söndag 14 april 2013

Tvåspråkighet

En tidigare medlem i Unga Hörselskadade Maria Midboe besökte under fredagen AGM för att föreläsa om tvåspråkighet. Maria föreläste i drygt en timma om vikten att ha valfrihet gällande sin kommunikation. Valfrihet kan individen få först då den har alternativ, i detta fall i form av ett talspråk samt teckenspråk. Genom detta så kan individen välja språk beroende av vilken situation som denne befinner sig i.

Föreläsningen var väldigt intressant vilket även syntes tydligt på deltagarnas utvärdering. Vi tackar Maria för att hon ville besöka oss och delge oss hennes intressanta berättelse.


Inga kommentarer: