torsdag 11 juli 2013

Pressmeddelande: Hörselskadade stängs ute från samhällsdebatten, hög otillgänglighet i Almedalen!


Att ta del av det offentliga livet och av samhällsdebatten på lika villkor är en mänsklig rättighet. I Sverige är Almedalsveckan i Visby en vecka där politiken går på högvarv och där möjligheterna till delaktighet och inflytande är stort – för vissa. Unga Hörselskadade har flera år i rad genomfört slingpatrull under Almedalsveckan för att mäta hörseltillgängligheten och resultatet är skrämmande. I år undersöktes nästan 100 olika arrangemang varav endast 42 % hade hörslinga och 27 % hade teckenspråkstolk.

- Att kunna ta del av debatter och diskussioner är grundläggande i ett samhällsengagemang, säger Anna Kain Wyatt, ordförande för Unga Hörselskadade, och de här siffrorna visar klart och tydligt att hörselskadade inte tillåts göra det. Almedalen är en vecka där politiken går på högvarv, samtidigt som vi är många som tvingas stå bredvid och se på, fortsätter Anna.

Unga Hörselskadade har genomfört Slingpatrull i Almedalen i flera år med återkommande nedslående resultat. Antalet arrangemang som har hörslinga var i år färre än 2012 medan antalet arrangemang som teckenspråkstolkades var något fler.

- Vi ser väldigt lite positiv utveckling att tala om, säger Anna Kain Wyatt, attityden vi möter när vi frågar arrangörer är bättre nu än för några år sedan, men genomförandet brister fortfarande stort. I år mötte vi många arrangörer som helt höll med att tillgänglighet är viktigt, samtidigt så påstod de sig inte ha råd att hyra hörslinga, eller hade de glömt den hemma, eller valt att inte ta med den för att den var tung att bära, fortsätter Anna.

Fakta om slingpatrullen och om hörselskador

  • Slingpatrullen 2013 undersökte 91 olika arrangemang. 38 hade hörslinga (42 %), 25 hade teckenspråkstolk (27 %) och 3 hade skrivtolk.
  • Slingpatrullen 2012 undersökte 52 olika arrangemang. 24 hade hörslinga (46 %), 12 hade teckenspråkstolk (23 %) och 1 hade skrivtolk. 
  • 1,4 miljoner personer i Sverige, 18 %, uppger att de har hörselproblem varav 770 000 är i yrkesverksam ålder. Källa: HRF, 2011.

Kontakt

Anna Kain Wyatt, ordförande
0737-61 72 55

Elin Wikander, kommunikatör
0729-68 10 55

Unga Hörselskadade är en rikstäckande, politiskt och religiöst obunden organisation som tar till vara unga hörselskadades och dövas intresse. Vi samlar, stärker och utvecklar barn och unga med hörselskada i åldern 0-30 år från hela Sverige. Unga Hörselskadade fyller funktionen som mötesplats och kunskapsbank för unga människor med hörselskador. Vi bedriver påverkansarbete i frågor som rör unga med hörselskador. Vår vision är ett tillgängligt samhälle där barn och unga med hörselskada är delaktiga, självständiga och utvecklas på lika villkor.

Ladda ner pressmeddelandet som pdf: Hög otillgänglighet i Almedalen.


Ordförande Anna Kain Wyatt deltar på PechaKucha med Unionen och berättar om tillgänglighet och demokrati i civilsamhället.

Delar av Slingpatrullen i Almedalen 2013.

Inga kommentarer: