tisdag 3 augusti 2010

Tystnaden är total

Den sista juli skickade Handikappsförbunden ut ett pressmeddelande. Det finns att läsa här, här och här. Den 1 augusti trädde nämligen en ny Radio- och TV-lag i kraft i Sverige. Då blev det möjligt för regeringen att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning genom att ställa krav på tillgänglighet. Men från regeringen och Myndigheten för Radio och TV är tystnaden total om hur de nya förutsättningarna för ökad tillgänglighet i lagen ska förverkligas. Även från media är tystnaden total. Den enda respons jag hittat på pressmeddelandet är den här bloggen. Och då står jag ändå som kontaktperson i själva pressmeddelandet.

Förhoppningsvis har både regering och myndighet stora planer för ökad tillgänglighet. Personligen ser jag gärna uttalanden över vad de tänkt sig.

Gudrun Skaven Petterson
Ordförande
Unga Hörselskadade

Inga kommentarer: