade! I Almedalen genomför Unga Hörselskadade Slingpatrull som innebär att vi deltar på olika arrangemang och undersöker om det finns hörslinga och teckenspråkstolk. Mellan 1-4 juli har vi besökt drygt 50 olika seminarier, debatter och mingel och siffrorna är nedslående. Av 52 besökta seminarium har 46 % haft hörslinga och 35 % har haft teckenspråkstolkar. Förra årets siffror var 46 % respektive 23 %. Förekomsten av hörslinga är oförändrad, vilket är högst anmärkningsvärt, och ökningen av teckenspråkstolkning är oroande liten.

- Det är obegripligt att det inte händer mer på det här området, säger Anna Kain Wyatt, ordförande för Unga Hörselskadade. Otillgänglighet är ett hot mot demokratin, i Sverige finns det 1,4 miljoner personer som har någon typ av hörselskada – genom att politiska arenor inte är tillgängliga för oss så kan vi inte utöva våra demokratiska rättigheter, fortsätter hon.

- Vi vill också betona att siffrorna förmodligen är betydligt bättre än verkligheten. Vi väljer ju till viss del att gå på de seminarier som annonseras som tillgängliga, förklarar Anna, men inte ens det är en garanti. Vi i Slingpatrullen har varit på flera arrangemang där det utlovats hörslinga som inte funnits eller funkat så dåligt att den inte gjort varken till eller från, avslutar hon.

Fakta:


  • Slingpatrullen 2012 undersökte 52 olika arrangemang. 24 hade hörslinga, 12 hade teckenspråkstolk och 1 hade skrivtolk. 
  •  Slingpatrullen 2013 har hittills undersökt 52 olika arrangemang. 24 har haft hörslinga, 18 har haft tolk och 1 har haft skrivtolk.
  • 1,4 miljoner personer i Sverige, 18 %, uppger att de har hörselproblem varav 770 000 är i yrkesverksam ålder. Källa: HRF, 2011.

Kontakt

Anna Kain Wyatt, ordförande
0737-61 72 55

Elin Wikander, kommunikatör
0729-68 10 55


Unga Hörselskadade är en rikstäckande, politiskt och religiöst obunden organisation som tar till vara unga hörselskadades och dövas intresse. Vi samlar, stärker och utvecklar barn och unga med hörselskada i åldern 0-30 år från hela Sverige. Unga Hörselskadade fyller funktionen som mötesplats och kunskapsbank för unga människor med hörselskador. Vi bedriver påverkansarbete i frågor som rör unga med hörselskador. Vår vision är ett tillgängligt samhälle där barn och unga med hörselskada är delaktiga, självständiga och utvecklas på lika villkor.

Inga kommentarer: