onsdag 30 november 2011

Nordiska konferensen i Oslo

Jag var på en Nordisk konferensen i Oslo i början av hösten och mötte en hel del intressanta människor som representerade olika organisationer från de olika nordiska länderna. Exempelvis hade vi Unga Astmatiker, Unga Reumatiker, Unga hörselskadade, mental hälsa, funktionshindrades förbund m.m. Vissa var svenska men flera var från andra länder.

Det hela började med att vi kom till Hotellet i Oslo och åt en underbar lunchbuffé och vi fick lära känna de andra deltagarna litegrann innan dagens första föreläsningar och workshops. Vi fick t.ex. lyssna på en föreläsning från ”hallo norden” som är en grupp som jobbar med att upptäcka och lösa de problem som kan uppstå när man pluggar och flyttar mellan nordiska länder.

Vi lyssnade även på andra föreläsningar tills vi sen avslutade med en workshop där vi diskuterade hur det fungerade att ha någon form av funktionshinder i arbetslivet, finns det hinder och vad kan göras åt dem? Samt hur ska man göra för att underlätta för funktionshindrade att flytta och plugga i andra nordiska länder?

Vi insåg fort att det var många frågor att bearbeta. En viktig del för att underlätta för funktionshindrade är att se till så att man får rätt till hjälpmedel oavsett vilket nordiskt land man befinner sig i. Den byråkratiska processen som kan uppstå då man måste ansöka om hjälpmedel på nytt när man kommer till ett annat nordiskt land måste också kortas ner betydligt. Idag kan det ta flera månader att få den hjälp som man redan var berättigad i landet man kom ifrån.

Vi diskuterade även vad gruppen NAYD (Nordic Association of Youth with Disabilities) ska fokusera på och hur de ska gå tillväga. I dagsläget har den gemensamma policyn inte färdigställts. Men gruppen jag satt i ansåg att NAYD skulle vara tydliga med vad de är ute efter och inte arbeta med för många frågor samtidigt utan fokusera på en, två frågor för att sedan byta fokus efter kanske ett eller två år.

Med vänlig hälsning/ Mathias M

1 kommentar:

jenant sa...

Mathias åkte som representant för UH på konferensen. / Jennika Landin, vikarierande generalsekreterare