torsdag 10 juni 2010

Slumpmässigt stöd till unga med hörselskada

I en debattartikel i tidningen Dagens Samhälle idag protesterar Unga Hörselskadades lokalföreningar i Stockholm (HiSUS/UHiS) tillsammans med fler olika lokalföreningar för Hörselskadades Riksförbund mot de dåliga hörselpedagogiska stödet som elever med hörselnedsättning får i skolan.

Man kräver bland annat att
º Stockholms läns kommuner ska redovisa hur de följer skollagens avsnitt om rätten till lika tillgång till utbildning för elever med hörselnedsättning.

º Allt stöd ska samordnas, nu finns inga rutiner för det. Hörselpedagogerna vet inte vilka barn som behöver stöd och i vilka skolor de går. Det är orimligt att föräldrar och barn ska ta hela ansvaret för att få pedagogiskt stöd.

º En gemensam kommunal budget återinförs, i kommuner där rektor getts ansvaret.

Läs hela artikeln här.

Bra jobbat HiSUS/UHiS!

Inga kommentarer: