tisdag 2 juli 2013

Några bilder från dag två i Almedalen

Det har varit en lång dag, mycket har hänt. Utöver olika seminarium har vi minglat, dansat för tillgänglighet och lyssnat på Gustav Fridolin som tyvärr inte nämnde funktionshinderfrågan alls i sitt tal. Här kommer några bilder från dagen!

Lotta från SDUF visar upp viktig information!

Tillsammans med En Stärkt Röst dansade vi för tillgänglighet.

 Navid Modiri och Gudarna som var förband till Gustav Fridolin.

Ordförande Anna i väntan på patriledartalet.

Partiledartal som teckenspråkstolkades (samt skrivtolkades).

Inga kommentarer: