onsdag 30 juni 2010

Teckenspråksundervisning

Här kommer lite bilder på våra flitiga elever på vårat teckenspråksläger. Vi är indelade i tre olika grupper efter hur mycket teckenspråk man kan från tidigare.

Nybörjargruppen är de som inte tecknat alls förut eller bara kan några få tecken och behöver lära sig grunderna, gruppen lär sig enkla tecken och att börja bygga meningar.


(Johanna och Disa studerar flitigt)(Nybörjargruppens lärare Heléne)

(Det blir många papper när man ska lära sig teckenspråk)

Mellangruppen kan många tecken sen tidigare och jobbar med att fylla på sitt ordförråd, teckna mer än bara en mening åt gången. Dessutom så tecknar de utan att använda rösten samtidigt under lektionerna.


(Mellangruppens lärare Isabel)

(På rasten)

Avancerade guppen kan teckna flytande men det finns alltid mer att lära sig. Gruppen tränar på orala komponenter, översätta tidningsartiklar och återberätta olika saker.


(Gruppen bokstaverar läger)


(Annica, Anna och Behnam kollar i teckenspråkslexikon)


(Kave och Hanna är alltid lika flitiga)

1 kommentar:

Anonym sa...

lager
eller så står det läger?