söndag 28 april 2013

Rapport från årsmötet


I fredags kom ett helt gäng ivriga årsmötesdeltagare till Ädelfors folkhögskola utanför Vetlanda. Under fredagskvällen började själva årsmötet med att besluta formalia som till exempel årsmötesordförande, arbetsordning etc. Under lördagen var det påverkanstorg och det fanns fem stationer. De fem stationerna hade de olika motionerna som skulle behandlas under årsmötet uppsatta och möjlighet till diskussion fanns för att alla årsmötesdeltagarna skulle kunna få sig en uppfattning om alla frågorna och hur en ställde sig till dem. Själv var jag stationsvärd på station 3 där vi behandlade ersättning till förtroendevalda, medlemsavgift för 2014, deltagaravgift för årsmötet 2014, den reviderade budgeten för 2013 samt verksamhetsplan för 2013 samt budget för 2014.

Det blev mer diskussion än vad som förutspåddes på stationen, speciellt diskuterades om arvodet till lägerledare skulle höjas och i så fall på vilket sätt – genom timlön eller arvode. Dessutom diskuterades det ifall medlemsavgiften för UH ska vara 100 kr/år oavsett på året en blir medlem, vilket inte är fallet idag när det är gratis ifall medlemskapet ingås efter ungdomskonferensen i mitten av november.

En annan viktig fråga som togs upp var ett förslag att det skulle anordnas en språkresa i UH:s regi. Förslaget gällde att ersätta posten som hette flexibel aktivitet till språkresa i verksamhetsplanen.

De andra stationerna tog upp den stora kongressfrågan, dvs. huruvida UH ska ha kongress vartannat år istället för årsmöte varje år som det ser ut idag. Det diskuterades också strategier för att öka effektiviteten för medlemsrekrytering, stadgeändringar gällande bland annat lokalföreningars, vilket tema UH ska jobba med under 2013 och vilket som är temat på ungdomskonferensen i höst.

Precis nu är det söndag och lunchrast. De 15 minuter som skulle tillägnas debatt i någon fråga blev kongressfrågan och diskussionen gick lugnt och städat till. Eftersom det varit påverkanstorg under gårdagen är det tydligt att de allra flesta årsmötesdeltagare har en tydlig uppfattning hur de kommer rösta.

Nu inväntar vi svaren på de spännande personvalen som kommer meddelas efter lunch. Det finns ett par riktigt spännande nomineringar och det kommer bli ett spännande år hur styrelsen än blir.

Glöm inte att läsa årsmötesprotokollen, speciellt om du tillhör en lokalförening. Det är tydligt efter årets förhandlingar att du som medlem spelar stor roll och det är du som är med och driver föreningen framåt med ditt engagemang och inflytande!

Malin Hanson

Inga kommentarer: