torsdag 11 april 2013

På plats på Kärsögården

Nu har IFOHYPs årsmöte kört igång och 32 glada deltagare har samlats för att tillsammans deltaga på årsmötet för denna internationella organisation för personer med hörselskada.

Gårdagen ägnades åt att deltagarna anlände till kursgården och de fick möjlighet att lära känna varandra genom sociala aktiviteter. Vi har en bra geografisk spridning på våra deltagare allt från Spannien till Ugande, Kuwait, Ryssland m.fl.

Dagen har ägnats åt att IFHOHYPs styrelse informerat om deras arbete. Bland annat så söker de personer som kan ansvara för nyhetsbrev och hemsidan, så om du är intresserad så tag kontakt med IFHOHYP.

Vi ser fram mot några fortsatta dagar här på Kärsön.

På återseende.

Heléne

Inga kommentarer: