lördag 17 juli 2010

Debattartikel publicerad i Dagens GP - "Sluta missgynna teckenspråket"

I dagens GP, på nätet här, har det publicerats en debattartikel underskriven av ordförandena för oss i Unga Hörselskadade och för Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Dövblind Ungdom, Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, Hörselskadades Riksförbund, Sveriges Dövas Riksförbund, Förbundet Sveriges Dövblinda och Vuxendöva i Sverige. I debattartikeln skriver vi om hur svenskt teckenspråk missgynnas i och med det nya systemet med meritpoäng för antagning till högskolestudier, som nu börjat gälla. Alla som läser "moderna språk" får lite extra poäng när de söker, vilket ger dem en fördel jämfört med de som inte läser språk. Teckenspråket ger dock inte några extra poäng, och vi har fått signaler från flera gymnasieskolor att intresset för teckenspråk minskar. Och nu pratar vi om teckenspråk för hörande, ifall någon undrade. Det vill säga teckenspråk som främmande språk, som extra språk, som en kommunikationsmöjlighet för att vi inte vet vem vi träffar under livet, och det kan vara bra att kunna oavsett vilket yrke man väljer. På en restaurang i Visby träffade vi på en servitör som kunde lite teckenspråk, väldigt trevligt för den som är helt teckenspråkig, att ha en chans att kommunicera på sitt eget språk. Om du går in i en affär... om du ska träffa läkare, psykolog eller vad som helst. Direkt kommunikation är väl ändå alltid att föredra?

Vi hoppas på att debattartikeln ska leda till just debatt, och att teckenspråkets ställning kan säkras för framtiden.


Gudrun Skaven Petterson
Ordförande Unga Hörselskadade

Inga kommentarer: