tisdag 1 juni 2010

Pop-möte 24 maj 2010

Vårt möte med Trafikverket blev lyckat. Läs mer om mötet i separat blogginlägg nedan. Nu går vi vidare genom att boka in en träff med SJ samt en träff med Tågkompaniet som är två stora tågoperatörer. Mötet med Trafikverket kommer att följas upp och vi hoppas fortsättningsvis ha en kontakt där.

Slingapatrullen diskuterades vidare. Det är nu bestämt att kommunhus och landstingshus i olika län ska kollas upp. Patrullen måste sättas igång så fort som möjligt för att hinna innan sommaren. Innan dess måste man sammanställa en lista på hur man ska gå till väga. Då får man ett klart och tydligt resultat av kontrollerna och arrangörerna ska bl.a. ges en chans genom att man ber dem koppla på slingan. Detta måste sedan uppföljas. Det är val till riksdagen i höst och ett bra förslag kan vara att följa upp kontrollerna ett år efter valet. Hur fungerar slingorna nu?

Under UH:s årsmöte i april kom många förslag in om hur bl.a. tillgängligheten inom transporter kan förbättras. Många av dessa förslag anser vi oss redan jobba med men gav ändå upphov till diskussioner om hur vi kan öka vårt arbete med koppling till tillgänglighet inom transporter. Ett förslag på årsmötet var också att vi tar fram ett informationsmaterial för vad vi behöver så att olika transporter blir tillgängliga för vår målgrupp. Detta skulle innebära ett stort arbete men även en bra idé och bra att ha. Frågan kommer att diskuteras ytterliggare vid nästa möte.

Övrigt:
LO i mellersta Norrland har bestämt att köpa in en hörselslinga att låna ut till olika fackförbund i regionen. Detta efter påtryckningar av Susanne Gärtner (som sitter i POP) som även kommer att assistera LO vid val av slinga.

Arbetet med Meritpoäng för teckenspråk fortsätter. Kave Noori och Maria Öjmertz deltog på ett möte om angående hur man nu kan gå vidare i frågan då man inte fått respons från regeringen. På mötet deltog Anders Wiklund, teckenspråkslärare på Birger Sjöberggymnasiet, SDU, DHB och FSDB.

Flera från pop är nu anmälda till sponsringskursen! Söndag den 6:e maj hålls kursen på UH kansli. Alla som är intresserade är välkomna. Anmäl till Maria Öjmertz om intresse finns.

Nästa möte för pop blir den 24 augusti. Om du/ni har frågor eller är intresserade av att sitta med i pop, maila pop@uh.se

Vid tangentbordet: Isabel Ekman

Inga kommentarer: