torsdag 25 april 2013

UH deltog på ordförandeträff i En stärkt röst

I veckan deltog Unga Hörselskadades ordförande Anna Kain Wyatt på en ordförandeträff med projektet En stärkt röst. En stärkt röst är ett samarbetsprojekt mellan 8 ungdomsorganisationer ur funktionshinderrörelsen, varav UH är en. Projektet syftar till att på sikt öka unga personer med funktionsnedsättningars inflytande i samhället.

Foto lånat från En stärkt rösts blogg. Foto: Sophie Brömster.

Inga kommentarer: