torsdag 27 maj 2010

Möte med Trafikverket om tillgänglighet

Arbetsgruppen PoP (publicitets- och påverkansgruppen) hade i måndags möte med Trafikverket (före detta Banverket) för att prata om tillgänglighet och trafikinformation för målgruppen personer med hörselnedsättning och dövhet.

Närvarande från Trafikverket var Peter Ekman som är projektledare för Stationer för alla, Kalle Åkelund chef för trafikinformation samt Lena Lindkvist, expert på funktionshinderfrågor kopplade till stationer.

Vi började prata lite allmänt om trafikinformation. Idag är det ett problem att inte all information finns tillgänglig i textformat. Det är trafikinformatör som gör utropen på telefonen och skriver sedan till textskyltar och till webben. Om två år spår Trafikverket att all information kommer att finnas textbaserad så man kan skicka den vidare till alla skyltar.

Ett problem som Trafikverket har haft är att det är svårt att få fram utropen på stationerna, det beror mkt på hur tonfallet på personen som gör utropet är (ljus/mörk röst) och hur man håller micken. Från och med i måndags infördes en talsyntes, det är en röst de låtit ta fram och den heter Gerda och testas nu på ett antal stationer. Vi fick lyssna på rösten och alla var överens om den var bättre än de som man brukar göra utropen men det löser ju ändå inte problemen för oss.

Trafikverket gör det möjligt för andra trafikföretag att göra mer mobilanpassade lösningar genom att samla all information i en databas. Information som kan användas genom att man exempelvis får ett sms när det är förseningar. Trafikverkets problem är att de inte säljer biljetten till dig, utan det är tågoperatörerna så Trafikverket har ju inte ditt telefonnummer utan det är ju till exempel SJ som har det.

Vi pratade även om det borde vara en standard att det ska finnas en T-slingapå alla tågstationer. Vi i gruppen tyckte visserligen att det var bra för då vet man att det alltid finns, men det måste då även finnas skyltar och information om detta så man vet. Ett problem som både Trafikverket och vi tog upp är dock underhållet, att T-slingor ofta behöver besiktning och idag finns det inga rutiner för det. Trafikverket frågade om vi hellre ville ha T-slinga på alla tågstationer eller fler informationstavlor med textbaserat information om vad som händer. Gruppen ansåg att textinformation känns bättre för oss, då det är lättare att ta till sig, och man vet att det alltid (nästan) fungerar.

Det var ett väldigt bra möte och vi kände oss ganska nöjda med de svar vi fick. Nu ska vi försöka få till en träff med de större trafikoperatörerna som SJ och Tågkompaniet för att se hur de arbetar med dessa frågor. Om du är intresserad av att ta del av alla anteckningar från mötet kan du kontakta mig på josefine (a)uh.se

/PoP genom Josefine Hedlund, kommunikatör

1 kommentar:

Leif sa...

Tack för ett utförligt blogginlägg om ert möte med Trafikverket.

Att prioritera komplett/bättre text-information över t-slinga i ett första skede låter som en bra prioritering. Har själv inte "lyssnat" så mycket på t-läget på stationer men skulle gissa att det kan finnas problem med starkströmkablar och annat som stör på stationer, speciellt om man tänkt sig ute på plattformarna. Men jag vet att tex att när man sitter på tåg är det ganska påtagligt med störningar på t-läget.

Samtidigt så blir övergången till mer mobila text-lösningar något som också kräver mer information till resenärerna så att så många som möjligt känner till vad som finns och hur man gör för att ta del av informationen.