fredag 28 maj 2010

Skrivelse till regeringen: Hög tid att ge meritpoäng för teckenspråk

Nu har det gått cirka ett och ett halvt år sedan vi började driva frågan om att studier i teckenspråk ska ge meritpoäng. Tyvärr har det inte hänt särskilt mycket fastän frågan är oerhört viktig för teckenspråket ställning. Skolor som haft teckenspråk på schemat i flera år tvingas lägga ned sina kurser. I måndags (24 maj 2010) deltog Maria Öjmertz (UHs generalsekreterare) och jag (Kave) på ett möte med Anders Wiklund, lärare i teckenspråk som varit med och tagit fram kursplanerna för teckenspråk som ska gälla för Gy11. Gy11 är namnet på regeringens reform av gymnasieskolan som ska börja gälla år 2011. På mötet deltog också representanter från Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Förbundet Sveriges Dövblinda och Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn.

På mötet kom vi fram till att samtalen med tjänstemännen på Utbildningsdepartementet kört fast. Vi var frustrerade över att vi försökt driva frågan på olika sätt utan att komma fram till en lösning. Därför bestämdes att vi skulle skriva ny skrivelse till regeringen och begära ett nytt möte med regeringen, innan midsommar. Detta eftersom att de nya antagningsreglerna redan har börjat gälla. Resultatet blev att jag och Robert Näsman, ombudsman på Sveriges Dövas Ungdomsförbund fick i uppgift att skriva ett förslag på skrivelse. Vi har jobbat hårt för att skriva en bra skrivelse som alla organisationer fått lämna synpunkter på.

Nu har skrivelsen skickats in till regeringen. Klicka här för att läsa den

// Kave Noori, medlem av arbetsgruppen för publicitet och påverkan (POP)

Inga kommentarer: