tisdag 2 juli 2013

Diskussion med Maria Larsson

Idag har vi, tillsammans med SDUF (Sveriges dövas ungdomsförbund) diskuterat barnrätt och barnkonventionen med Maria Larsson, barn och äldreomsorgsminister.

Maria Larsson berättade i sitt tal att hon tyckte det var viktigt med samarbete mellan staten och det civila samhället. Vi pratade om våra organisationer samt om hur barnkonventionen tillämpas i situationer med barn med funktionsnedsättning. Vi pratade även om hur vi arbetar med barn och ungas delaktighet i vår organisation.

/Elin Korall

Inga kommentarer: